הכנסות אלעד קנדה ברבעון הראשון עלו בכ-36%

ה- NOI של החברה טיפס לכ- 14.8 מיליון דולר קנדי בהשוואה לכ- 6.5 מיליון דולר קנדי ברבעון המקביל אשתקד

חדשות ספונסר 01/07/2020 11:51

א+א-

חברת הנדל"ן אלעד קנדה בניהולו של רפי לזר פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון לשנת 2020 עם עליה בהכנסות וב-NOI, אך עם העמקה של ההפסד הנקי

 

הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2020 עלו בכ- 36% לכ- 25.7 מיליון דולר קנדי, בהשוואה לכ- 18.9 מיליון דולר קנדי ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מתוספת הכנסות בגין רכישת קרן הריט הקנדית "אג’לן" במהלך חודש פברואר 2019.

 

קרן אג’לן נסחרת בבורסה הקנדית. סכום הרכישה עמד על כ-300 מיליון דולר ארה"ב והעניק לאלעד קנדה שליטה מלאה בקרן. לאג’לן פורטפוליו נכסים בארצות הברית בהיקף של כ-700 מיליון דולר קנדי.

 

הרווח הגולמי של החברה ברבעון הראשון של השנה טיפס לכ- 13.7 מיליון דולר קנדי, בהשוואה לכ- 6.5 מיליון דולר קנדי. הרווח התפעולי של החברה הסתכם ברבעון הראשון של השנה בכ- 5.5 מיליון דולר קנדי בהשוואה לכ- 8 מיליון דולר קנדי ברבעון המקביל אשתקד.

 

השינוי נבע מירידה של כ- 3.4 מיליון דולר קנדי בערך נדל"ן להשקעה בשל ירידת ערך בפורטפוליו נכסי אג’לן ובעקבות רווח בסך 4.6 שרשמה החברה ברבעון המקביל אשתקד בעקבות שערוך שווי יחידות אג’לן.

 

ה- NOI של החברה זינק ברבעון הראשון של השנה בלמעלה מפי 2 והסתכם בכ- 14.8 מיליון דולר קנדי, בהשוואה לכ- 6.5 מיליון דולר קנדי ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מהכנסות הנבעו משכירות בפורטפוליו אג’לן.

 

החברה מסיימת את הרבעון הראשון של 2020 בהפסד נקי של כ-25.6 מיליון דולר קנדי, בהשוואה לרווח נקי של כ-10.5 מיליון דולר קנדי ברבעון המקביל אשתקד, אשר נבע בעיקר בשל שינויים בשער חליפין של הדולר הקנדי אל מול השקל בו נקובות אגרות החוב של החברה.

 

מנגד מציגה החברה סה"כ רווח כולל לרבעון הראשון של 2020 בסך כ-17.5 מיליון דולר קנדי וזאת אל מול כ- 7.3 מיליון דולר קנדי בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הרווח הכולל נובע מהתחזקות הדולר בארה"ב מול הדולר הקנדי שהביאה לרווח בסך כ-43.1 מיליון דולר מהפרשי תרגום אשר נזקפו להון החברה.

 

הונה העצמי של החברה גדל בכ- 17.7 מיליון דולר קנדי במהלך הרבעון הראשון של שנת 2020 והסתכם ב- 31 למרס 2020 בכ-605 מיליון דולר קנדי ומהווה כ- 30% ממאזן החברה. לחברה נכסים בלתי שוטפים בהיקף של כ- 1.8 מיליארד דולר קנדי ובקופתה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ- 25.4 מיליון דולר קנדי.

 

החברה מתייחסת בדוחותיה הכספיים להשפעת נגיף הקורונה על פעילותה בחודשים מרס – אפריל 2020 . מהדוחות אנו למדים כי עד סוף חודש מאי 2020 ההשפעה על שיעור הגבייה אינה גבוהה במרבית פעילותיה מלבד במרכזים המסחריים שהיו סגורים בתקופה זאת ושאינם מהווים מרכיב משמעותי בפעילותה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה