דוחות כספיים

דלק קידוחים: ההכנסות ברבעון השני זינקו ב-70% אך הרווח הנקי צנח ב-21%

מכירות הגז הטבעי והקונדנסט עלו בכ-21% לעומת הרבעון המקביל; השותפות בוחנת אלטרנטיבות להגדלת קיבולת הייצוא למצרים, בין היתר על ידי הקמת תשתית הולכה עצמאית מלוויתן

חדשות ספונסר 20/08/2020 16:12

א+א- 1

דלק קידוחים פרסמה לפני זמן קצר את הדוחות הכספיים לרבעון השני לשנת 2020. למרות משבר הקורונה שהיה בשיאו במהלך הרבעון השני, בשל הסגר בשווקי היעד של השותפות והשפעותיו על היקף הביקושים, נרשם גידול במכירות הגז הטבעי וברווח ביחס לרבעון המקביל ב- 2019.

 

מכירות הגז הטבעי והקונדנסט עלו בכ-21% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ- 2.9 BCM גז טבעי ובכ- 141,000 חביות קונדנסט. הכנסות השותפות ברבעון זה הגיעו לסך של כ-167.7 מיליון דולר. זאת ביחס למכירות של 2.4 BCM גז טבעי וכ- 112,000 חביות קונדנסט בסכום כולל של כ-102.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח התפעולי במהלך הרבעון השני הסתכם בכ-83.9 מיליון דולר, לעומת כ- 45.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עלייה של כ- 83%. הרווח הנקי הסתכם בכ-35.2 מיליון דולר לעומת כ-44.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

נתוני הרווח הנקי הושפעו בעיקר מהשינוי ברישום החשבונאי של הוצאות המימון הקשורות בפיתוח לוויתן. כאשר עד תחילת ההפקה מהמאגר סווגו כלל ההוצאות הקשורות בו כחלק מעלויות החיפוש והפיתוח, ואילו כעת, לאחר שהמאגר החל להפיק גז טבעי , נרשמות העלויות הללו כהוצאות מימון.

 

הרווח הנקי של השותפות במחצית הראשונה של 2020 הסתכם בכ- 119.5 מיליון דולר, לעומת כ- 84.4 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה המשמעותית ברווחים נובעת בעיקרה מתחילת הפקת הגז ממאגר לוויתן ושיווקו לשוק המקומי ולשווקי הייצוא במצרים ובירדן.

 

הקמת תשתית יצוא נוספת

 

כחלק מההערכות להגדלת כמויות הגז המיוצאות למצרים (במסגרת הסכמי דולפינוס), מדווחת השותפות כי היא בוחנת, יחד עם שותפותיה, אלטרנטיבות שונות להנחת תשתית שתאפשר עמידה בכמויות החוזיות.

 

בין היתר נבחנת הקמת צנרת ייעודית עצמאית להולכת הגז מהמאגרים למצרים, זאת תוך התבססות על היכולות של נובל בתחומי הפיתוח והביצוע והמעורבות הצפויה של ענקית האנרגיה האמריקאית שברון שאמורה להיכנס בקרוב לפעילות בישראל.בתקופה הקרובה יוחלט האם תקודם תשתית ייצוא עצמאית, תוך תיאום בין השותפות השונות להסכמי הייצוא ובהידברות עם משרד האנרגיה.

 

השלמת הליך הנפקת אגרות חוב "לוויתן בונד"

 

כזכור, החודש הושלם הליך המימון מחדש של פרויקט לוויתן על ידי הנפקת אגרות החוב "לוויתן בונד" בהיקף כולל של 2.25 מיליארד דולר, וזאת לאחר שנרשמו ביקושים בהיקף של 7 מיליארד דולר. אגרות החוב מחולקות ל-4 סדרות, שמועד פירעונן יתקיים בשנים 2023 – 2030 בריבית משוקללת של 6.28%. במקביל הודיעה השותפות על כוונתה לבצע רכישה עצמית של אגרות חוב מסדרה א’ שמועד פירעונן חל בדצמבר 2021.

 

חסכון של 131 מיליון דולר בתקציבי התפעול של המאגרים

 

כחלק מההתמודדות עם משבר הקורונה העולמי פעלו שותפי תמר, לוויתן ואפרודיטה לבנות תוכניות התייעלות וקיטון בתקציבי התפעול ודחיית תקציבי השקעות לשנים מאוחרות יותר ובהתאם אישרו השותפים בפרויקטים הנ"ל תקציבים מעודכנים לשנת 2020, כך שהגיעו להקטנת תקציבים בסכום כולל של כ- 131 מיליון דולר, וחלקה של דלק קידוחים בהקטנה עומד על כ-41 מיליון דולר.

 

יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים: "למרות ההשפעות המיידיות של משבר הקורונה והפגיעה בביקושים לגז טבעי הצלחנו לרשום גידול משמעותי בהפקת הגז הטבעי ממאגרי תמר ולוויתן ביחד ביחס לשנה הקודמת. בשבועות האחרונים ניכרת עלייה מהותית בביקושים לגז טבעי.

 

מדי יום אנחנו מרגישים את האמון הגובר שהשוק העולמי מביע בדלק קידוחים ובנכסיה. ההתייצבות בפעילות לוויתן ובייצוא האזורי, וההצלחה האדירה של הנפקת "לוויתן בונד" מקרבת אותנו לנקודה ההחלטה בקשר עם רישום נכסי הליבה של דלק קידוחים, ובראשן מאגר לוויתן, למסחר בבורסה זרה"

 

יוסי גבורה, "השלמת הנפקת לוויתן בונד שיפרה בצורה דרמטית את האיתנות הפיננסית של דלק קידוחים. התזרימים ממאגרי תמר ולוויתן יאפשרו לנו להפחית את המינוף בתקופה הקרובה".

 

 

 

 

 

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    נו באמת. ההכנסות ירדו ברבעון 2.

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ATUK19 20/08/2020 17:40