אאורה מוכרת זכויות בקרקע בצומת סביון בתמורה ל-159 מיליון ש”ח

לקופת החברה יכנסו 24.5 מיליון ש"ח והיא צפויה לרשום רווח של כ-15.5 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 24/06/2020 10:12

א+א-

חברת הנדל"ן אאורה מדווחת היום כי חברת ס.י.אבן יזמות, חברה בת בבעלות מלאה שלה, השלימה התקשרות בהסכם עם צד שלישי למכירת זכויותיה בשני מגרשים בסמוך לצומת סביון, בתחום השיפוט של קריית אונו.

 

עבור הזכויות אמורים הרוכשים לשלם עד סוף חודש יוני סכום של עד 159 מיליון ש"ח, מתוכם ישולמו דמי החכירה המהוונים והוצאות הפיתוח לרשות מקרקעי ישראל.

 

בחודש פברואר 2019 השלימה ס.י.אבן יזמות התקשרות בהסכם עם בעלי זכויות של אופציה לרכישת מקרקעין לפיו בעלי הזכויות הסבו את האופציה לחברה בתמורה לכ-14.8 מיליון ש"ח. הקרקע המדוברת משתרעת על שטח של כ-9.2 דונם המורכבים משני מגרשים, כאשר ייעוד הקרקע הוא למגורים.

 

העסקה התאפשרה במסגרת  החלטה 1470 של מועצת מקרקעי ישראל. ההחלטה מאפשרת לחוכרים בקרקעות חקלאיות שהושבו למנהל ויעודם שונה למגורים, לרכוש חלק מהמגרשים חזרה בפטור במכרז, כאשר המגרשים מהווים אופציה סחירה במקרקעין.

 

אאורה מעריכה שהשקעת החברה בקרקע הכוללת את רכישת האופציה, דמי פיתוח, עלויות תכנון ועמלות ליועצים הסתכמה בכ-29 מיליון ש"ח, מתוכם כ-20 מיליון ש"ח מומנו באמצעות מימון בנקאי.

 

עם השלמת מכירת הזכויות ופירעון מלוא המימון הבנקאי, ישארו בידי אאורה מזומנים נטו שמקורם בעסקה זו בסך של כ-24.5 מיליון ש"ח והחברה צפויה להכיר ברווח של כ-15.5 מיליון ש"ח לפני הוצאות ומיסים.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה