נטו מכרה 8% ממניות נטו מלינדה בכ-90 מיליון ש”ח

החברה מכרה בעסקאות מחוץ לבורסה 1.7 מיליון מניות של חברת הבת במחיר של 5300 אגורות למניה; לאחר המכירה מחזיקה נטו בכ-49.75% מהונה של נטו מלינדה

חדשות ספונסר 02/06/2020 12:12

א+א-

חברת נטו מדווחת היום כי דירקטוריון החברה החליט על מכירה של 1.7 מיליון מניות רגילות של חברת נטו מלינדה סחר, חברה בת של נטו שמניותיה רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב.

 

המניות הנמכרות מהוות כ-8.14% מהון המניות המונפק והנפרע של נטו מלינדה ו-8.59% מזכויות ההצבעה בה. המניות מוחזקות על ידי החברה במישרין.

 

לפני מכירת המניות הללו, החזיקה נטו במישרין ובעקיפין, בכ-57.89% מהון המניות של נטו מלינדה ו-61.07% מזכויות ההצבעה בה ולאחר ביצוע המכירה מחזיקה החברה ב-49.75% מהונה של נטו מלינדה ו-52.48% מזכויות ההצבעה בה.

 

המניות הנמכרות נמכרו למשקיעים מוסדיים באמצעות מפיץ, בעסקאות מחוץ לבורסה במחיר של 5,300 אגורות למניה ובסה"כ קיבלה נטו תמורת המכירה כ-90 מיליון ש"ח. לחברה צפוי גידול בהון המיוחס לבעלים של החברה בעקבות מכירת המניות הנ"ל של כ-15 מיליוני ש"ח.

 

חברת נטו עוסקת בייצור, שיווק והפצה של מוצרי מזון כשרים וכן במוצרי צריכה ביתיים כגון מוצרי אלומיניום ונייר, כלים חד פעמיים מפלסטיק, מגבונים ונרות. בבעלות החברה מפעל דלידג, שלושת האופים, טיבון ויל, ועוד.

 

נטו מלינדה חברת הבת, סיימה את הרבעון הראשון עם הכנסות של 820 מיליון ₪, גידול של 33% מהרבעון המקביל אשתקד. הסיבות לגידול היו קניות מוגברות בעקבות פריצת משבר הקורונה ואגירת מוצרי מזון על ידי הצרכנים במהלך חודש מאי וכן עיתוי חג הפסח שחל השנה במרץ ולא באפריל כמו בשנה שעברה.

 

הרווח לתקופה ברבעון הנוכחי עלה בכ-16 מיליוני ש"ח והסתכם ב-38 מיליון ₪, לעומת הרווח לתקופה ברבעון המקביל אשתקד שהסתכם ב-22 מיליון ש"ח ,גידול של כ-73%. שיעור הרווח גדל בכ-0.9 בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד ובכ-0.35 לעומת שנת 2019 כולה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה