נאוי: הרווח הנקי בחציון הראשון הסתכם לסך של כ - 33 מיליון ש”ח לעומת סך של כ - 38 מיליון ש”ח בחציון המקביל ב - 2019

הכנסות מימון נטו הסתכמו בכ - 59.5 מיליון ש"ח והיוו כ- 84% מההכנסות בתקופה, זאת לעומת הכנסות מימון נטו בסך של 59.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד

מערכת ספונסר 12/08/2020 12:12

א+א-

חברת נאוי דיווחה כי בחציון הראשון של 2020 הסתכמו הכנסות החברה בסך של כ - 70.9 מיליון ש"ח לעומת סך של כ - 69 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, נתון המשקף עלייה של כ- 2.18% בין התקופות.

הכנסות מימון נטו (הכנסות מימון בקיזוז הוצאות מימון) הסתכמו בכ - 59.5 מיליון ש"ח והיוו כ- 84% מההכנסות בתקופה, זאת לעומת הכנסות מימון נטו בסך של 59.9 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד שהיוו כ-86.3% מההכנסות בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ - 44 מיליון ש"ח לעומת סך של כ - 49 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד המהווה קיטון של כ - 11.5% ברווח לפני מס בין התקופות.

הרווח הנקי בתקופה המדווחת הסתכם לסך של כ - 33 מיליון ש"ח לעומת סך של כ - 38 מיליון ש"ח בתקופה מקבילה אשתקד המהווה קיטון של כ- 12.2% ברווח הנקי בין התקופות.

הוצאות המימון בתקופה כוללות הוצאות ריבית והצמדה חד פעמיות בסך של כ - 1.4 מיליון ש"ח בעקבות הסכם שומה שחתמה החברה עם מס הכנסה לשנים 2014 - 2016.

התשואה על ההון לתחילת שנה על פי הרווח הנקי בתקופה של שישה חודשים שהסתיימה ב - 30 ביוני 2020 הינה כ – 12.61% במונחים שנתיים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה