ריבית

חבר ועדה אחד הצביע בעד הורדת הריבית לשיעור של 0%

בדיונים המוניטריים שנערכו בבנק ישראל לקראת הודעה על שיעור הריבית, הוחלט להותיר את הריבית ללא שינוי בשיעור של 0.1%; ההחלטה התקבלה ברוב של חמישה חברים

חדשות ספונסר 08/06/2020 12:12

א+א- 1

הוועדה המוניטרית קובעת את הריבית בהליך שכולל שני דיונים – בפורום רחב ובפורום מצומצם. בפורום הרחב מוצגים תנאי הרקע הכלכליים הרלוונטיים להחלטה: ההתפתחויות במשק הישראלי בצד הריאלי ובצד הפיננסי-מוניטרי וההתפתחויות בכלכלה העולמית. בדיון זה משתתפים חברי הוועדה המוניטרית, נציגים בכירים מחטיבות הבנק השונות והכלכלנים מהחטיבות הכלכליות - המחקר והשווקים.

 

בפורום המצומצם משתתפים חברי הוועדה המוניטרית ונציג חטיבת השווקים ובמסגרתו מציגות חטיבות המחקר והשווקים את השיקולים העיקריים שצריכים להנחות את קביעת המדיניות ואת האופן שבו הן רואות אותם. לאחר מכן מתנהל דיון על המדיניות המוניטרית, שבסופו מתקיימת הצבעה על שיעור הריבית.

 

בדיון בפורום המצומצם התקבלה החלטה להותיר את הריבית ללא שינוי בשיעור של 0.1%. ההחלטה התקבלה ברוב של חמישה חברים, בעוד שחבר אחד תמך בהורדת שיעור הריבית ל-0%. הדיון התמקד בעיקר בהשלכות של משבר הקורונה על הכלכלה הישראלית בטווח הקצר והארוך ובמדיניות שנדרשת כדי לצמצם את היקף הפגיעה הכלכלית בעסקים ובמשקי-הבית ולתמוך בהתאוששותו המהירה ככל האפשר של המשק.

 

לוועדה הוצגו עדכונים לגבי התפתחות משבר הקורונה ברחבי העולם והשלכותיו הכלכליות הצפויות. חברי הוועדה דנו בהערכות הגופים הבין-לאומיים ובתי ההשקעות, שצופים התכווצות של התוצר העולמי בשנת 2020 וירידה חדה בהיקף הסחר העולמי. ההערכות עודכנו כלפי מטה והן מצביעות על כך שהמיתון יגיע לשיאו במהלך הרבעון השני ושענפי השירותים ייפגעו באופן המשמעותי ביותר. בעקבות ההקלות במגבלות במדינות השונות, צפוי להתחיל תהליך של התאוששות בכלכלה העולמית, אולם מידת אי הוודאות בתחזיות גבוהה במיוחד.

 

הוועדה ניסתה להעריך את מידת התאוששותו של המשק, כפי שהיא עולה מהערכה כמותית של השפעת ההגבלות הבריאותיות על צמצום הפעילות בענפים השונים, ומאינדיקטורים שונים לפעילות ולמרכיביה וממידע איכותי שעולה מסקרי העסקים של הלמ"ס. חטיבת המחקר העריכה שבשל הסרת המגבלות, שיעור ההשבתה של המשק ירד באופן משמעותי מאז שיאו של המשבר, מהיקף ההשבתה של 36% מהפעילות במחצית הראשונה של אפריל להיקף השבתה של כ-19% באמצע מאי.

 

גם אינדיקטורים מהירים לפעילות הכלכלית, כגון נתוני הפעילות בכרטיסי האשראי, אינדיקטורים לניידותו של הציבור ונתוני צריכת החשמל, מצביעים על התאוששות של חלק מהענפים, אולם רמת הפעילות נמוכה עדיין ובענפים שבהם עיקר המגבלות טרם הוסרו, הפעילות עדיין קרובה לרמת השפל. לגבי שוק הדיור הוצגו אינדיקטורים ראשוניים שמצביעים על ירידה משמעותית בהיקף העסקות בחודשים מארס-אפריל.

 

חברי הוועדה דנו בהשלכות של התחזקות השקל מאז החלטת הריבית הקודמת וחזרתו לרמה דומה לזו של ערב המשבר (במונחי שער החליפין האפקטיבי). הם העלו את החשש שהדבר יקשה על התאוששות היצוא, בייחוד לאור הירידה בביקוש העולמי ועל חזרתה של האינפלציה לתחום היעד.

 

הנתונים וההערכות שעמדו לנגד עיני הוועדה הראו, כאמור, שהמשק נכנס למשבר חריף לנוכח התפשטות מגפת הקורונה, משבר שמתבטא בקשיים בשוק ההון ובמצוקה כלכלית משמעותית בקרב עסקים ומשקי-בית. הם הדגישו שבנק ישראל נקט בפרוץ המשבר בצעדים נחושים כדי לתמוך בפעילות התקינה בשוק ההון ובתפקודם של שוקי האג"ח הממשלתי והקונצרני ושוק המט"ח, ושיש צורך להמשיך ולעקוב אחר שווקים אלה ולנקוט במידת הצורך בפעולות חדשות או להרחיב את הפעולות הקיימות.

 

חמישה מחברי הוועדה סברו שיש להותיר את הריבית ללא שינוי בשיעור של 0.1%. הם ציינו ששיעור הריבית הנמוך, בשילוב עם הכלים המוניטריים הנוספים שבנק ישראל מפעיל, תומכים בעת הזו בתנאי אשראי נוחים לכל אורך העקום.

 

 חבר ועדה אחד הצביע בעד הורדת הריבית לשיעור של 0%. הוא סבר ששיעור ריבית נמוך מ-0.1% מתאים יותר עקב עוצמת המשבר והפגיעה החריגה בעוצמתה ברמת התעסוקה.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    ריבית בהק ישראל|136|בבנקים |135|

    אז איך זה עוזר למשק?
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    ATUK19 08/06/2020 16:01