דוחות כספיים

פרטנר סיימה את הרבעון ברווח נקי של 7 מיליון ₪, למרות השפעות הקורונה

ההכנסות שמרו על יציבות והסתכמו ב-774 מיליון ש"ח; מספר מנויי הסלולר של החברה עלה ב-4% ל-2.71 מיליון מנויים; החוב ירד ל-658 מיליון ש"ח אחרי גיוס הון שביצעה החברה בתחילת השנה

חדשות ספונסר 18/08/2020 10:55

א+א-

חברת פרטנר תקשורת מודיעה היום על תוצאותיה לרבעון שהסתיים ב-30.6.2020, בו נפגעה החברה מהשפעות התפשטות הקורונה שבאו לידי ביטוי בהפסקת הטיסות שהביאה לירידה בהכנסות משירותי נדידה ומסגירת חנויות מכירת הציוד בקניונים בחודש אפריל.

 

ההכנסות ברבעון השני הסתכמו ב-774 מיליון ש"ח, ירידה של 1% לעומת 781 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. בבחינת ההכנסות מהמגזרים השונים ניתן לראות כי ההכנסות משירותים ירדו ב-4% והסתכמו ב-616 מיליון ש"ח. הכנסות מגזר הסלולר ירדו ב-10% ל-409 מיליון ש"ח.

 

ההכנסות מהמגזר הקווי עלו ב-6%, בעיקר בשל הגידול בהכנסות משירותי אינטרנט וטלוויזיה. ההכנסות מציוד עלו ב-14% ל-158 מיליון ש"ח המשקפת עלייה בהיקף המכירות של ציוד במגזר הסלולרי ללקוחות סיטונאים, ולמרות ההשפעה השלילית של משבר הקוורנה על מכירות ללקוחות קמעונאיים.

 

ההוצאות התפעוליות ברבעון השני הסתכמו ב-456 מיליון ש"ח, ירידה של 3% מול הרבעון המקביל ב-2019. הירידה משקפת בעיקר את הקיטון בהוצאות שכר ונלוות, בעיקר בשל עובדים שהיו בחופשה ללא תשלום במהלך אפריל וחלק ממאי, ירידה בהוצאות בגין שיחות בינלאומיות, ויתור חלקי של הוצאות שכירות וחסכונות בהוצאות תקורה בעקבות משבר הקורונה וצמצום בהוצאות אחרות שהחברה יישמה. הקיטון קוזז חלקית על ידי עלייה בהוצאות דמי קישוריות ועלייה בהוצאות הקשורות לשירותי האינטרנט והטלוויזיה.

 

ה- EBITDAברבעון השני הסתכמה ב-200 מיליון ש"ח, ירידה של 7% מ-214 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. שיעור ה- EBITDA מתוך ההכנסות הסתכם ב-26% לעומת 27% ברבעון המקביל.

 

בשורה התחתונה מסכמת פרטנר את הרבעון השני עם הכנסות של 7 מיליון ש"ח, עליה חדה של 133% לעומת רווח של 3 מיליון ש"ח ברבעון השני.

 

בסיס מנויי הסלולר של החברה הסתכם ב-2.71 מיליון מנויים, עליה של 32 אלף מנויים במהלך הרבעון. שיעור הנטישה הסתכם ב-7.5% וההכנסה החודשית הממוצעת למנוי סלולר (ARPU) הסתכמה ב-51 ש"ח, ירידה של 12% לעומת 58 ש"ח ברבעון המקביל.

 

בהתייחסו לתוצאות הרבעון השני 2020 ,ציין מר איציק בנבנישתי, מנכ"ל פרטנר: "ההתאמה המהירה שביצענו בפרטנר לשגרת הקורונה באה לידי ביטוי בתוצאות שאנו מפרסמים היום. פרטנר סיימה את הרבעון ברווח נקי של 7 מיליון ₪, למרות השפעות הגבלת הטיסות והצמצום בפעילות בקניונים. התחזקות המגזר הקווי וביסוסה של החברה כקבוצת תקשורת תרמו ליציבות בתקופה זאת.

 

בנוסף, האיתנות הפיננסית של פרטנר הובילה להעלאת אופק דירוג ה- A+ של החברה משלילי ליציב. העובדה שהדבר מתבצע בעיצומן של השפעות משבר הקורונה מעיד היטב על יכולות החברה להמשיך ולהתמודד עם מציאות של ודאות מוגבלת.

 

אנו ממקדים מאמץ בשוק העסקי בהבטחת המשכיות עסקית ללקוחותינו, שהרחיבו את מעבר העובדים שלהם לעבודה מהבית, וזאת באמצעות הטמעת מערכות אבטחת מידע ושירותי ענן שפרטנר מספקת. השינויים האלה בהרגלי העבודה העסקיים במשק והצורך בתשתיות תקשורת ושירותים מתקדמים, תומכים בהמשך הגידול בפעילות של פרטנר בשוק העסקי.

 

תמיר אמר, מנהל הכספים הראשי של פרטנר: "תוצאות הרבעון השני של שנת 2020 מביאות לידי ביטוי מחד את הפגיעה בהכנסות החברה כתוצאה ממגפת הקורונה המשפיעה על כל העולם, אך מאידך את יכולת ההתאמה המהירה של החברה לשינויים שבוצעו על ידה אשר הביאו לכדי פיצוי משמעותי של הפגיעה שנגרמה.

 

לאור ההקפאה הכמעט מוחלטת של הטיסות הבינלאומיות, אשר גרמה עד היום לירידה משמעותית בהכנסות משירותי נדידה, החברה מעריכה כי ככל שתימשך ההקפאה, צפויה להיות השפעה שלילית מהותית על תוצאות החברה לחציון השני של שנת 2020 .

 

אנו מעריכים כי נצליח לצמצם את הפגיעה האמורה באופן חלקי על ידי פעולות יזומות שהחברה נקטה ועודנה נוקטת לצמצום הוצאות, וגם על ידי שיפור בפרמטרים עסקיים אחרים, כולל שיפור חיובי הנובע מעלייה בביקוש לשירותי החברה בעקבות המשבר."

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה