קבוצת הראל סיימה את הרבעון הראשון בהפסד של 555 מיליון ש”ח

בעקבות משבר הקורונה והנפילות בשוק ההון הכירה הראל בהפסדי השקעה של כ-820 מיליון ש"ח לפני מס; מאז תקופת הדוח, עליות השערים בשוק ההון קיזזו לחלוטין את הפסדי ההשקעות

חדשות ספונסר 11/06/2020 10:16

א+א-

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2020, אותו היא מסיימת עם הפסד כולל לאחר מס, של כ-555 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לאחר מס של כ-376 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

התשואה על ההון (במונחים שנתיים) ברבעון הראשון עמדה על שיעור שלילי של 33% לעומת תשואה (במונחים שנתיים) של 24% ברבעון המקביל אשתקד. סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, נכון ליום 31 במרץ 2020, הגיע לכ-258 מיליארד ש"ח לעומת כ-250 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד – גידול של כ-3% וסך של כ-275 מיליארד ש"ח למועד פרסום הדוחות הכספיים. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 31 במרץ 2020, הינו בסך של כ-6.35 מיליארד ש"ח.

 

הראל מובילה בסך הפרמיות שהורווחו ברוטו, דמי הגמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה שהסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2020 לכ-7.7 מיליארד ש"ח, לעומת סך של כ-7.4 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. גידול של כ-4%.

 

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים: "תוצאות הדוח משקפות את יציבותה הפיננסית של הראל, חברת הביטוח הגדולה והמובילה בישראל, הן במונחי שווי שוק, הן בהיקפי הפרמיות והן בהון העצמי, וזאת גם בתקופה מאתגרת זו.

 

הפסדי השקעות הנוסטרו של הראל כתוצאה ממשבר הקורונה, קוזזו במלואם מאז תום הרבעון הראשון וכן נרשמה לאחר תום הרבעון עלייה משמעותית בסך היקף הנכסים המנוהלים על ידי הראל, שקיזזה את מרבית הירידה שהתרחשה במהלך הרבעון הראשון.

 

בשלוש השנים האחרונות הציבה הראל את החדשנות הדיגיטלית בראש סדר העדיפויות שלה. אסטרטגיה זו אפשרה לנו, על אף הקשיים שהציבה בפנינו תקופה זו, להפוך את משבר הקורונה להזדמנות עסקית. זאת באמצעות שימוש ביכולות דיגיטליות חדשניות והפעלת יישומים מרחוק, תוך שמירה על אבטחת מידע מיטבית וסנכרון מלא של מערכות התזמון, הניהול והבקרה של עובדי החברה, דבר שאפשר לנו לבצע אופטימיזציה בניצול הזמן של צוותי העבודה.

 

בתקופת הסגר, אלפי עובדי הראל ביצעו תהליכי עבודה מרחוק, והעניקו שירות מלא ללקוחותינו, לרבות באמצעות תפקוד מלא של מערך הגשת התביעות, השירות והמכירות של הקבוצה, שהונגשו לסוכנינו וללקוחותינו. כך לדוגמא, הצלחנו להגדיל מכירות של מוצרים דיגיטליים כמו הביטוח הייחודי שלנו לרכב ’הראל סוויץ’, אשר בו עלות הביטוח היא פועל יוצא של מרחק הנסיעה, וכן של מוצרי ביטוח נוספים.

 

בנוסף, חתמנו במהלך הרבעון על הסכם למתן שירותי תפעול עבור חברת ’הכשרה ביטוח’ שיניב לנו הכנסה שנתית קבועה של 28 מיליון ש"ח על בסיס תשתיות מחשב ותפעול שכבר קיימות בהראל". סיבוני הוסיף כי :"גם בתקופת משבר זה, הראל שומרת על היותה מובילת שוק הביטוח בישראל ואני בטוח כי נצא מתקופה מאתגרת זו אף מחוזקים יותר".

 

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה