פנינסולה רוכשת מבנק אגוד את תיק האשראי ליהלומנים

הרכישה נעשית כחלק מהמיזוג בין בנק מזרחי לאגוד; פנינסולה תשלם בתמורה בין 55% ל-70% מסך תיק האשראי במועד השלמת העסקה

חדשות ספונסר 14/07/2020 12:12

א+א-

חברת האשראי החוץ בנקאי פנינסולה מדווחת היום כי התקשרה בהסכם עם בנק מזרחי לפיו בד בבד עם השלמת רכישת מלוא המניות של בנק אגוד על ידי בנק מזרחי, יחתמו החברה ובנק אגוד על הסכם במסגרתו תרכוש החברה את תיק האשראי למימון פעילות היהלומים של לקוחות בנק אגוד בתמורה לתשלום שבין 55% ל-70% מסך תיק האשראי במועד השלמת העסקה.

 

בהתאם להחלטת הממונה על התחרות בקשר עם רכישת בנק אגוד על ידי בנק מזרחי, אחד התנאים לקבלת היתר למיזוג הוא כי אחד הבנקים ימכור את פעילות האשראי ליהלומנים שלו. על פי החלטת המיזוג, רוכש הפעילות אינו יכול להיות גורם פעיל בתחום מתן האשראי ליהלומנים בישראל והינו בעל המשאבים והכישורים לרכוש את תיק האשראי, להיכנס לנעליו של הבנק המוכר ולבצע בעצמו את תפעול תיק האשראי .

 

בפנינסולה מסבירים כי התנאי האמור להשלמת המיזוג, הוביל ליצירת הזדמנות עסקית עבור החברה לרכישת תיק האשראי וכן יאפשר לחברה, בכפוף להשלמת העסקה, דריסת רגל בתחום אשר הינו בעל מאפיינים דומים לפעילות האשראי הנוכחית שלה.

 

לאור קיומן של מגבלות מסוימות על העברת מידע לחברה ביחס לתיק האשראי וללקוחות, בעיקר מטעמי שמירה על פרטיות, החברה קיבלה מידע ונתונים כלליים על תיק האשראי, מאפייניו והתנהלותו, אך לא התאפשר לחברה לבצע בדיקת נאותות פרטנית בנוגע ללקוחות והנתונים הנכללים בתיק. כמו כן, המצגים והתחייבויות השיפוי שקבלה החברה ביחס לתיק האשראי הנרכש הם מינימאליים בהשוואה לעסקאות דומות אחרות. כל אלה באו לידי ביטוי בסכום התמורה המשולמת בעסקה.

 

ענף היהלומים מהווה את אחד מענפי הייצוא הוותיקים והמרכזיים של מדינת ישראל. פעילות האשראי ליהלומנים בארץ מתאפיינת בהעמדת שירותי אשראי על ידי בנקים ללקוחות הפועלים בענף היהלומים בישראל, חברי בורסת היהלומים ברמת גן.

 

בהתאם לצרכי הלקוחות, מעמידים להם הבנקים אשראי למימון הון חוזר והשקעות וכן את השירותים העיקריים הבאים: ניהול חשבונות נקוב יהלומים, פעילות סחר חוץ ושירותים פיננסיים לרבות עסקאות מט"ח.

 

ההתפשטות העולמית של נגיף הקורונה החל מחודש ינואר בסין גרמה להאטה מהותית של הפעילות והחל מאמצע חודש מרץ 2020 ,גרמה הקורונה לעצירה כמעט מוחלטת של הפעילות בישראל ובמרבית מדינות הסחר ביהלומים בעולם. על פי נתונים שפורסמו על ידי המפקח על היהלומים יצוא היהלומים המלוטשים מישראל רשם ירידה של 73% ברבעון הראשון לשנת 2020 לעומת התקופה המקבילה ב- 2019 ואילו יצוא יהלומי הגלם פחת בכ- 40% בין התקופות.

 

הירידה נגרמה בעיקרה כיוון שעיקר פעילות סחר היהלומים מתנהלת מול שווקי חו"ל. באין טיסות, קניינים לא מגיעים וישראלים לא יוצאים. בנוסף, לא ניתן להטיס חומרי גלם שנרכשו או לשלוח לחו"ל יהלומים שנמכרו כי טיסות לשווקי היעד בוטלו.

 

להערכת החברה הימשכות משבר הקורונה אינה צפויה להשפיע באופן מהותי לרעה על יכולתם של הלקוחות המרכיבים את תיק האשראי הנרכש לפרוע את התחייבויותיהם. יחד עם זאת, להימשכות משבר הקורונה עשויה להיות השפעה על שווי התיק הנרכש במועד ההשלמה.

 

תיק האשראי הנרכש כולל אשראי והלוואות שהועמדו על ידי בנק אגוד ללקוחותיו במועד ההשלמה. נכון לסוף יוני עמד תיק האשראי על סך של כ-91 מיליון דולר. היקף מסגרות האשראי ללקוחות עומד על סך של 250 מיליון ש"ח.

 

 

  1. מניות בכתבה
  2. פנינסולה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה