גזית גלוב סיימה את הרבעון הראשון בהפסד של 618 מיליון ₪

ההפסד נגרם מירידת ערך הנדל"ן של החברה יחד עם הפסדים בניירות ערך ועסקאות גידור; ה-NOI בחברות הבנות גדל ב-6.8% והסתכם ב-110 מיליון ₪

חדשות ספונסר 27/05/2020 11:22

א+א-

חברת הנדל"ן גזית גלוב פרסמה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2020, אותו סיימה החברה בהפסד של 618 מיליון ₪. הקבוצה נהנתה מגידול של כ-3% בתזרים מנכסים נטו (NOI) ברבעון שהסתכמו ב-312 מיליון ₪, לעומת הרבעון המקביל אשתקד בו הסתכם ה-NOI ב-303 מיליון ש"ח.

 

התזרים נטו מנכסים זהים ברבעון עלה ב-2.8%, בנטרול השפעות הקורונה בחברת הבת אטריום בשל הקלות בתשלומי שכר דירה בפולין.

 

בחברות הפרטיות, התזרים מנכסים נטו (NOI) גדל ברבעון בכ- 6.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם לכ- 110 מיליון ש’’ח. הפדיון בנכסים זהים גדל בחודשים ינואר ופברואר בכ- 5.7% בברזיל ובכ- 1.3% בישראל לעומת החודשים ינואר ופברואר אשתקד.

 

במהלך הרבעון נרשמה ירידת ערך בנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח בחברות הפרטיות של כ-122 מיליון ש’’ח, אשר נבעה בעיקר מברזיל כ- 80 מיליון ש"ח. הירידה נובעת מהתאמת מקדם תזרימי המזומנים בגין השפעת הקורונה.

 

הרווח המתואם המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ברבעון בכ- 174 מיליון ש’’ח לעומת כ- 102 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההפסד המיוחס לבעלי המניות ברבעון הסתכם בכ- 618 מיליון ש’’ח (כ- 3.36 ₪ למניה בדילול) לעומת רווח של כ- 42 מיליון ₪ (כ- 0.22 ש’’ח למניה בדילול) ברבעון המקביל אשתקד. ההפסד לעומת הרווח המיוחס לבעלי מניות החברה ביחס לרבעון המקביל אשתקד נובע בעיקר מהפסד שאינו תזרימי משערוך נגזרים שנרשם ברבעון לעומת רווח שאינו תזרימי משערוך נגזרים ברבעון המקביל אשתקד וכן ירידת ערך נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בפיתוח שאינה תזרימית גבוהה יותר ברבעון לעומת הרבעון המקביל אשתקד.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ליום 31 במרץ 2020 בכ- 6,335 מיליון ש’’ח, כ- 34.9 ש’’ח למניה. הקיטון בהון העצמי המיוחס לבבעלי מניות החברה נובע בעיקר מהשפעות ועסקאות המט"ח שברובן אינן תזרימיות.

 

לחברה ולחברות המאוחדות שלה יתרות נזילות וקווי אשראי מאושרים בלתי מנוצלים בהיקף של כ- 6.2 מיליארד ש"ח, מתוכם כ- 2.4 מיליארד ש"ח בחברה ובחברות בנות בבעלותה המלאה הכוללים כ- 1.8 מיליארד ש’’ח מזומנים ושווי מזומנים, ניירות ערך סחירים ופיקדונות לזמן קצר.

 

לאחר תאריך המאזן יתרות נזילות וקווי אשראי בלתי מנוצלים בחברה ובחברות בנות בבעלותה המלאה בסך של כ- 3.0 מיליארד ש"ח, הגידול נבע מהרחבת סדרת אג"ח יד’ וקבלת מזומן נוסף מעסקת FCR אשתקד.

 

חיים כצמן, מייסד ומנכ"ל גזית גלוב: "שנים ארוכות אנו מדגישים את איכות נכסינו בשני היבטים עיקריים. האחד, סוציו דמוגרפי, דהיינו מיקומו של הנכס באיזור צפוף אוכלוסין וברמה סוציו אקונומית גבוהה. השני, ייעוד הנכס כספק הצרכים והשירותים היומיומיים של האוכלוסייה הסמוכה ובראש ובראשונה הסופרמרקט, בית המרקחת, חנויות המזון, ביגוד והנעלה ברי השגה, בתי קפה, מרפאות, בנקים, שירותי דואר וכו’.

 

מגפת הקורונה שנחתה עלינו במחצית חודש מרץ הוכיחה פעם נוספת את נחיצותם הקריטית של נכסינו לאוכלוסיות אותן היא משרתת. גם בשיא ההתפרצות מרבית נכסינו ברחבי העולם נשארו פתוחים חלקית והסופרמקטים, חנויות מזון, בתי המרקחת ועסקים חיוניים אחרים שירתו את האוכלוסייה הצפופה אשר מתגוררת בסמיכות לאותם נכסים כמעט 24/7, והמשיכו לשלם את שכר הדירה במלואו. עסקים אלה מהווים כ- 55% מה- GLA בקבוצה.

 

עם הסרת הסגר אנו רואים בכל אזורי הפעילות בהם החיים חזרו "לשגרת קורונה", חזרה של כמעט כל העסקים שפעילותם הותרה "לעסקים כרגיל", כמובן הכל מותאם להנחיות הקשורות "לשגרת הקורונה" ושמירה על בריאותם ובטחונם של באי הנכסים שלנו, דהיינו שמירה על "ריחוק חברתי" הקפדת יתר על ניקיון, חיטוי, עמדות רחיצת ידיים, מסכות היכן שכך נקבע ובכלל הקפדת יתר על כל הוראות השלטונות.

 

הואיל ואנו פרוסים בלא מעט מקומות בעולם, קיימת כמובן שונות בין אזורים שונים, אם כי ברוב המקומות אנו מזהים התנהלות דומה בהתפתחות התהליך מהתפרצות לסגר לצורך "שיטוח העקומה" שמביא ל"ריחוק חברתי", עבודה מהבית וסגירת עסקים לא חיוניים, ואז ליציאה הדרגתית מהסגר שמביאה לפתיחת עסקים ב"שגרת קורונה", אשר ברוב המקומות מתבטאת בדרישות הבריאותיות המוכרות.

 

במקביל, אנו מזהים עם הפתיחה המחודשת חזרה מואצת של דיירנו בכל אזורי הפעילות תוך התאמת עסקיהם ל"שגרת הקורונה" וחזרה מואצת של קהל הקונים ומקבלי השירותים בכפוף למגבלות הקיבולת כחלק מה"שגרה". תופעה נוספת היא עלייה משמעותית ב"יחס ההמרה", דהיינו סך הרכישות בגין כל מבקר בנכס. הקונים אשר מגיעים קונים הרבה יותר מכפי שנהגו לקנות בתקופה המקבילה בשנת 2019.

 

באשר לבאות, אנו נערכים למה שעינינו רואות, להמשך המצב הקיים לפרק זמן נוסף עם עליות ומורדות, אך ללא שינויים דרמטיים לכאן או לכאן. מדיניותנו העסקית נגזרת מכך שלהערכתנו, יתאפשר לעסקים לפעול באופן מלא תוך ההתאמות הנדרשות. כמובן שיש גם עסקים מסוימים שלא יתאימו את עצמם ועסקים אחרים יחליפו אותם.

 

אנו מאמינים שהנכסים שלנו, מיקומם ותמהילם מאפשרים פעילות כלכלית ברמה שתאפשר לכל השוכרים לעמוד בכל תנאי הסכמי השכירות שלהם. אנו נקפיד על קיום כל תנאי ההסכמים אתנו וחשוב לזכור, כמעט כל ההסכמים הינם הסכמים ארוכי שנים עם אופציות הארכה נוספות כך שההשפעה של "משבר הקורונה" על אף היותה דרמטית, היתה קצרת מועד וברב המקרים אף בעלת משמעות נמוכה מאוד בשים לב לאורך תקופת הסכמי השכירות וההשקעות שבצעו הצדדים במושכר."

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה