אל על מכרה את כל החזקותיה בחברה ממן

התמורה הצפויה לחברה אחרי המכירה עומדת על כ-15.4 מיליון דולר; אל על תכיר בהפסד הון ברבעון השני של כ-1.3מיליון דולר

חדשות ספונסר 27/05/2020 14:00

א+א-

חברת אל על מדווחת היום כי במסגרת הפעולות שהיא מבצעת על מנת להתמודד עם ההשלכות המהותיות של משבר הקורונה עליהן דיווחה החברה בעבר, חתמה החברה על הסכם למכירה וכן מכרה את כלל מניותיה בחברת ממן - מסופי מטען וניטול.

 

המניות מהוות כ- 25% ממניות ממן, כולל מניות שנבעו ממימוש כתבי אופציה שהיו לחברה לרכישת 10% ממניות ממן ואשר מומשו בסמוך לפני מועד המכירה.

 

התמורה הכוללת לחברה בגין מכירת המניות עומדת על סך של כ- 15.4 מיליון דולר. בעקבות המכירה צפויה החברה להכיר ברבעון השני לשנת 2020 בהפסד הון (לפני מס) של כ- 1.3 מיליון דולר, לאחר ניכוי השפעת שערוך האופציה ליום המכירה.

 

החברה העניקה לממן את הזכות להאריך בשנתיים נוספות, עד ה-31.12.2024 את הסכם המסגרת הקיים בין החברה לממן, לפיו, בין היתר, מספקת ממן לחברה שירותי מסוף לרבות שירותי ניטול, שינוע ואחסון מטענים

 

יצוין כי, ממן רשאית להודיע לחברה על הארכת הסכם המסגרת עד ליום 12.7.2020, מועד אשר עשוי בנסיבות מסוימות להידחות עד ליום 5.8.2020, ובמידה והסכם המסגרת יוארך תהיה אל על מחויבת לרכישת שירותים על פיו בהיקף מינימלי שנקבע.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה