הקורונה פגעה בישראכרט, הרווח צנח ב-86%

עיקר הירידה נבעה מעלייה בהוצאות בגלל הפסדי אשראי; ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 522 מיליון ₪, ירידה של 5% לעומת הכנסות של 552 מיליון ש"ח ברבעון המקביל

חדשות ספונסר 04/06/2020 10:09

א+א-

ישראכרט, חברת כרטיסי האשראי הגדולה בישראל, דיווחה היום על תוצאות כספיות לסיכום הרבעון הראשון של שנת 2020. רבעון זה, כמו גם התקופה שעד למועד חתימת הדוח, הושפעו מהתפרצות נגיף הקורונה. ההתפרצות הובילה להטלת מגבלות על הפעילות הכלכלית בישראל, ומתוך כך נוצרה השפעה שלילית על היקף השימוש בכרטיסי אשראי.

 

למרות פגיעה זו, סיימה ישראכרט את הרבעון הראשון לשנת 2020 עם עלייה של כ- 1.3% במחזור העסקאות בכרטיסי האשראי שהנפיקה בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד, שעמד על כ- 39.7 מיליארד ש"ח.

 

צמיחה זו נבעה מעלייה של כ- 5.0% במחזור העסקאות מתחילת הרבעון הראשון ועד 15 במרץ 2020. החל מ-16 במרץ החלו להיכנס לתוקף הגבלות הממשלה על פעילות המשק –מתאריך זה ועד סוף הרבעון הראשון לשנת 2020 נרשמה ירידה של כ- 15.5% במחזור העסקאות בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד.

 

במהלך חודש אפריל, מתחילת החודש ועד ה-19 באפריל (טרם כניסת ההקלות בתקנות החירום) נרשמה ירידה של כ- 48.2% במחזור העסקאות בכרטיסי האשראי של החברה, לעומת התקופה המקבילה אשתקד. החל מ-20 באפריל 2020 ועד 31 במאי 2020 נרשמה ירידה של כ- 9.8% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד, המהווה צמצום משמעותי של הירידה בעקבות כניסתן לתוקף של ההקלות בתקנות החירום.

 

הכנסות החברה מעסקאות בכרטיסי אשראי ירדו בכ-7.9% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, ועמדו על סכום של כ- 420 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2020.

 

הכנסות הריבית נטו של החברה עלו בכ-23.9% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד, להיקף של כ- 109 מיליון ש"ח. העלייה בהכנסות נבעה בעיקרה מעלייה בהיקפי האשראי לאנשים פרטיים (תיק האשראי נושא הריבית לאנשים פרטיים עומד על יתרה של כ-4,281 מיליון ש"ח וכ-3,127 מיליון ש"ח, לימים 31 במרץ 2020 ו-2019, בהתאמה).

 

משבר הקורונה הביא לשינוי באומדני החברה המתייחסים להפרשות בגין הפסדי אשראי. שינוי זה הוביל לגידול בהוצאות בגין הפסדי אשראי, שעמדו על כ- 102 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של 2020, לעומת כ- 26 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2019.

 

העלייה בהפרשות הובילה לירידה ברווח לפני מס של ישראכרט, שעמד על כ- 13 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 87% לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי של ישראכרט ברבעון הראשון של שנת 2020 עמד על כ- 10 מיליון ש"ח, ירידה של כ- 86% לעומת רווח נקי של כ- 74 מיליון ש"ח שנרשם ברבעון מקביל אשתקד.

 

מצבת כרטיסי האשראי הפעילים של החברה עמדה על כ- 4.05 מיליון נכון לסוף הרבעון הראשון לשנת 2020, מתוכם כ- 1.04 מיליון כרטיסים היו כרטיסים חוץ בנקאיים. מספר זה צמח בכ-1.2% לעומת מספר הכרטיסים החוץ בנקאיים עם תום שנת 2019.

 

יתרת תיק האשראי לאנשים פרטיים גדלה ברבעון הראשון לשנת 2020 בכ- 284 מיליון ש"ח, גידול של כ-7.1% לעומת 31 לדצמבר 2019.

 

מנכ"ל החברה, ד"ר רון וקסלר: "משבר הקורונה הביא לפתחנו אתגרים רבים. אנו נענים לאתגרים אלה מתוך תחושת אחריות עמוקה לעובדינו, ללקוחותינו, ולמגזר העסקים בישראל, שחווה בימים אלה פגיעה לא פשוטה. עובדים שיצאו לחל"ת במהלך חודש אפריל שבו לעבודתם בתחילת מאי ומעניקים שירות מיטבי ללקוחותינו, תוך שהם מציעים להם מגוון פתרונות אשראי להתמודדות עם תקופה זו.  

 

בנוסף, יצאנו בסל של פעולות לסיוע לעסקים קטנים, החל מצעדים מגדילי מכירות כמו שיווק ממוקד לקוח ומעבר למכירות באינטרנט, לצד הקלה בתחום ההוצאות עם אפשרות לדחיית תשלומים

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה