צמיחה של 32% ברווח הנקי של שוהם ביזנס ברבעון הראשון

תיק האשראי ללקוחות עומד בתום הרבעון על כ-351 מיליון ש"ח, עלייה של כ- 57% בהשוואה לרבעון הראשון 2019

חדשות ספונסר 26/05/2020 16:46

א+א-

חברת שוהם ביזנס העוסקת באשראי חוץ בנקאי ונמצאת בשליטתו של אלי נידם (36.09%) מדווחת על תוצאות חזקות ברבעון הראשון של 2020, על אף משבר הקורונה שחל ברבעון זה.

 

במהלך המשבר החברה אישרה תוכנית רכישה עצמית של אג״ח בהיקף של עד 75 מיליון ש"ח, ורכשה 9.8 מיליון ש"ח ע.נ. אג״ח, תוך רישום רווח מפידיון מוקדם בסך של כ-1.4 מיליון ש"ח.

 

הכנסות המימון הרבעוניות, עלו בכ- 25% ל-13.5 מיליון ש"ח והרווח הנקי עלה בכ-32% והסתכם בכ-4.9 מיליון ש"ח ומייצג קצב שנתי של כ-20 מיליון ש"ח, לפני צמיחה.

 

התשואה להון ברבעון, במונחים שנתיים, עמדה על כ-27.2% ומחזור עסקאות האשראי הרבעוני עמד על כ- 335 מיליון ש"ח, עלייה של כ- 21% בהשוואה לרבעון המקביל בשנת 2019.

 

היקף תיק האשראי של החברה בסוף הרבעון עמד על שיא של כ-351 מיליון שקל, עלייה של כ- 57% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד. תוצאות הרבעון כוללות הפרשה בהוצאות המימון, שאינה תזרימית, בגין ערבות בעל שליטה, בסך כ-231 אלף ש"ח, וכן הפרשה בהוצאות הנהלה וכלליות, שאינה תזרימית, בגין תשלום מבוסס מניות, בסך של כ-548 אלף ש"ח.

 

ההון העצמי של החברה עלה לשיא של 75.2 מיליון ש"ח, נכון ל-31.3.2020.

 

אלי נידם, מנכ"ל שוהם ביזנס: "לחברה ולהנהלה הכרות עמוקה עם השוק וקירבה ללקוחות, יתרונות המאפשרים לנו לפעול גם בתנאי אי ודאות בשוק. מעבר לכך, הביקוש לאשראי במהלך משבר הקורונה וגם כעת הוא גבוה, ולכן אנו ממשיכים לבצע חיתום איכותי המבטיח את תיק האשראי שלנו.

 

גיוסי האג״ח שביצענו בשנה שעברה ומסגרות אשראי בנקאיות זמינות מאפשרים לנו לשמר את היתרון התחרותי שלנו תוך שמירה על רווחיות גבוהה וטיוב תיק האשראי. בהסתכלות קדימה, אנו רואים דרישה גבוהה לאשראי גם מלקוחות חזקים, ובכוונתנו להמשיך לצמוח ולייצר ערך לבעלי המניות של החברה".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה