ישרס: ההכנסות ברבעון גדלו בכ-15% לכ-129.7 מיליון שקלים

הרווח הנקי גדל ב 28% והסתכם בכ-59.4 מיליון שקלים; -FFO הריאלי שרשמה החברה ברבעון הראשון הסתכם בכ-52.5 מיליון שקל, גידול של 14%

חדשות ספונסר 27/05/2020 14:14

א+א-

קבוצת ישרס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של שנת 2020. יו"ר הדירקטוריון שלמה אייזנברג סיכם את התוצאות ואמר: " סיימנו את הרבעון הראשון עם צמיחה בכל הפרמטרים, בעיקר לאור הגידול בהכנסות בנכסים בנווה אילן, בירושלים וברחובות שגדלו בשיעורי התפוסה. הקבוצה נכנסת למשבר הקורונה בנתוני פתיחה פיננסיים טובים".

 

הכנסות החברה הסתכמו ב-129.7 מיליון שקלים ברבעון הראשון, גידול של 15%. תחום הנדל"ן המניב רשם NOI (הכנסות נטו משכר דירה) של כ-89.4 מיליון שקלים ברבעון הראשון, גידול של כ-8.5% לעומת כ-82.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ב-NOI נובע בעיקר מגידול בהכנסות בנכסים בנווה אילן, בנין G ברחובות ובגן הטכנולוגי בירושלים, בעיקר כתוצאה מגידול בשיעורי התפוסה בנכסים.

 

ה-FFO הריאלי שרשמה החברה ברבעון הראשון הסתכם בכ-52.5 מיליון שקל, גידול של 14%. ההכנסות מתחום הנדל"ן למגורים ולמכירה ברבעון הראשון רשמו גידול של 82% והסתכמו ב-25 מיליון שקלים, לעומת כ-13.7 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. ברבעון זה החלה החברה לקבל תשלומים בגין חלקה במכירת דירות בפרויקט משרד החוץ בירושלים בסך כ 10 מיליון ₪.

 

הרווח לאחר מימון גדל ב-32% והסתכם ב-77.6 מיליון שקלים. הגידול ברווח נובע מירידה בהוצאות מכירה ושיווק ומקיטון בהוצאות המימון.

 

ישרס מסיימת את הרבעון הראשון עם גידול של 28% ברווח הנקי שהסתכם בכ-59.4 מיליון שקלים לעומת כ-46.2 מיליון שקלים בתקופה המקבילה אשתקד.

 

בהמשך למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה לשנת 2020, אישר דירקטוריון ישרס חלוקת דיבידנד בסך של 8 שקלים למניה. הדיבידנד יסתכם לסך של כ – 43.2 מיליון שקלים. הדיבידנד האמור ישולם ביום 16 ביוני 2020.

 

החברה מציינת כי נכון למועד זה, לא ניתן להעריך את השלכות מגפת הקורונה על היקפי פעילותה של החברה, לאור העובדה שמדובר באירוע דינמי המאופיין באי ודאות רבה. בעקבות משבר הקורונה ירדו הכנסות החברה מדמי השכירות וניהול בחודש אפריל בכ- 7 מיליון שקלים, שהצטמצמו לירידה של כ-2.5 מיליון שקלים בחודש מאי. נזכיר כי הכנסות החברה בתחום המניב ברבעון ה-1 הסתכמו בסך של כ- 105 מיליון ש’’ח.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה