חדשות שוק ההון category name

מעלות מורידה דירוג לאלבר ל-A עם תחזית יציבה

צופים ירידה בהכנסות החברה ושחיקה במדדי האשראי; למרות תנאי השוק המאתגרים בעקבות התפרצות הקורונה, מאמינים במעלות שאלבר תשמור על מעמדה כאחת מארבע חברות הליסינג הגדולות בישראל

חדשות ספונסר 04/06/2020 16:31

א+א-

 

חברת הדירוג מעלות מדווחת היום על הורדת דירוג הטווח הארוך של חברת הליסינג אלבר ל’-’A. ואת דירוגי הטווח הקצר שלה ל-’2-A’ ומוציאים את הדירוג מרשימת המעקב.

 

במעלות מסבירים כי כתוצאה מהתפרצות נגיף הקורונה בעולם ובישראל, הוטלו הגבלות תנועה משמעותיות על האוכלוסייה אשר הובילו לתנאי שוק מאתגרים. להערכתנו, תנאים אלה צפויים להמשיך להכביד על המשק גם בעת החזרה לפעילות שגרתית. לפיכך, אנו צופים ירידה בהכנסות החברה ושחיקה במדדי האשראי, ובפרט ביחס כיסוי הריבית.

 

בה בעת, סבורים האנליסטים של מעלות כי פחתו לחצי הנזילות עמם החברה נאלצה להתמודד. "הערכתנו נתמכת ביכולת יצירת תזרים המזומנים של החברה על רקע ההתאוששות בקצב מכירת הרכבים, ועל היקף הכנסות יציב מדמי שימוש חודשיים בפעילות הליסינג העסקי לצד קווי אשראי מובטחים העומדים לזכות אלבר ואינם מנוצלים".

 

כמו כן, התשואות הגבוהות על איגרות החוב הנסחרות של החברה, בדומה לאיגרות החוב של חלק ממתחרותיה המקומיות, צפויות למנוע מאלבר את הגישה להנפקת איגרות חוב נוספות בשוק ההון ולהקשות על השגת מימון לרכישת רכבים. כתוצאה מכך אנו מעריכים כי השהיית רכישת הרכבים החדשים לצי החברה צפויה להימשך.

 

תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים יחס ה-EBIT להוצאות המימון של אלבר יישאר בטווח של X1.1-1.3 בממוצע ויחס החוב לחוב והון עצמי שלה יהיה בין 82% ל-86% .

 

בדומה למתחרותיה המקומיות, אנו מעריכים את הנזילות של אלבר כגורם המשפיע לשלילה על הדירוג, בעיקר בשל ההסתמכות הרבה על מקורות חיצוניים לשם עמידה בצורכי הנזילות. עם זאת, אנו מעריכים כי ההקלה ההדרגתית במגבלות שהוטלו על האוכלוסייה עקב התפרצות נגיף הקורונה יתמכו ביכולת יצירת תזרים המזומנים של החברה ויפחיתו את לחצי הנזילות שלה.

 

הערכתנו נתמכת בעיקר בעלייה בהיקף מכירות הרכבים (בעיקר רכבים משומשים), בהארכת חוזי ליסינג עסקיים ובקצב החזרת רכבים שאינו שונה מהותית מרמת פעילות שגרתית, שתומך ביציבות בהכנסות מדמי שימוש בפעילות הליסינג העסקי.

 

נוסף על כך, לאלבר יש קווי אשראי מובטחים בהיקף של כ-395 מיליון ₪, העומדים לרשותה החל מה-1 באפריל, 2020 ,ועד ל-31 במרץ, 2021 ,ושבעת ניצולם יומרו להלוואה לתקופה של 36 חודשים. כמו כן, הערכתנו מביאה בחשבון את ההוצאה ההונית של אלבר לצורך רכישת הרכבים לצי החברה, שצפויה להישאר מתונה ולגדול כתלות בנגישות החברה לשוק ההון, המהווה מקור המימון העיקרי להוצאה זאת בשנים האחרונות.

 

אנו סבורים גם כי אלבר תשמור על מעמדה כאחת מארבע חברות הליסינג הגדולות בישראל, למרות תנאי השוק המאתגרים בעקבות התפרצות נגיף הקורונה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה