משבר הקורונה הביא לצניחה חדה בדיבידנדים במחצית השנה הראשונה

108 חברות חילקו דיבידנדים לעומת 163 בתקופה המקבילה אשתקד; סך הדיבידנדים שחולקו עמד על כ- 5.7 מיליארד ₪, ירידה של למעלה מ-40% לעומת התקופה המקבילה

חדשות ספונסר 12/07/2020 14:06

א+א-

במחצית הראשונה של שנת 2020, אשר במהלכה פרץ משבר הקורונה, חילקו החברות שמניותיהן נסחרות בבורסה בת"א דיבידנדים בסך של כ-5.7 מיליארד שקל – ירידה של כ-40% לעומת המחצית הראשונה של שנת 2019, בה חולקו דיבידנדים בסך של כ-9.5 מיליארד שקל, כך עולה מנתונים שריכז יובל צוק ביחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 

מספר החברות שחילקו דיבידנד במחצית הראשונה של השנה ירד אף הוא בחדות והסתכם ב-108 חברות, בהשוואה ל-163 חברות במחצית המקבילה אשתקד. כ-57% מהדיבידנדים שחולקו (כ-3.3 מיליארד שקל) שולמו לבעלי המניות מהציבור, והיתרה לבעלי העניין.

 

תשואת הדיבידנד של החברות הבורסאיות במחצית הראשונה של שנת 2020 הסתכמה בכ-0.8%, לעומת כ-1.4% בתקופה המקבילה אשתקד וכ-1.8% במחצית 2018.

 

חברות רבות נוהגות להכריז מדי שנה על חלוקת דיבידנד בסמוך למועד פרסום הדוח הכספי השנתי של החברה בחודש מרץ, זאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד שלהן אשר לרוב הינה שיעור מסוים מהרווח הנקי השנתי. בהתאם, ברבעון השני של כל שנה מחולקים סך הדיבידנדים הרב ביותר.

 

המשבר בשוק ההון בעקבות נגיף הקורונה החל לתת אותותיו בסוף פברואר השנה, ובמרץ 2020 הכריזו 63 חברות בלבד על דיבידנדים בסך כ-2.5 מיליארד שקל, לעומת מרץ 2019 בו הכריזו 128 חברות על חלוקת דיבידנדים בסך כ-5.2 מיליארד שקל, ומרץ 2018 בו הכריזו 115 חברות על חלוקת דיבידנדים בסך כ-5.1 מיליארד שקל.

 

באופן דומה, סך הדיבידנדים ששולמו ברבעון השני של 2020 הסתכם בכ-3.4 מיליארד שקל, לעומת כ-7.5 מיליארד שקל ברבעון השני של 2019 וכ-7.3 מיליארד שקל ברבעון השני של 2018. בחודשים מרץ ואפריל הודיעו 10 חברות על החלטתן לא לבצע או להשהות חלוקת דיבידנד שהיה אמור להיות מחולק בגין רווחי 2019 לפי מדיניות החלוקה שלהן. 

 

אי הודאות לגבי השפעת מגיפת הקורונה ועד מתי תימשך הובילה חברות רבות לשמור על קופת המזומנים שבידיהן ולהימנע מחלוקתם. בחברות יציבות שלא נפגעו באופן מהותי ממשבר הקורונה, או אף הגדילו רווחיהן בתקופה זו, חלוקת הדיבידנד היוותה עבור אותן חברות איתות למשקיעים כי מצבה הפיננסי של החברה מאפשר לה להמשיך לפעול בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד שלה ובכך להמשיך ולשתף את המשקיעים ברווחי החברה.

 

בענף הנדל"ן חלה ירידה במספר החברות המחלקות ובסך הדיבידנדים ששולמו במחצית הראשונה של 2019, בהשוואה לתקופה המקבילה, אך הינו עדיין הענף המוביל מבחינת מספר החברות (31 חברות) וסך הדיבידנד שחולק (כ-2 מיליארד שקל).

 

בין המחלקות הגדולות במחצית שנת 2020 ניצבות: עזריאלי שחילקה 300 מיליון שקל, לעומת התקופה המקבילה בה חילקה כ-560 מיליון שקל, אמות שחילקה 301 מיליון שקל (בתקופה המקבילה 267 מיליון שקל); גזית גלוב עם 230 מיליון שקל, לאחר שהגדילה השנה את הסכום למניה שמשולם מדי רבעון (בתקופה המקבילה 223 מיליון שקל); וגב-ים שחילקה 200 מיליון שקל בדומה לשנה שעברה.

 

בתחום הבנקים והביטוח, בסוף מרץ 2020 פרסמה המפקחת על הבנקים הוראת שעה, בה נתבקשו הבנקים לבחון מחדש את מדיניות חלוקת הדיבידנד ותכנית הרכישה העצמית, על רקע משבר הקורונה ואי-הוודאות הנובעת מהתפתחותו. מאז פרסום הוראת השעה חדלו כל הבנקים מחלוקת דיבידנדים.

 

מתחילת השנה ועד פרסום הוראת השעה חילקו 7 בנקים דיבידנדים, ובראשם: לאומי - 297 מיליון שקל, מזרחי טפחות - 176 מיליון שקל, הבינלאומי שחילק 125 מיליון שקל ואגוד 100 מיליון שקל. חברות הביטוח לא הכריזו על חלוקת דיבידנד במזומן מאז אוגוסט 2019.

 

כתוצאה ממשבר הקורונה, הירידה החדה ביותר בחלוקת רווחים במחצית 2020 נרשמה בענף האנרגיה, נפט וגז. 3 חברות/שותפויות חילקו 217 מיליון שקל, לעומת 8 חברות ושותפויות שחילקו כ-2 מיליארד שקל במחצית 2019.

 

חלק מהחברות/שותפויות הפחיתו את הסכומים שחילקו במחצית השנה, בהן ישראמקו שחילקה 139 מיליון שקל, לעומת 979 מיליון שקל אשתקד ופז נפט - 60 מיליון שקל, לעומת 280 מיליון שקל אשתקד. חלק מהחברות והשותפויות נמנעו מחלוקת רווחיהן השנה, בהן קבוצת דלק (260 מיליון שקל אשתקד), נפטא (400 מיליון שקל אשתקד) ודלק קידוחים (130 מיליון שקל אשתקד).

 

16 חברות טכנולוגיה חילקו דיבידנדים בסך כולל של 478 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2020, ובראשן אלביט מערכות שחילקה 192 מיליון שקל ומטריקס עם 65 מיליון שקל. סך הדיבידנדים שחילקו חברות הענף ירד בכ-21% בין השאר עקב הימנעותן של חברות שירותי המידע – חילן, וואן טכנולוגיות  ומלם תים – מלשלם דיבידנדים במחצית 2020, לאחר שבשנים האחרונות חילקו דיבידנדים במחצית הראשונה של כל שנה, וגילת שחילקה במרץ 2019 דיבידנד בסך כ-91 מיליון שקל לראשונה בתולדותיה אך נמנעה מחלוקה בשנת 2020.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה