דוחות כספיים

אלקטרה צריכה מסכמת רבעון עם גידול בהכנסות ועלייה חדה ברווח

הרווח הנקי טיפס בכ-35% לכ-34.6 מיליון שקל; מכירות מוצרי החשמל באתר האינטרנט של החברה צמחו בכ-312% לעומת הרבעון המקביל; החברה תחלק דיבידנד של 30 מיליון שקל

חדשות ספונסר 18/08/2020 10:08

א+א-

אלקטרה מוצרי צריכה מפרסמת את הדו"חות הכספיים לסיכום הרבעון השני ולמחצית שנת 2020 בהם הציגה החברה גידול בשורת ההכנסות ובשורת הרווח, למרות השפעות הקורונה.

 

הכנסות החברה ברבעון השני עלו בכ-4.2% לכ-744.6 מיליון שקל לעומת כ-714.5 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול בהכנסות נובע מגידול במחזור המכירות של מגזר קמעונאות חשמל ומגידול במחזור המכירות של מגזר תקשורת סלולרית. ההכנסות במחצית הראשונה של השנה עלו בכ-4.3% לכ-1.39 מיליארד שקל לעומת כ-1.33 מיליארד שקל בתקופה המקבילה.

 

הרווח הנקי של החברה ברבעון השני זינק בכ-35% לכ-34.6 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-25.6 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הנקי נובע מירידה בהוצאות מימון, נטו, בעיקר בגין ירידה בהוצאות מימון במגזר תקשורת סלולרית. הרווח הנקי במחצית הראשונה עלה בכ-48% לכ-61.9 מיליון שקל לעומת כ-41.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ה-EBITDA של החברה ברבעון השני עלה בכ-31% לכ-94 מיליון שקל, לעומת כ-72 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי של החברה, ליום ה-30.6.2020 הסתכם בכ-718.4 מיליון שקל.

 

במקביל לאישור הדו"חות, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד בסך של 30 מיליון שקל, זאת לאחר שב- 2019 וברבעון הראשון של 2020 חילקה החברה דיבידנד בהיקף של 76 מיליון שקל.

 

בחלוקה לפי מגזרי פעילות ניתן לראות שבמגזר מוצרי צריכה חשמליים נותרו המכירות כשהיו ברבעון המקביל. הרווח במגזר זה טיפס לכ-28 מיליון ש"ח לעומת 11 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. במגזר קמעונאות חשמל עלו המכירות בכ-3.9% והרווח עלה בכ-66% לכ-17.3 מיליון ש"ח.

 

המכירות באתר האינטרנט של החברה טיפסו ברבעון בכ-284% לכ-55 מיליון ש"ח לעומת כ-14 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

 

במגזר תקשורת סלולרית, הכולל את פעילות גולן טלקום, המכירות ברבעון השני 2020 עלו בכ-2.5% לכ-135 מיליון שקל לעומת כ-131 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי הרבעוני הסתכם בכ-26 מיליון שקל לעומת כ-29 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח נבע בעיקר מרישום הכנסות אחרות בסך של כ-3 מיליון שקל בגין אגרות תדרי דור 3 שנזקפו ברבעון המקביל אשתקד.

 

לגולן נבע ברבעון תזרים מפעילות שוטפת של כ-30 מיליון שקל לעומת כ-35 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. מספר מנויי הסלולר גדל, נכון לסוף הרבעון השני של שנת 2020 לכ-918 אלף, לעומת כ-906 אלף מנויים ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) ברבעון עמדה על כ-48.7 שקל, לעומת כ-48.3 שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

צביקה שווימר, מנכ"ל אלקטרה צריכה: "אנו מסכמים את הרבעון השני ואת המחצית הראשונה של שנת 2020 עם גידול בהכנסות, ועם שיפור בפרמטרים התפעוליים ועלייה חדה ברווח הנקי. השיפור בתוצאות החברה הינו המשך ישיר של אסטרטגיית החברה, הכוללת, בין היתר, את העמקת יתרונותיה הטכנולוגיים בתחום מיזוג האוויר, הרחבת ערוצי המכירה של מוצרים מיובאים, חיזוק אתר האינטרנט של חטיבת הקמעונאות וייעול רצפת המכירה בחטיבה זו.

 

אירוע הקורונה עודנו נותן אותותיו בישראל, אך אנו עדים כיום להיקפי פעילות משביעי רצון בחנויות, להמשך פעילות ערה באתר האינטרנט של החברה ולביקושים גוברים למזגנים. בהתאם, אנו חשים ביטחון רב גם לגבי ביצועינו העסקיים בהמשך השנה. 

 

בנוסף, לאחרונה חתמנו על שני הסכמים אסטרטגיים עם חברות עולמיות מובילות בתחום מערכות החימום הביתי, במסגרתם אנו נפתח קווי מוצרים והרכבה ייחודיים ומובילים טכנולוגית לשוק האירופאי. אנו רואים בהסכמים אלה מנועי צמיחה משמעותיים ביותר לאלקטרה צריכה לשנים הבאות. בנוסף, קיבלנו את מרבית האישורים הנדרשים להשלמת העסקה למכירת גולן טלקום, ואנו מצפים לסגירת העסקה בהמשך השנה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה