ההפסד של ביטוח ישיר ברבעון הראשון הסתכם ב-9 מיליון ₪

ההפסד נובע בעיקר מירידה של כ-72 מיליון ש"ח ברוטו בהכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו; חברה ממשיכה להציג צמיחה בביטוחי בריאות, דירות וחיים לצד שיפור בתוצאות ענף רכב חובה

חדשות ספונסר 27/05/2020 12:14

א+א-

איי. די. איי. ביטוח פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון הראשון לשנת 2020 אותו סיכמה עם הפסד כולל של כ-9.4 מיליון ש"ח, לעומת רווח של כ-51 מיליון ש״ח ברבעון המקביל אשתקד, אשר נובע בעיקרו מירידה של כ-72 מיליון ש"ח ברוטו בהכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו ברבעון הנוכחי, אל מול הרבעון המקביל, עקב ירידות שערים ניכרות בחודש מרץ. ומירידה ברווח החיתומי בענפי הרכוש, בין היתר, כתוצאה מהשפעות חד פעמיות כדוגמת נזקי מזג אוויר, ביטול נופש חברה עקב התפרצות מגפת הקורונה וכן, גידול בהוצאות הנדחות.

 

בדומה לחברות אחרות, הושפעה החברה מהירידות בשוק ההון כתוצאה מהתפשטות הנגיף. היקף ההפסד בתיק הנוסטרו ברבעון הראשון הינו בסך של כ-52 מיליון ש"ח ברוטו. עם זאת, מתום תקופת הדוח ועד למועד זה חלה התאוששות בשווקים הפיננסיים שהשתקפה בעלייה מהכנסות מהשקעות בתיק הנוסטרו בסך של כ-37 מיליוני ש"ח. החברה ממשיכה להציג צמיחה בעולמות בריאות, דירות וחיים לצד שיפור בתוצאות ענף רכב חובה.

 

הפרמיות ברוטו ברבעון הראשון הסתכמו בכ-671.4 מיליוני ש״ח, לעומת סך של כ-721.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של כ-7%. השינוי נובע בעיקר מגידול במספר הלקוחות והיקף הפעילות במרבית הענפים בהם פועלת החברה, לצד פעולות יזומות לטיוב תיק הלקוחות והורדת תעריפים בענף רכב רכוש עקב השינויים בסביבה התחרותית. בנוסף, הפרמיות ברוטו הושפעו מירידה בביקושים, בעיקר בענפי הרכב, עקב מגפת הקורונה.

 

הפסדים מהשקעות נטו לרבות הפסד כולל אחר (לפני מס) והכנסות מימון הסתכמו בתקופת הדוח בכ-80.0 מיליוני ש"ח, לעומת רווח בסך של כ-32.6 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, מתוכם הפסדים מהשקעות שאינן מיוחסות לפוליסות משתתפות ברווחים בסך של כ-52.1 מיליוני ש"ח בתקופת הדוח, לעומת הכנסות של כ-20.3 מיליוני ש"ח בתקופה המקבילה.

 

מנכ״ל ביטוח ישיר, קובי הבר: "לאורך כל התקופה אנו עוסקים בניהול אחראי של המשבר, תוך שמירה על רציפות עסקית מלאה. בזכות ההתאמה המהירה של החברה לשינויים, המשכנו כל העת להעניק שירות מצוין ללקוחותינו בכל הערוצים. שוק ההון, שגרם לנו להפסד משמעותי ברבעון הראשון, מראה סימני התאוששות נאים, אך אנו ממשיכים לעקוב אחר התנודתיות הגבוהה. 

 

אנו פועלים גם עתה לפי התוכנית האסטרטגית שהגדרנו, תוך העמקת הדגש על מרכיבי התכנית העוסקים בהוצאות והתייעלות, על מנת להתאים לתקופה. כמו כן, אנו ממוקדים כל העת בחיזוק וגיוון מקורות הצמיחה שלנו, ונהנים גם בתקופה זו מהיותנו חברה חזקה, עם מספר רגליים יציבות. אנו שמים לנגד עינינו כל העת, את שימור המובילות שלנו בשוק הישיר, עם שיעור נאמנות גבוה ושירות איכותי ללקוחותינו, וננקוט בכל הצעדים על מנת להתמודד עם אתגרי התקופה במטרה להמשיך ולממש את תוכניות הצמיחה העתידיות של החברה".

 

החברה מעדכנת כי עם תחילת החזרה לשגרה בתחילת החודש ניכרת עלייה הדרגתית בפעילות ובפניות למוקדי המכירות, השירות והתביעות מתום תקופת הדוח ועד למועד זה חלה התאוששות בשווקים הפיננסיים שהשתקפה בעלייה מהכנסות מהשקעות.

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה