רם און: רווח נקי של כ - 11.7 מיליון שקל לעומת רווח נקי של כ - 2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל

ברבעון הראשון של השנה רשמה החברה הכנסות מימון נטו של כ - 1.8 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ - 581 אלף שקל ברבעון הראשון אשתקד

מערכת ספונסר 27/05/2020 17:04

א+א-

חברת רם-און השקעות והחזקות, פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון של שנת 2020.

החברה סיימה את הרבעון הראשון עם רווח נקי של כ - 11.7 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ - 2.5 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2019.

לחברה מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה יחולק מידי שנה דיבידנד בסכום שלא יפחת מ - 35% מהרווח השנתי הנקי של החברה. בינואר השנה חילקה החברה דיבידנד בסך של כ - 5 מיליון שקל בגין שנת 2019. בנוסף, דירקטוריון החברה הודיע במקביל לפרסום הדוחות על חלוקת דיבידנד במזומן בסך של 5 מיליון שקל.

ברבעון הראשון של השנה רשמה החברה הכנסות מימון נטו של כ - 1.8 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ - 581 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות המימון נובע בעיקרו מעליית ערך בסך 3.5 מיליון שקל בעקבות גיוס משקיע לחברה העוסקת בלמידה מרחוק בה השקיעה בעבר החברה ומאידך ירידת ערך בתיקי ההשקעות הפיננסיות של החברה בסך של כ - 1.6 מיליון שקל.

חלק החברה ברווחי חברת פולירם תעשיות פלסטיק בע"מ הסתכם ברבעון הראשון בכ - 5.5 מיליון שקל, עלייה של 72% לעומת כ - 3.2 מיליון שקל ברבעון המקביל, אשתקד. החברה מדווחת על האחזקה בפולירם תעשיות פלסטיק, כחברה כלולה נטו (חלק החברה ברווחי חברה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני נטו).

בנוסף, מחזיקה חברת רם-און בכ - 78.8% מחברת רם-און מבנים, בעלת הזכויות בנכס עליו ממוקם מפעל פולירם תעשיות פלסטיק בתמורה לדמי שכירות של כ - 3 מיליון שקל לשנה (750 אלף שקל ברבעון).

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה