דוחות כספיים

הרווח הנקי של אס.אר אקורד עלה בכ-11% ברבעון השני של 2020

החברה סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם תיק לקוחות של כ- 694 מיליון שקל; הוכרז על חלוקת דיבידנד ביניים לרבעון של 10 מיליון שקל

חדשות ספונסר 11/08/2020 11:22

א+א-

אס.אר. אקורד, חברת האשראי החוץ בנקאי שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח גיל הוכבוים, פרסמה את תוצאותיה הכספיות למחצית הראשונה ולרבעון השני של 2020.

 

החברה סיימה את המחצית עם מצבת לקוחות נטו של כ- 693.6 מיליון שקל, לעומת כ- 573.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, עלייה של כ- 21%. האשראי מתאגידים בנקאיים לחברה במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 395 מיליון שקל, לאחר שהחברה פרעה את כל האשראי שלוותה מתאגידים חוץ בנקאיים, שעמד על כ- 151 מיליון שקל בתקופה המקבילה.

 

הרווח לפני מס למחצית השנה, הסתכם בכ- 32.3 מיליון שקל, לעומת רווח לפני מס של כ- 33.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המסים הסתכמו בכ- 7.1 מיליון שקל לעומת כ-8.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

 

החברה סיימה את המחצית עם רווח נקי של כ- 25.2 מיליון שקל, זהה לרווח נקי של כ- 25.2 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עם פרסום התוצאות הכריזה אס.אר אקורד על חלוקת דיבידנד ביניים נוסף של 10 מיליון שקל, המצטרף לדיבידנד הביניים ששולם בגין הרבעון הראשון של 2020 בסך של 6 מיליון שקל, וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה של לפחות 40% מהרווח הנקי בחישוב ותשלום רבעוני.

 

תוצאות הרבעון השני של החברה מראות כי הכנסות המימון עלו בכ- 16.8% לכ-29.7 מיליון שקל לעומת כ- 25.4 מיליון שקל ברבעון המקביל. החברה סיימה את הרבעון השני של 2020 עם רווח נקי של כ- 14.1 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ- 12.7 מיליון שקל ברבעון המקביל, עלייה של כ- 11.0%.

 

בנוגע להשפעת התפשטות נגיף הקורונה, מונה צוות מקצועי שמבצע ברמה יומית הערכת סיכונים וחשיפות ופועלת במתכונת שמרנית על מנת להבטיח את פירעון התחייבויות לקוחותיה כלפיה. בהתאם, החברה דואגת לעיבוי הביטחונות המתקבלים מלקוחותיה, מבצעת הליכי חיתום מחמירים מהרגיל וממשיכה בטיוב תיק האשראי והגדלת המרווח הפיננסי.

 

מהחברה נמסר כי "הנהלת החברה ממשיכה לגלות אחריות כלפי לקוחותיה וממשיכה, במגבלות האמורות לעיל, להעניק להם שירותים ולסייע להם בימים אלה. פעילות החברה נמשכת כסדרה במסגרת המגבלות הנקבעות מעת לעת על ידי גופים ממשלתיים שונים.

 

מר עדי צים, בעל השליטה, ממשיך לתמוך בחברה באמצעות העמדת הלוואת בעלים, חיזוק ההון שלה והמשך העמדת ערבויות אישיות לטובת התאגידים המממנים להבטחת התחייבויותיה.

 

הנהלת החברה סבורה כי היא ערוכה להתמודד עם השלכות התפשטות נגיף הקורונה ותוצאותיהן וזאת בשל מצבה הפיננסי האיתן, הנתמך בין היתר באיכות תיק האשראי, הבטוחות שהתקבלו בגינו, החשיפה המצומצמת לענפים אשר נפגעו משמעותית ממשבר הקורונה וזאת בשילוב עם יחסיה העסקיים עם המערכת הבנקאית, תמיכת בעל השליטה בחברה והמוניטין שצברה". 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה