הכנסות סולגרין עלו בכ-150%, אבל הרבעון הראשון הסתכם בהפסד

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת עלה ברבעון לכ-3 מיליון שקל; בקופות החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-14.7 מיליון שקל; החברה מעלה תחזיות להמשך השנה

חדשות ספונסר 16/06/2020 10:01

א+א-

חברת סולגרין, המוחזקת בכ-58% ע"י ג’נריישן קפיטל ועוסקת בפיתוח, ייזום, הקמה, ניהול ותפעול של מתקני חשמל על בסיס אנרגיות מתחדשות, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2020.

 

ביוני 2019 השלימה ג’נריישן את רכישת פעילות סולגרין החזקות וכן הושלמה התקשרות החברה בהסכם עם KWP לרכישת חלקה של KWP, באמצעות חברת הבת נובה סולאר, בחברות שהוחזקו על ידי KWP וסולגרין החזקות (עסקת המיזוג). כתוצאה מכך גדלה משמעותית פעילות החברה. התייחסות הפרופורמה משקפת את מיזוג הפעילויות הללו במשך כל התקופות המדווחות. 

 

כתוצאה מעסקת המיזוג שהושלמה ביוני 2019, פעילות החברה עלתה בצורה משמעותית – הכנסות החברה ממכירת חשמל עלו ברבעון הראשון 2020 בכ-150% לכ-6.3 מיליון שקל, לעומת כ-2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההכנסות פרופורמה ממכירת חשמל ברבעון הראשון 2020 הסתכמו בכ-6.3 מיליון שקל לעומת כ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל. הקיטון בהכנסות נובע מירידה בתפוקות נוכח קרינה נמוכה של שעות שמש.

 

בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד בסך כ-4 מיליון שקל ברבעון הראשון 2020, לעומת הפסד פרופורמה בסך כ-3.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהפסד נרשם לאור הירידה בהכנסות, כאמור, וכן מגידול בהוצאות לאור הרחבת פעילות החברה. זאת, בקיזוז קיטון בהוצאות המימון נטו ברבעון הראשון 2020 בשל שיערוך שלילי של הלוואות והכנסות בגין עסקת גידור.

 

ההון העצמי של החברה הסתכם ביום ה-31 במרץ 2020 בכ-101.5 מיליון שקל. בקופות החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-14.7 מיליון שקל. תזרים מזומנים מפעילות שוטפת עלה ברבעון הראשון 2020 לכ-2.9 מיליון שקל לעומת כ-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

התוצאות לרבעון הראשון 2020 מבוססות בעיקר על נכסים מניבים (מתקנים סולאריים) בעלי הספק מותקן של כ-23 מגה וואט מותקן. בנוסף, בנובמבר 2019 זכתה החברה במכרז הרביעי של רשות החשמל להקמת מתקנים סולאריים בהספק מותקן של כ-19 מגה-ואט, זאת בהמשך לזכייתה של החברה מחודש אפריל 2019 במכרז רשות החשמל השלישי להקמת מתקנים סולאריים בהספק מותקן של כ-26 מגה ואט.

 

סה"כ לחברה פורטפוליו נוכחי של כ-68 מגה ואט, מתוכו, כאמור, כ-45 מגה-ואט בשלבי הוצאת היתרים לקראת הקמה וכ-23 מגה ואט נכסים מניבים.

 

סולגרין מעלה את תחזיותיה ל-2020 ומעריכה גידול בהכנסות ממכירת חשמל לכ-35-37 מיליון שקל ב-2020, לעומת כ-34.3 מיליון שקל ב-2019, גידול ברווח הגולמי לכ-22-24 מיליון שקל ב-2020, לעומת כ-22.4 מיליון שקל ב-2019 וכן גידול ב-FFO הפרויקטאלי לכ-17-19 מיליון שקל ב-2020, לעומת כ-16.9 מיליון שקל ב-2019.

 

גל בוגין, יו"ר סולגרין: "אנו פותחים את שנת 2020 בהמשך תנופת פעילות. לחברה יש כעת מתקנים מניבים בהספק כולל של כ-23 מגה ואט, כ-45 מגה-ואט בשלבי הוצאת היתרים לקראת הקמה ועוד מאות מגה ואט בשלבים שונים של ייזום ופיתוח.

 

מדובר בפוטנציאל משמעותי ואנו פועלים להאצת והרחבת היקפי הפורטפוליו של החברה בתחום האנרגיות המתחדשות ובתחום הפוטו-וולטאי בפרט. מדובר בתחום הנהנה כיום מרוח גבית חזקה מצד הממשלה כאשר רק לאחרונה הציג שר האנרגיה יעד לפיו בשנת 2030, 30% מהחשמל בישראל ייוצר באנרגיה מתחדשת כאשר הרוב הגדול יגיע מהשמש.

 

נמשיך לפעול למימוש הפוטנציאל הגלום בצבר הפרויקטים של החברה, לבסס את החברה כשחקן משמעותי בשוק האנרגיה המתחדשת בישראל ובמקביל לבחון כניסה לפעילות בחו"ל".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה