אנלייט השלימה את התנאים להקמת פרויקט ”רוח בראשית”

הפרויקט יכלול 39 טורבינות רוח בהספק מצטבר של כ 189 מגה-ואט, יחסוך פליטות בהיקף שנתי של 250 אלף טון 2 COוייצר חשמל נקי לכ- 60 אלף משקי בית בצפון הארץ

חדשות ספונסר 28/07/2020 11:18

א+א-

חברת האנרגיה המתחדשת אנלייט מדווחת על השלמת התנאים להקמת פרויקט "רוח בראשית", הכוללים את אישור התעריף, היתרי הבנייה והתנאים המתלים לסגירה הפיננסית למימון הפרויקט, עם קונסורציום מלווים בראשות בנק הפועלים בע"מ ובשיתוף גופים מוסדיים מקבוצת מגדל וקבוצת עמיתים.

 

הפרויקט עתיד לכלול 39 טורבינות רוח בהספק מצטבר של כ 189 מגה- ואט וייצר חשמל נקי לחלוטין, בהיקף השווה למלוא צריכת החשמל של כ- 60 אלף משקי בית בצפון הארץ. הפרויקט מתוכנן לקום באיזור הר פרס ברמת הגולן, בשותפות עם שמונה ישובים: יונתן, אלוני הבשן, רמת מגשימים, מבוא חמה, נטור, כנף, אבני איתן ומעלה גמלא.

 

בהתאם למערך הסכמי הסגירה הפיננסית, המימון יינתן לשותפות הפרויקט במתכונת של מימון פרויקטלי נון-ריקורס (Non-recourse Project Financing) בהיקף של כ- 1.05 מיליארד ש"ח מתוך עלות הקמה מוערכת של כ- 1.25 מיליארד ש"ח. יתרת ההון הנדרש לפרויקט הועמדה על ידי החברה ושותפתה בפרויקט, קבוצת אוירם, בהתאם ליחס החזקות הצדדים בשותפות הפרויקט (60% ו- 40% בהתאמה).

 

החברה השלימה את כל התנאים המתלים לסגירה הפיננסית, לרבות קבלת אישור תעריפי מרשות החשמל על פיו התעריף למכירה לרשת של החשמל המיוצר בפרויקט יהיה 32.08 אגורות לקוט"ש, צמוד למדד המחירים לצרכן. בהתאם לכושר הייצור החזוי של הפרויקט, הכנסות הפרויקט מתקבולי חשמל לאורך תקופת הפרויקט צפויים לעמוד על כ- 140-160 מיליון ש"ח לשנה, למשך תקופת הרישיון אשר תיפרס על פני 20 שנים. 

 

הסכמי רכש הטורבינות, ההקמה, ההפעלה והתחזוקה של הפרויקט- החברה השלימה את אבני הדרך המשמעותיות לפיתוח הפרויקט וקיבלה את ההיתרים הנדרשים להקמתו, לרבות קבלת היתר בנייה מלא לפרויקט. עם קבלת אישור רשות החשמל, יצא צו תחילת עבודות לקבלני הפרויקט.

 

כמו כן נחתם הסכם עם General Electric לייצור, לאספקה, הובלה לאתר, הנפה, ו- commissioning של הטורבינות באתר הפרויקט. ספק הטורבינות מעמיד להבטחת קיום התחייבויותיו החוזיות, ערבויות ביצוע כמקובל בתחום וכן ערבות חברת אם. בנוסף, נחתם מול General Electric חוזה הפעלה ותחזוקה של מערך הטורבינות לתקופה של 20 שנה.

 

ההסכם כולל התחייבות יצרן לרמת זמינות של 95% בשנה ראשונה ו- 97% מהשנה השנייה ואילך, ביצוע תחזוקה מונעת ומתקנת לטורבינות לרבות אספקת כל חלקי החילוף ושירותי התחזוקה הנדרשים לשם כך. הקבלן יעמיד ערבויות כמקובל בתחום.

 

כמו כן, נחתם הסכם BOP מול שותפות של חברות "מנרב" ו -"נקסטקום" לתכנון וביצוע תשתיות החשמל, התקשורת וההנדסה האזרחית של הפרויקט, לרבות: יסודות הטורבינות, סלילת דרכים ומשטחי מנופים, הקמת רשת האיסוף ותחנות המשנה, ובדיקות הקבלה הכוללות של הפרויקט. הקבלן מעמיד ערבויות ביצוע כמקובל בתחום וכן ערבות חברת אם.

 

מערך הסכמי הקבלנים הנ"ל הינו במתווה "עד-מפתח" (Turn Key), ואושרו על ידי המלווים. כמו כן, הם כוללים מנגנון פיצוי מוסכם בגין עיכובים והפרות שונות, סעיפי הפרה וביטול מקובלים.

 

על פי הערכותיה הנוכחיות של החברה, תהליך הקמת הפרויקט צפוי לארוך 24-36 חודשים וסיום בדיקות חיבור הפרויקט לרשת החשמל ותחילת הזכאות להכנסות צפויה בהתאם, בכפוף להתקדמות העבודה בשטח.

 

גלעד יעבץ, מנכ"ל אנלייט מסר: "אנו גאים ונרגשים על כך שפרויקט הדגל ״רוח בראשית״ יוצא לדרך לאחר שנים של תכנון ועבודה מאומצת יחד עם 8 מיישובי רמת הגולן ושותפים רבים לדרך. ״רוח בראשית״ יתרום משמעותית לעמידה ביעדי ממשלת ישראל לקידום אנרגיות מתחדשות. 

 

השלמת האישורים להקמת הפרויקט מהווה סמן חיובי ליכולת המשק הישראלי ליזום ולפתח אנרגיה מתחדשת בהיקף משמעותי, בדרך למשק אנרגיה מודרני יותר, המבוסס על תמהיל מאוזן של אנרגיות נקיות המיוצרות לאורך כל שעות היממה, ובתעריפים זולים מאי פעם עבור צרכני החשמל.

 

בימים אלו, בהם אתגרי הצמיחה והיציבות של המשק הם קריטיים, אנו שמחים כי המיזם ישמש כקטר משמעותי ליצירת כלכלה ירוקה בצפון הארץ, פתיחה של מאות מקומות עבודה וסיוע בחילוץ המשק מהמשבר בו הוא נתון"

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה