דוחות כספיים

הישראלים לא קנו סיגריות בדיוטי פרי והכנסות גלובראנדס צמחו ב-6%

יבואנית ומפיצת הסיגריות מסכמת את הרבעון השני עם רווח נקי של 17.5 מיליון ש"ח; הכנסות החברה בניכוי מס קנייה הסתכמו בכ-123 מיליון שקל

חדשות ספונסר 13/08/2020 15:19

א+א-

יבואנית ומפיצת הסיגריות, מוצרי טבק ועישון וממתקים גלוברנדס פרסמה היום את תוצאות הרבעון השני של שנת 2020 ואת תוצאות המחצית כולה אותה היא מסכמת עם עליה בהכנסות וברווחים למרות ואולי בזכות הקורונה.

 

הכנסות החברה בניכוי מס קנייה הסתכמו בכ-123 מיליון שקל, צמיחה של כ-6% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. במגזר מוצרי העישון הסתכמו ההכנסות נטו בכ-113 מיליון שקל, בהשוואה לכ-102 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ואילו במגזר הממתקים והחטיפים הסתכמו ההכנסות ב-10.6 מיליון שקל, בהשוואה לכ-14 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

להערכת הנהלת החברה הגידול בהכנסות מגזר העישון נובע בעיקרו מהשפעת משבר הקורונה על היקפן של טיסות של תושבי ישראל לחו"ל, שהביא לקיטון בהיקף הרכישות של מוצרי עישון בדיוטי ובחו"ל. במגזר הממתקים והחטיפים נרשם קיטון בהכנסות, בין היתר בעקבות השפעת נגיף הקורונה שהביאה לקיטון בתנועת הקונים בחנויות הנוחות ובקיוסקים להם משווקת החברה את מוצרים אלו.

 

הרווח הגולמי ברבעון השני של 2020 הסתכם בכ-43.1 מיליון שקל (כ-34.9% מסך ההכנסות נטו), וזאת בהשוואה לרווח גולמי של כ-40.1 מיליון שקל (כ-34.5% מסך ההכנסות נטו) ברבעון הראשון של 2020 ורווח גולמי של 42.9 מיליון שקל (כ-36.7% מסך ההכנסות נטו) ברבעון המקביל אשתקד.

 

השיפור ברווח הגולמי נובע מהגידול במכירות מוצרי העישון , אשר קוזז כתוצאה מעדכון התנאים המסחריים עם JTI. ומהירידה במכירות מגזר הממתקים והחטיפים.

 

ה- EBITDAהמתואם הסתכם ברבעון השני בכ- 26.2מיליון שקל, וזאת בהשוואה לכ-25.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד וכ-22.9 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020.

 

הרווח הנקי של גלוברנדס ברבעון השני הסתכם בכ-17.5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי של 17.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, ורווח נקי של 14.8 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2020.

 

בתקופת הדוח ובמהלך הרבעון השני להתפשטות נגיף הקורונה לא הייתה השפעה לרעה על מכירות החברה במגזר מוצרי העישון, והחברה אינה צופה שלנגיף הקורונה והשלכותיו תהיינה השפעה מהותית על התוצאות הכספיות.

 

גלוברנדס פעלה וממשיכה לפעול על מנת לצמצם את הסיכון להידבקות עובדיה, ובין היתר נקטה אמצעים לצמצום הסיכון באמצעות עבודה מהבית ועבודה במשמרות של עובדים רלוונטיים, מניעה וצמצום של מגע פיזי בין עובדים, חלקות אמצעי הגנה לעובדים ועוד, תוך היצמדות להנחיות משרד הבריאות והרשויות השונות.

 

יחד עם זאת, היות ומדובר באירוע אשר אינו בשליטת החברה ובהתחשב בהתפרצות המחודשת של הנגיף בישראל ובאופיו של המשבר המאופיין בחוסר ודאות באשר למועד שבו תיבלם המגיפה, אין לחברה ודאות ביחס להיקף ההשפעה על עסקי החברה ותוצאותיה .

 

לאור הרפורמה הרגולטורית הצפויה ביחס ללגליזציה של שימוש בקנאביס ו/או למוצרים מבוססי קנאבידיול (CBD), החליט דירקטוריון החברה ב-12 לאוגוסט על בחינת כניסה לפעילות הפצה של מוצרים אלו באמצעות התקשרות בהסכמי הפצה עם ספקים של מוצרי CBD, והתאמת מערך ההפצה של החברה להפצת מוצרים אלו בישראל. זאת בכפוף לאישור הרפורמה והסדרה רגולטורית של התחום בישראל.

 

במהלך חודש יוני ביצעה גלוברנדס הנפקה פרטית, במסגרתה הנפיקה החברה 53 אלף מניות (כ-4.3% מהון מניות החברה) למשקיעים מסווגים, וזאת בתמורה לכ-17.7 מיליון שקל.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה