דלק מעדכנת את תחזיות לוויתן לקראת גיוס ההון

תזרים המזומנים המהוון משקף ללוויתן ערך נוכחי של כ-10.5 מיליארד דולר; הערך הנוכחי של חלקה של דלק קידוחים במאגר כ-4.4 מיליארד דולר

חדשות ספונסר 09/07/2020 14:28

א+א- 1

חברת דלק מפרסמת היום דוח עתודות, משאבים מותנים ונתוני תזרים מהוון מעודכנים לסוף חודש יוני ביחס לחלקה של השותפות בחזקות לוויתן. השותפות נערכת למימון מחדש של הלוואות שהועמדו לה ובמסגרת זו בוחנת אפשרות להנפקה של אגרות חוב לא סחירות למשקיעים מסווגים זרים וישראליים.

 

על פי דוח שקיבלה השותפות מ-NSAI חלק מהמשאבים בלוויתן מסווגים כעתודות וכחלק מסווגים כמשאבים מותנים ועל כן הדוח כולל שני חלקים – דוח עתודות בהפקה ודוח משאבים מותנים.

 

לפי התחשיבים שנערכו המבוססים על הנחות ביחס למחיר הנפט והביקושים לו בישראל ומחוצה לה, התזרים המהוון עודכן ביחס לתזרים המהוון הקודם מסוף שנת 2019, מסך של 4.7 מיליארד דולר לסך של כ-4.4 מיליארד דולר (בשיעור היוון של 10% חלק השותפות). התזרים המהוון משקף למאגר לוויתן ערך נוכחי של כ-10.5 מיליארד דולר.

 

בדוח העתודות לא צוין חלק השותפות נטו (Net) אלא חלק השותפות ברוטו (Gross) . חלק השותפות נטו הוא אחרי תשלום תמלוגים למדינה ולצדדים קשורים ושלישיים ובהנחה שהחזר ההשקעה יתבצע לאחר מכירה של כמות כוללת בגין 100% מהזכויות בנכס הנפט של כ-BCF 1880  ושל כ-3.4 מיליון חביות קונדנסט משלב 1א’.

 

החברה מסייגת כי מאחר שמועד החזר ההשקעה מושפע, בין היתר, ממחירי הגז או הקונדנסט, קצב ההפקה, עלויות ההפקה והפיתוח, ושיעור התמלוגים, ומאחר שצפויים להיחתם הסכמים נוספים למכירת גז טבעי, ייתכן שכמות הגז הטבעי או הקונדנסט הכוללת שתימכר עד למועד החזר ההשקעה תהיה שונה מהותית מהמצוין.

 

 

המאגר צפוי להניב לדלק קידוחים בגין חלקה תזרים נקי של כ- 1.15 מיליארד דולר עד לסוף שנת 2022.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    יש להם 45% כך שהמעבר בכותרת בין

    דולר לש"ח לא כל כך הגיוני
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    yair3 09/07/2020 14:37