אופל בלאנס: ההכנסות משירותים פיננסיים ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ - 16.8 מיליון ש”ח, גידול של 7%

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ - 4.8 מיליון ש"ח, קיטון בהשוואה לרווח נקי של כ - 6.5 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2019

מערכת ספונסר 27/05/2020 16:52

א+א-

 אופל בלאנס השקעות, חברה מובילה במתן שירותים פיננסיים לעסקים קטנים ובינוניים, מדווחת היום על תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2020. החברה ציינה כי המשיכה לספק שירותים באופן מלא בתקופת משבר הקורונה.

לקראת סוף הרבעון הראשון הקטינה אופל בלאנס את תיק הלקוחות נטו אשר הסתכם בכ - 273.5 מיליון ש"ח, לעומת 319.5 מיליון ש"ח בסוף הרבעון הרביעי של שנת 2019, וכן ביצעה הפרשה בהיקף כולל של כ - 3.75 מיליון ש"ח מתוך שמרנות בתקופת המשבר.

ההכנסות משירותים פיננסיים ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ - 16.8 מיליון ש"ח, גידול של כ - 7% בהשוואה להכנסות של כ - 15.8 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2019. הגידול בהכנסות נבע מגידול בתיק הלקוחות ובפעילות הקבוצה עד חודש מרץ 2020 בו פרץ משבר הקורונה בישראל.

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ - 4.8 מיליון ש"ח, קיטון בהשוואה לרווח נקי של כ - 6.5 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2019. הקיטון ברווח הנקי מקורו נובע בעיקרון מגידול בחומ"ס.

סך עסקאות הניכיון ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ - 442 מיליון ש"ח, גידול של כ - 11% לעומת כ-399 מיליון ש"ח ברבעון הראשון של שנת 2019.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון זה בכ-13.1 מיליון שקל, וזאת על רקע ’קריאה לכסף’ שבוצעה עם הכניסה למשבר, וקיטון בהיקף תיק הלקוחות.

החברה מודיעה על חלוקה נוספת של דיבידנד, כמדי רבעון ובפעם השש-עשרה בסה"כ, בסכום של 700 אלף ש"ח.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה