דוחות כספיים

הכנסות רשת מגדלי הים התיכון צמחו בכ-8% ברבעון השני לכ-50.3 מיליון שקל

החברה עברה מהפסד של 2.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל לרווח נקי של כ-9 מיליון ש"ח; החברה חזרה לשווק את יחידות הדיור בבתי הרשת בחודש יוני, לאחר עצירה באפריל ומאי בשל הקורונה

חדשות ספונסר 23/08/2020 09:32

א+א- 1

רשת מגדלי הים התיכון, בניהולו של דורון ארנון, פירסמה ביום ה’ לאחר סיום המסחר, את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני של שנת 2020, המלמדות על צמיחה בהכנסות ועלייה ברווח הנקי - על אף משבר הקורונה. תוצאות המחצית הראשונה חלשות יותר, אך החברה עדכנה כי החל מחודש יוני חזרה לשווק את כל בתי הרשת לאחר עצירה זמנית בשיווק במהלך החודשים אפריל ומאי בעקבות משבר הקורונה.

 

ההכנסות ברבעון צמחו בכ-8% לכ-50.3 מיליון שקל, לעומת כ-46.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נבעה בעיקר, מגידול בדמי אחזקה מדיירים בגין התקדמות אכלוס הבית בגני תקווה, מעלייה בהכנסות של המחלקות הסיעודיות המופעלות בהפעלה עצמית, וכן מאיחוד לראשונה החל מהרבעון השלישי לשנת 2019 של פעילות חברת "החיים הטובים" העוסקת בניהול מועדון חברים לבני הגיל השלישי.

 

ה-FFO של החברה ברבעון השני הסתכם בכ-2.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-13.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ב-FFO מיוחסת בעיקר לקיטון בתזרים מקבלת פיקדונות מדיירים, נטו הנובעת מהפרשי עיתוי במועד האכלוס של הדיירים ובמועד השלמת תשלום מלא הפיקדון בגין הסכמים שנחתמו מול דיירים בבית בגני תקווה ובבית בירושלים, וכן מירידה בכמות העסקאות החדשות בעקבות העצירה הזמנית בפעילות השיווק במהלך הרבעון בגין משבר הקורונה.

 

בשורה התחתונה, רשת מגדלי הים התיכון סיימה את הרבעון השני עם עלייה ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות לסך של כ-9 מיליון שקל, בהשוואה להפסד בסך של כ-2.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הנקי, על אף משבר הקורונה, נבעה בעיקר מהקיטון האמור בהוצאות המימון, נטו בעקבות הכרה בהכנסות שערוך פקדונות דיירים בגין השינויים במדד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון השני של שנת 2020 הסתכם בכ-2.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-18.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, והושפע בעיקר מהתזרים מתחלופת פיקדונות דיירים, נטו שהסתכם הרבעון בכ-11.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-24.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

במחצית הראשונה של השנה ההכנסות צמחו בכ-11% לכ-102.8 מיליון שקל, לעומת כ-93 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרשת סיימה את המחצית הראשונה של שנת 2020 עם הפסד המיוחס לבעלי המניות לסך של כ-4 מיליון שקל, בהשוואה לרווח המיוחס לבעלי המניות בסך של כ-9.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

לחברה מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר בסך של כ-473 מיליון שקל. מנגד, יש לה חוב פיננסי ברוטו בסך של כ-626 מיליון שקל. בהתאם לכך, החוב פיננסי, נטו, עומד על סך של כ-153 מיליון שקל.

 

למרות התוצאות המשופרות ברבעון השני והחזרה לשיווק יחידות הדיור בבתי הרשת, החליט דירקטוריון החברה על השעיה זמנית של חלוקת דיבידנד לבעלי המניות, מתוך משנה זהירות נוכח חוסר הוודאות המיוחס למשבר הקורונה.

 

מוטי קירשנבאום, יו"ר מגדלי הים התיכון: " לאורך כל התקופה מראשית התפשטות נגיף הקורונה בארץ, המשכנו להעניק לדיירי הרשת את מכלול השירותים, הפעילויות והתכנים - בדומה למתכונת שבשגרה, תוך הקפדה על הנחיות משרד הבריאות ובכך הצלחנו לספק לדיירי הרשת ערך מוסף משמעותי לעומת האפשרויות הקיימות היום לבני הגיל השלישי אשר אינם מתגוררים בבתי דיור מוגן.

 

עם פרוץ משבר הקורונה מיקדנו את מירב תשומת הלב לטובת התמודדות עם אירוע הקורונה, בין היתר, בדרך של רכישת ציוד מגן רפואי עבור הדיירים והעובדים, הגבלת תנועת אורחים בבתי הרשת ובדיקות יזומות לאבחון נגיף הקורונה.

 

בתחילת חודש יוני חזרנו לשווק את בתי הרשת ומאז אנו חווים מקהל הלקוחות את הצורך לדיור מוגן מאחר והגיל השלישי מתקשה כיום לחוות חיי חברה, תרבות ופנאי בסביבתו הרגילה נוכח המגבלות השונות. רשת מגדלי הים התיכון נכנסה למשבר הקורונה עם נזילות ואיתנות פיננסית גבוהות במיוחד – דבר שיאפשר לנו לנצל הזדמנויות עסקיות שעשויות להיווצר בעקבות משבר הקורונה.

 

בעת הזו, אנו ממשיכים בתכנית העסקית להקמת הבית ברחובות הצפוי לכלול 250 יחידות דיור ובימים אלה אנו מסיימים את שלב הביסוס לאחר השלמת החפירה והדיפון. בנוסף, חתמנו על הסכם אופציה להקמת בית דיור מוגן ראשון של הרשת באזור הצפון. אני מבקש להודות לעובדי החברה, במיוחד בעת הזו, על תרומתם ומסירותם לקידומה של החברה".

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    יפה מהפסד לרווח והקורונה

    לא השפיע מעניין איך תגיב המנייה
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    m-g 23/08/2020 09:43