המלט: הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון הראשון הסתכם בכ - 577 אלף דולר, בהשוואה לכ - 186 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד

המכירות ברבעון הראשון הסתכמו בכ - 50.2 מיליון דולר, גידול של כ - 17% לעומת הרבעון המקביל בשנה שעברה

מערכת ספונסר 27/05/2020 16:17

א+א-

המ-לט, העוסקת בפיתוח ומכירת מחברים, ברזים, שסתומים ומערכות פיקוד ובקרה לתעשיות התהליכיות והאולטרה נקיות ולתחום בקרת הזרימה, פרסמה היום את תוצאות פעילותה לרבעון הראשון לשנת 2020.

המכירות ברבעון הראשון הסתכמו בכ - 50.2 מיליון דולר, גידול של כ - 17% לעומת מכירות של כ - 42.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, הנובע מעלייה במכירות בתחום המוצרים לתעשייה התהליכית ובתחום המוצרים לבקרת הזרימה.

מכירות המוצרים לתעשיית האולטרה נקיים הסתכמו ברבעון הראשון בכ - 16.5 מיליון דולר, בדומה למכירות ברבעון המקביל אשתקד. החברה פיצתה על ירידה נקודתית בביקושים בסין בעקבות משבר הקורונה באמצעות מכירות בארה"ב וטריטוריית המזרח הרחוק.

מכירות המוצרים לתעשייה התהליכית הסתכמו ברבעון הראשון בכ - 21.7 מיליון דולר, לעומת כ - 19 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת מעלייה בביקושים למוצרי החברה בטריטוריות צפון אמריקה, אירופה והמזרח הרחוק בקיזוז ירידה בביקושים בסין.

מכירות המוצרים לבקרת זרימה הסתכמו ברבעון הראשון בכ - 12.1 מיליון דולר, לעומת כ - 7.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקרה מעלייה במכירות למוצרי החברה בטריטוריית המזרח הרחוק כתוצאה מעלייה בביקושים להולכה של נוזלים וגזים המשמשים לטרמינלים לגז טבעי.

הרווח הגולמי ברבעון הראשון לשנת 2020 צמח בכ - 14.5% והסתכם בכ - 14.3 מיליון דולר (כ - 29% מסך המכירות), וזאת בהשוואה לרווח גולמי של כ - 12.5 מיליון דולר (כ-29% מסך המכירות) ברבעון המקביל אשתקד.

היקף ההזמנות של החברה בקוריאה הולך וגדל וכך גם הנתח שלה בקבוצה. לכן, היציבות בשיעור הרווח הגולמי ביחס לרבעון המקביל אשתקד כבר משקפת את צעדי ההתייעלות שנקטנו בחברת הבת בקוריאה, ביניהם, הפחתת עלויות חומרי גלם, שינויים תפעוליים ברצפת הייצור, הפחתת מספר העובדים ושינויים בצוות ההנהלה.

הרווח התפעולי ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכם בכ - 3.5 מיליון דולר בהשוואה לכ - 1.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכם בכ - 577 אלף דולר בהשוואה לכ-186 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ה-EBITDA (רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות ובנטרול סעיפים חד פעמיים) שהציגה הקבוצה ברבעון הראשון לשנת 2020 צמח בכ - 61% והסתכם בכ - 6.5 מיליון דולר לעומת כ - 4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות נכון ליום 31.3.2020 הסתכם בכ-78.3 מיליון דולר לעומת כ-77.6 מיליון דולר ליום 31.12.19.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה