חיים כצמן, יור גזית גלוב קרדיט: יח"צ

מעלות מורידה דירוג לנורסטאר בגלל המינוף והקורונה

הדירוג השתנה מ-+A ל-A ותחזית הדירוג שונתה לשלילית; "יחס המינוף חורג מהותית מהיחס ההולם את הדירוג הקודם"; גם התחזית של גזית גלוב מתעדכנת לשלילית

חדשות ספונסר 19/07/2020 12:12

א+א-

חברת הדירוג מעלות P&S מדווחת היום על הורדת דירוג לנורסטאר, החברה האם המחזיקה בגזית גלוב, בשל עלייה משמעותית במינוף. "יחס המינוף הנוכחי חורג מהותית מהיחס ההולם את הדירוג הקודם", מסבירים האנליסטים במעלות.

 

להערכת מעלות, ביצועיה התפעוליים של הקבוצה בשנת 2020 יושפעו ממגפת הקורונה, בין היתר כתוצאה מהיחלשות הרשתות הקמעונאיות על רקע הצפי למיתון הכלכלי, לירידה בצריכה הפרטית ולהגדלת נפח הרכישות המקוונות.

 

תיתכן ירידה בדמי השכירות ובשיעורי התפוסה של נכסי הקבוצה ובשווי תיק הנכסים שלה, אולם הפריסה הגיאוגרפית הנרחבת של פעילות הקבוצה, פיזור השוכרים שלה והעובדה כי היקף מהותי משוכריה מספקים שירותים חיוניים, גם בעת סגר, עשויים למתן במידת מה את השחיקה בביצועים.

 

המינוף החזוי והמיצוב העסקי של נורסטאר תלוי רבות ביישום מוצלח של אסטרטגיית ההנהלה, הכוללת פעולות הוניות מאזנות ומימוש נכסים שאינם בליבת העסקים, ובהשפעות ארוכות הטווח של מגפת הקורונה על הכלכלה בכלל ועל ענף מרכזי המסחר בפרט.

 

בנוסף, מציינים במעלות כי נגישות החברה לשוק ההון נחלשה, כמשתקף בתשואות הגבוהות על איגרות החוב שלה, אך נזילותה הולמת ומשקפת את יכולתה לשרת את התחייבויותיה הפיננסיות ב-12 החודשים הקרובים לפחות, ללא תלות בגיוסי חוב.

 

תחזית הדירוג השלילית משקפת את הערכת מעלות כי מגפת הקורונה תפגע בביצועים התפעוליים של חברת הבת גזית גלוב בשנת 2020 .אם תחמיר הפגיעה הכלכלית במדינות הפעילות של הקבוצה, ותהליך ההתאוששות בענף מרכזי המסחר יהיה איטי, מיצובה העסקי של הקבוצה עשוי להתדרדר. על פי תרחיש הבסיס, יחס המינוף צפוי להיוותר גבוה ולעמוד על כ-66%-68% ויחס ה-EBITDA להוצאות מימון צפוי לעמוד על כ X-1.4 -1.6 ב-12 החודשים הקרובים, באיחוד יחסי של חברת הבת גזית גלוב.

 

במעלות מציינים שני תרחישים שעשויים להשפיע על המשך הדירוג של החברה. בתרחיש השלילי תנקוט החברה אם השפעות משבר הקורונה יהיו מתמשכות ועמוקות מהערכתנו הנוכחית, ויובילו להרעה משמעותית בביצועים התפעוליים והפיננסיים של הקבוצה, כתוצאה מהחמרה במצוקת השוכרים, ירידה משמעותית בשיעורי התפוסה, קיטון ב-NOI ,עלייה בשיעורי ההיוון ושחיקת שווי נכסים, עלייה בעלויות המימון וכדומה. "ננקוט פעולת דירוג שלילית גם אם החברה תחרוג מתרחיש הבסיס הנוכחי שלנו או אם תחול הרעה באיכות האשראי של החברות בקבוצה".

 

מנגד, תשקול מעלות לשנות את התחזית ליציבה אם הקבוצה תציג יציבות תפעולית, תפעל להורדת המינוף ותשמור על נזילות הולמת. שינוי התחזית ליציבה תלוי גם בדירוג חברת הבת גזית גלוב.

 

במקביל, הורידה החברה את תחזית הדירוג של גזית גלוב לשלילית, בשל אותן הסיבות – השפעת הקורונה על מגזר מרכזי המסחר, שחיקה בביצועים התפעוליים של החברה או שחיקה באיכות האשראי של החברות הבנות הציבוריות וחריגה מהמדינות הפיננסית שתתבטא בעלייה במינוף.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה