הכנסות קבוצת ארד גדלו ב-13% ברבעון הראשון

ההכנסות בשוק המקומי הישראלי צמחו בכ-30% והסתכמו לסך של כ- 11.4 מיליון דולר; הרווח הנקי ברבעון הסתכם ל-4.5 מיליון דולר בדומה ל-4.4 מיליון דולר ברבעון המקביל

חדשות ספונסר 31/05/2020 10:32

א+א-

קבוצת ארד, שבשליטת הקיבוצים רמות מנשה ודליה וקבוצת מיילסטונס ועוסקת במוצרי מדידת מים, פרסמה את התוצאות לרבעון הראשון לשנת 2020 והציגה גידול בהכנסות ויציבות ברווח הנקי.

 

הכנסות הקבוצה ברבעון הסתכמו בכ-62.5 מיליון דולר, לעומת כ-55.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 13.3%. הגידול נובע מצמיחה אורגנית בשווקים השונים ומימוש מכירות במכרזים חדשים בהם זכתה החברה.

 

ההכנסות מהפעילות בארה"ב גדלו בכ-16%, והסתכמו לסך של כ-30.6 מיליון דולר, ההכנסות בשוק המקומי הישראלי צמחו בכ-30% והסתכמו לסך של כ- 11.4 מיליון דולר.

 

הרווח הגולמי הסתכם בכ-20.3 מיליון דולר (המהווה כ-32.5% מההכנסות), לעומת כ-18.5 מיליון דולר (המהווה כ-33.6% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר משינוי בתמהיל המכירות הגיאוגרפי ומשינויים בשערי חליפין.

 

הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו לסך של 1.3 מיליון דולר בהשוואה להוצאות מימון בסך של כ-0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקרו משינויים בתשואה על תיק ההשקעות המנוהל אשר הושפע מהתנודות בתנאי השוק, והוצאות שנרשמו משערוך פרטים כספים ומימוש עסקאות מטבע על שערי חליפין שהושפעו מהשינויים שחלו בשערי החליפין בהם פועלת הקבוצה.

 

הרווח הנקי המותאם ברבעון הסתכם בכ-4.2 מיליון דולר (כ-4.5 מיליון דולר כולל השפעת תקן IFRS16), לעומת כ-5.1 מיליון דולר (כ-4.4 מיליון דולר כולל השפעת תקן IFRS16), ברבעון המקביל אשתקד. 

 

תזרים המזומנים שנבע מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון הראשון לסך של כ-11.3 מיליון דולר בהשוואה לתזרים ששימש לפעילות שוטפת ברבעון המקביל בסך של כ-2.2 מיליון דולר.

 

לגבי השלכות משבר הקורונה מסבירים בארד כי בעוד שההשפעה על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020 הינה מוגבלת ביותר, אין ביכולת החברה להעריך את השפעת המשך התפשטות הנגיף על תוצאות פעילותה העסקית. ההאטה הכלכלית בשוק העולמי ובעיקר בארה"ב (המהווה כמחצית ממכירות הקבוצה) עלולה להשפיע גם על הכנסות הקבוצה.

 

מפעלי החברה בישראל ובארה"ב פועלים באופן רציף לאורך כל תקופת המגבלות, מפעלי חברות הבת בספרד, איטליה ומקסיקו פועלים במתכונת חלקית עד להסרת המגבלות ומפעל החברה בסין חזר לפעילות רגילה ברבעון השני.

 

גבי ינקוביץ, מנכ"ל קבוצת ארד והוגו צ’אופן יו"ר דירקטוריון קבוצת ארד מסרו: "אנו מסכמים את הרבעון הראשון בהמשך צמיחה בהכנסות ופרמטרים התפעוליים. משבר הקורונה מייצר אי וודאות, ולא ניתן עדיין לצפות את היקף השפעתו על הפעילות העסקית של הקבוצה. 

 

ההגבלות שננקטו במדינות השונות, גרמו לחלק מלקוחות הקבוצה לקושי בקבלת והתקנת מוצרים, וכתוצאה מכך לדחיית מועדי אספקה אצל חלק לא גדול מהם. אנו מבצעים מגוון פעולות, להתמודדות עם אי הוודאות לתקופה הקרובה.

 

קבוצת ארד נכנסה לתקופת המשבר עם איתנות פיננסית גבוהה, יכולת טובה להתמודד עם האתגרים בשווקים פעילותה ונוקטת בשורה של צעדים בדגש על צמצום ההוצאות, שמירה על רציפות הייצור ושרשרת האספקה ואיתור הזדמנויות עסקיות בתוך תקופת אי הוודאות."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה