דוח העתודות המעודכן ממאגר תמר משקף ערך של 1.6 מיליארד דולר לישראמקו

היקף עתודות הגז המוכחות והצפויות במאגר תמר עמד בסוף יוני על כ-301 BCM; בסוף השבוע דיווחה החברה על מינויו של אריאל יוצר למנכ"ל השותפות

חדשות ספונסר 02/08/2020 11:14

א+א- 2

ישראמקו פרסמה את דוח העתודות ונתוני תזרים מהוון מעודכן ממאגר תמר, אשר נערך על ידי מעריך עתודות חיצוני ומשקף ערך נוכחי של כ- 1.6 מיליארד דולר (2P), לחלקה של השותפות במאגר, לפי שיעור היוון של 10%. השותפות מדווחת כי היקף עתודות הגז המוכחות והצפויות (2P) במאגר תמר עומד נכון ל-30.6.2020 על כ-301 BCM.

 

בנוסף, השותפות עדכנה את נתוני התזרים המהוון. עדכון תחזית כמות המכירות נובע ממספר סיבות, ביניהן עדכון ההערכות בנוגע להשפעות משבר הקורונה והגידול הצפוי באנרגיות מתחדשות על הביקוש לגז טבעי בשוק המקומי, שינוי בעיתוי ההשקעה בצינור ההולכה השלישי לצד עדכון הכמויות הנמכרות לאור הביקושים בשוק המקומי בהינתן קיבולת נוספת מהפעלת הצינור השלישי, עדכון הנחות השותפות בנוגע למועד תחילת ההפקה המסחרית וכמויות המכירה מפרויקט כריש ותנין וכן, כמויות המכירה החזויות ממאגר לוויתן לשוק המקומי.

 

מבחינת ההתפתחויות בשווקים המקומיים והאזוריים, ישראמקו מעדכנת על הקטנת הכמויות החוזיות שתימכרנה בשנים 2020 ו-2021 לפי הסכם הייצוא למצרים למינימום המחייב בהתאם להסכם.

 

השינוי במחיר המכירה הממוצע נובע ממספר סיבות. ראשית, בעקבות עדכון תחזית שיעור התאמת המחיר בהסכם חברת החשמל - במסגרת התזרים המהוון הונח כי בנוסף להפחתת מחיר מקסימלית בהסכם עם חברת חשמל במועד ההתאמה הראשון של 25% (1.7.2021) , תבוצע גם התאמת מחיר מקסימלית בשיעור של 10% במועד ההתאמה השני (1.7.2024).

 

הסיבה השניה היא עדכון תחזיות מדדים אליהם מוצמדים מחירי המכירה, בפרט תעריף ייצור החשמל, מחיר הברנט, מדד המחירים לצרכן האמריקאי ותחזיות נוספות, אשר הושפעו, בין היתר, ממשבר הקורונה, לרבות קיבוע מחיר הברנט החל מהשנה העשירית לתקופת התזרים. עוד עודכנו ההנחות בנוגע למחירי המכירה בהסכמים עתידיים.

 

כמו כן עודכנו עלויות התפעול וההשקעות שבוצעו עד ליום 30.6.2020, בהתאם להשקעות שבוצעו בפועל וכן תחזיות עלויות התפעול וההשקעות העתידיות בהתאם להערכת השותפות, בין היתר, בהתבסס על פרופיל ההפקה לאור תחזית הביקושים בשוק המקומי, ועל אומדנים שהתקבלו מהמפעילה ואשר עודכנו, בין היתר, לאור צפי להתייעלות ולקיטון בתקציבי התפעול וכן דחיית חלק מתקציבי ההשקעות המתוכננות לשנים מאוחרות יותר.

 

ביום חמישי דיווחה ישראמקו כי אריאל יוצר מונה למנכ"ל השותפות. המינוי יכנס לתוקף בכפוף לאישור תנאי כהונתו ע"י האסיפה הכללית של בעלי יחידות ההשתתפות.

 

יוצר  שימש ב-12 השנים האחרונות במגוון תפקידים במשרד האוצר, כאשר בשלוש השנים האחרונות כיהן כסגן הממונה על התקציבים לנושאי נדל"ן ושלטון מקומי, ויו"ר הוועדה לתכנון מתחמים מועדפים לדיור.

 

חיים צוף, יו"ר דירקטוריון השותף הכללי, מסר: "אני מברך על הצטרפותו של אריאל יוצר להנהלה של ישראמקו, ומאחל לו בהצלחה. אריאל מצטרף אלינו בתקופה מאתגרת בשוק הגז בישראל, הן לנוכח משבר הקורונה והן לנוכח כניסת ספקי גז נוספים למשק".

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  ישראמקו

  ברור שיש לנקות את ההלוואות מהשווי ... בערך 50% למיטב זכרוני אי לכך האפסייד קטן בהרבה
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  biomedi 03/08/2020 08:51

 2. 2
  שווי הניכוי התחייבויות? או שווי חלק

  לפי מאיה. שווי היהש - 1.7 מיליארד . שווי האגח דומה. השאלה אם שווי 1.6B$ הוא חלקה של תמר בשותפות, קרי שווי הפעילות וממנו יש להוריד החוב לאגח - או שהשותפות נסחרת בשליש מהשווי שלה? יותר הגיוני שזה שווי חלקה וממנו יש להוריד אגח.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  ATUK19 02/08/2020 14:33