הפניקס סיכמה את הרבעון הראשון עם הפסד כולל לבעלי המניות של 577 מיליון ₪

ההפסדים – בשל מגיפת הקורונה והירידות בשווקים הפיננסים; החברה מעריכה את סך ההשפעה של הקורנה ברבעון הראשון בכמיליארד ₪ וצופה התאוששות משמעותית ברבעון השני

חדשות ספונסר 01/06/2020 14:45

א+א-

חברת הפניקס מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2020 בו רושמת החברה הפסד כולל לבעלי המניות בסך של 577 מיליון ₪ בשל מגפת הקורונה והירידות בשווקים הפיננסים, וזאת בהשוואה לרווח של כ-382 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד.

 

חלק ניכר מתיק הנכסים של הקבוצה מושקע בשוק ההון. לפיכך, לתוצאות השליליות בשוק ההון בשל משבר הקורונה, השלכה מהותית על תוצאות החברה. הקבוצה מעריכה שההפסדים לפני מס בעקבות משבר הקורונה ברבעון הראשון הסתכמו בכ-0.9 מיליארד ש"ח. מנגד, בתקופה שלאחר תאריך הדיווח ועד ה-26.05.2020, עם ההתאוששות בשווקים, החברה מעריכה את הרווח מהשקעות לפני מס בכ-0.8 מיליארד ש"ח. 

 

ההפסד הכולל ממגזר פעילות ביטוח כללי בתקופת הדוח עמד על סך של כ- 223 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח כולל בסך של כ- 146 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד נבע בעיקרו מירידה משמעותית בהכנסות מהשקעות בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. יתרת ההפסד נובעת מנזקי מזג האוויר שהשפיעו על ענפי רכב רכוש וענפי רכוש ומהפסד בענף ביטול טיסה בשל מגפת קורונה.

 

בביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח ההפסד הכולל לפני מס הסתכם בתקופת הדוח לכ- 256 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך כ- 165 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד הכולל לפני מס בביטוח חיים הסתכם בתקופת הדוח לסך של כ- 260 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך כ- 146 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

ההכנסות מדמי ניהול הסתכמו בתקופת הדוח לסך של כ- 110 מיליון ש"ח בהשוואה לכ- 236 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הירידה בתקופת הדוח נובעת מאי גבייה של דמי ניהול משתנים וזאת כתוצאה מירידות בשווקים הפיננסיים. נכון לתאריך 31.03.2020, השפעת הירידה בתיק נכסי העמיתים תביא לאי גביית דמי ניהול משתנים בעתיד בסך של כ- 517 מיליון ש"ח. מנגד, נכון לתאריך 26.05.2020, עקב התאוששות השווקים הפיננסיים, החברה מעריכה כי הסכום האמור לעיל יופחת מ-517 מיליון ש"ח לכ- 268 מיליון ש"ח.

 

בפנסיה ההפסד לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לכ- 3 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך 6 מיליון ש"ח אשתקד. דמי הגמולים שנגבו ע"י הפנסיה במהלך תקופת הדוח הסתכמו לסך של כ- 1,097 מיליון ש"ח ובתקופה המקבילה אשתקד לסך של כ- 951 מיליון ש"ח, גידול של כ- 15.4%. היקף הנכסים המנוהלים בפנסיה ליום 31 במרץ 2020 הסתכם בכ- 28.4 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ- 25.6 מיליארד ש"ח ליום 31 במרץ 2019.

 

בחטיבת הגמל הרווח לפני מס בתקופת הדוח הסתכם לכ- 7 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ- 14 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. היקף הנכסים המנוהלים בגמל בסוף הרבעון עמד על כ- 30.9 מיליארד ש"ח בהשוואה לכ- 32.2 מיליארד ש"ח ליום 31 במרץ 2019.

 

בתחום ביטוחי הבריאות הרווח הכולל לפני מס הסתכם בכ- 50 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח בסך של כ- 15 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגדלת הרווח בתקופת הדוח נבעה מירידה בעקומת הריבית ושיפור ברווחי החיתום אשר הובילו להשפעה חיובית של כ-153 מיליון ש"ח, בקיזוז של כ-118 מיליון ש"ח עקב הירידה בהכנסות מהשקעות עקב הירידות בשווקי ההון.

 

ההון העצמי של החברה ביום 31.03.2020 הסתכם לכ- 6.1 מיליארד ש"ח, בהשוואה לכ 6.6 מיליארד ש"ח ביום 31.12.2019, אשר כולל גידול של 251 מיליון ש"ח בהון עקב שינויי בהוראות הרגולציה שפורסמו על ידי הממונה.

 

החברה מעריכה כי בעקבות התאוששות השווקים הפיננסיים במהלך אפריל ומאי, ונוכח פעולות שביצעה במהלך תקופת המשבר, תוצאות הקבוצה לרבעון השני צפויות להשתפר באופן משמעותי.

 

מנכ"ל הפניקס, אייל בן סימון: "מגיפת הקורונה, שעוררה סערה בשווקים הפיננסיים וגרמה להאטה בכלכלה העולמית ובישראל, החמירה את מצבן של כל החברות הפיננסיות ובכללן גם קבוצת הפניקס. עם זאת, התאמנו את עצמנו במהירות למציאות החדשה והצלחנו לשמור על המשכיות עסקית ואיתנות פיננסית.

 

התרכזנו בהתוויית דרך לניהול המשבר ולאסטרטגיית היציאה ממנו תוך חיזוק מעמדנו כחברת הביטוח המובילה בישראל. הפניקס, כחברה מובילה בשוק, בוחנת באופן מתמיד את השינויים בשוק הפיננסי והמגמות הכלכליות, הן ברמה המקומית והן ברמה הגלובלית, ובו בזמן מבצעת את השינויים הנדרשים ובוחנת את ההזדמנויות המצויות בשוק.

 

במקביל להתמודדות הראשונית עם משבר הקורונה, נערכה הקבוצה לתוכנית פעולה ליום שאחרי המשבר, אשר ישפר את מצבה של הקבוצה בעתיד הקרוב. הערכות זו כללה ניהול והורדת עלויות משתנות, קבועות ועלויות שכר.

 

בנוסף, חיזקה החברה את ערוצי ההפצה המגוונים שלה הן בפעילות המכירה דרך סוכנים, הן בפעילויות המכירה הישירה דרך ה- SMART והן דרך סוכנויות הביטוח שבבעלות הקבוצה. החברה אף פעלה לניצול הזדמנויות שזוהו בשוק בעזרת מערך ההשקעות המוביל והמנוסה שלה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה