חג’ג’ נדלן תנהל את פרויקט סומייל ללא מעורבות של קבוצת הרכישה

חג’ג’ היא זו שתתקשר עם כל הקבלנים והספקים הנדרשים לביצוע הפרויקט ותשפה את חברי הקבוצה בכל תביעה שתופנה כלפיהם

חדשות ספונסר 14/06/2020 12:42

א+א-

חברת חג’ג’ נדל"ן מדווחת היום על התפתחות בפרויקט סומייל שבמרכז תל אביב, המהווה תקדים בעולם קבוצות הרכישה. על פי ההודעה, החברה התקשרה במזכר הבנות מחייב עם חברי נציגות קבוצת הרכישה, לפיו ימנו חברי הקבוצה את חג’ג’ לנהל את הפרויקט ולתת שירותי בניה לצורך השלמתו.

 

בהתאם לכך, ניהול הפרויקט והאחריות עליו יהיו של חג’ג’ בלבד, ללא התערבות מצד חברי הקבוצה. חג’ג’ היא זו שתתקשר עם כל הקבלנים והספקים הנדרשים לביצוע הפרויקט וכן תשפה את חברי הקבוצה בכל תביעה שתופנה כלפיהם, במידה ויהיו כאלה. יתרת הדירות בפרויקט, שאינן שייכות לחברי הקבוצה, ימכרו בעסקאות יזמיות רגילות.

 

ההתקשרות מגיעה אחרי מחלוקות שהתעוררו עם חלק מחברי קבוצת הרכישה בפרויקט סומייל, וכניסתו של ההסכם לתוקף כפוף לאישורו על ידי האסיפה הכללית של חברי הקבוצה ברוב של 75%, אישור מצד הממונה על חוק המכר למתווה החדש, הסכמות עם הבנק המלווה את הפרויקט וכן קבלת היתר בניה לפרויקט בתוך 10 חודשים ממועד חתימת מזכר ההבנות.

 

במידה וכל התנאים הללו יתקיימו, השלמת הפרויקט תבוצע כאמור ללא מעורבות והתערבות של חברי הקבוצה. הסכם שישלם כל חבר קבוצה לחג’ג’ עבור הדירה לה הוא זכאי, יהיה בהתאם לעלות הסופית שהוערכה בעת ההתקשרות הראשונית עם החברה, כאשר היא צמודה למדד.

 

הסכום ישולם לחברה בשני תשלומים – הראשון בתוך 33 חודשים ממועד מזכר ההבנות, והשני טרם המסירה, כאשר להבטחת התשלומים יקבל כל חבר קבוצה ערבויות חוק מכר בהתאם לחוק. מסירת הדירות תבוצע על ידי הקבלן שבחרה הקבוצה לא יאוחר מ-52 חודשים ממועד קבלת היתר בניה לפרויקט. הקבלן יכול להתעכב עד 6 חודשים מבלי שהחברה תצטרך לשלם פיצויים.

 

במקרה של איחור ממושך יותר מחצי שנה, יהיו חברי הקבוצה זכאים לפיצוי כספי. מנגד, איחור של מי מחברי הקבוצה בתשלום עבור הדירה יזכה את החברה לפיצוי מאותו חבר קבוצה בסכום השווה ל-15% משווי דירתו.

 

בהודעתה לבורסה מדגישה חג’ג’ כי להערכתה הראשונית של החברה, שינוי המתווה לא צפוי להשפיע באופן מהותי על הרווח הגולמי שצפוי לחברה מהפרויקט ואולם מועד ההכרה ברווח וכן מועדי קבלת תזרים חופשי מהפרויקט עשויים להיות מושפעים, ואף באופן מהותי, משינוי המתווה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה