עופר אברם, מנכל מניבים קרן הריט החדשה קרדיט: אבישי פינקלשטיין

גידול של כ-80% בהכנסות קרן הריט מניבים ברבעון הראשון

היקף נכסי הנדל"ן המניב של הקרן עומד על כ- 1.54 מיליארד ₪; ה-NOI הסתכם בכ-23.6 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-96% לעומת כ-12 מיליון ש"ח ברבעון המקביל

חדשות ספונסר 01/06/2020 12:12

א+א-

מניבים קרן הריט החדשה מדווחת על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020 ומציגה גידול משמעותי של כ-80% בהכנסות שהסתכמו ב-25.5 מיליון ₪. הגידול בהכנסות נובע בעיקר מהשלמת עסקת להבים אשר החלה להניב במהלך חודש ינואר 2020 (הכנסות בהיקף של כ-9.6 מיליון ש"ח ברבעון הנוכחי), מהנכס במגדל משה אביב אשר הניב באופן מלא ברבעון הנוכחי, מהשלמת עסקת רעננה שהחלה להניב במהלך חודש מרץ וכן מעליה בדמי השכירות ובשיעור התפוסה.

 

ה-NOI הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2020 בכ-23.6 מיליון ש"ח, צמיחה של כ-96% לעומת NOI בסך של כ-12 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2019. ה-FFO הריאלי ברבעון הראשון של שנת 2020 עמד על סך של כ-17.2 מיליון ש"ח, גידול של כ-144% בהשוואה לכ-7 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2019.

 

עקב הוצאות רכישה חד פעמיות בסך כ- 42.3 מיליון (בעיקר מס רכישה) כתוצאה מהשלמת עסקאות להבים ורעננה ש"ח, הרבעון הסתיים בהפסד של כ- 25.2 מיליון ש"ח. בניטרול הוצאות חד פעמיות אלו, הרווח ברבעון הסתכם בכ- 17.1 מיליון ש"ח, גידול של כ- 118% לעומת הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2019 שהסתכם בכ- 7.8 מיליון ש"ח. 

 

נכון ליום 31.3.20, ההון העצמי של החברה מסתכם לסך של כ-948 מיליון ש"ח לא כולל גיוס הון בהיקף של כ-60 מיליון ש"ח שהחברה ביצעה לאחר מועד הדו"ח. היקף המזומנים שבידי החברה מסתכם לסך של כ-174 מיליון ש"ח ליום פרסום הדו"ח.

 

במהלך חודש ינואר 2020 ביצעה מניבים הנפקת אג"ח בהיקף של כ- 316 מיליון ש"ח בריבית אפקטיבית של 0.9% צמודות מדד במח"מ של 6.36 שנים, ומתחילת השנה ביצעה הנפקות הון בהיקף כולל של כ- 275 מיליון ש"ח.

 

באשר להשפעות משבר הקורונה, מניבים מדווחת כי לאורך תקופת ההגבלות, המרכזים הלוגיסטיים ומבני התעשייה שבבעלות החברה פעלו כסדרם. כמו כן בנייני המשרדים של החברה היו פתוחים ושירותי ניהול ניתנו באופן סדיר. באשר לשטחי המסחר, מדגישה מניבים כי כלל שטחי המסחר שבבעלותה הינם חנויות רחוב או חלק ממרכז פתוח, וכשליש מהן הינן חנויות לממכר מזון ופארמה אשר פעלו באופן מלא לאורך כל תקופת ההגבלות.

 

הקרן קיבלה פניות מלקוחות בבקשות להקלות שונות בדמי השכירות ביחס לתקופת ההגבלות. הקרן פועלת לקיום הסכמי השכירות, ובמקביל בוחנת פרטנית את נסיבות כל פנייה ופנייה, ובמקרים מסוימים אפשרה פריסה של דמי השכירות והנחות חד פעמיות ובודדות של שוכרים, אשר סגרו את פעילותם בהתאם לתקנות שעות החירום.

 

שיעור הגבייה של חיובי דמי השכירות הינו גבוה, והקרן אינה צופה בשלב זה פגיעה משמעותית בשיעור הגבייה. למועד הדיווח נפרסו חובות בהיקף של כ-1.2 מיליון ש"ח, וניתנו הנחות אותן מעריכה הקרן בהיקף כולל של עד כ-600 אלפי ש"ח. 

 

ממניבים נמסר כי בעקבות משבר הקורונה קיימת אי בהירות באשר להשפעות המשבר על ביקושים לשטחי משרדים בכלל ובאזור השרון בפרט. באם ישפיע המשבר באופן מהותי על ביקושים הדבר עשוי להביא לידי התארכות משך הזמן להשכרת שטחי מגדל מניבים מיטב וכן להפחתה בדמי השכירות הצפויים.

 

עופר אברם מנכ"ל מניבים אמר: "אנו נמצאים בתקופה מאתגרת בעבור כלל המשק הישראלי. נכון להיום ההשפעה של מגפת הקורונה על תוצאות הקרן נמוכה. לקרן איתנות פיננסית המתבטאת ביתרות מזומנים בסך של כ-174 מיליון ש"ח, היקף של כ- 1.4 מיליארד נכסים לא משועבדים, שיעור מינוף נטו נמוך של כ-35% ומח"מ חוב ארוך, שיאפשרו לנו לעמוד בהתחייבויותינו".

  1. מניות בכתבה
  2. מניבים ריט

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה