אבוג’ן מורידה את קצב שריפת המזומנים ל-13-15 מיליון דולר ב-2020

החברה מסכמת את הרבעון הראשון עם הכנסות של 0.1 מיליון דולר ובהפסד של 7.2 מיליון דולר; מנכ"ל החברה: "מאמין כי האסטרטגיה שלנו תניב פירות במהלך השנים הבאות"

חדשות ספונסר 26/05/2020 15:42

א+א- 2

חברת אבוג’ן העוסקת בתחום הביולוגיה המיחשובית מודיעה היום על תוצאות כספיות לרבעון הראשון שהסתיים ב- 31 במרץ 2020.

 

החברה מעדכנת את תחזית השימוש במזומן שלה לשנת 2020, בניכוי השימוש במזומן של חברת הבת לביא ביו, מטווח של 14-16 מיליון דולר לטווח של 13-15 מיליון דולר. הירידה הצפויה בשימוש במזומן הינה עקב שינויים שהחברה ביצעה במבנה הוצאותיה בכדי להתמודד עם ההשפעות של וירוס הקורונה. שינויים אלה כללו בין היתר, קיצוץ זמני בהוצאות שכר וקיצוץ בפעילויות משניות שאינן משפיעות על היעדים קצרי-הטווח של החברה.

 

כמו כן, צופה החברה עלייה בהכנסות שינבעו משיתוף הפעולה שחברת הבת, אגפלנוס, חתמה עם חברת Corteva במרץ 2020. הירידה בשימוש במזומן צפויה החל מהרבעון השני לשנת 2020.

 

לאבוג’ן אין חוב לבנקים ויתרת המזומנים בקופתה עומדת על כ-40.6 מיליון דולר, מתוכם כ-16 מיליון דולר משויכים לחברת הבת, לביא ביו. השימוש במזומן המאוחד ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכם לכ-6.3 מיליון דולר.

 

ההכנסות ברבעון הראשון הסתכמו ב-0.1 מיליון דולר לעומת 0.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות כוללות בעיקר תשלומים של צדדים שלישיים עבור שרותי מחקר ופיתוח. תשלומים אלה כוללים תשלומי מחקר ופיתוח ואבני דרך במסגרת חלק מהסכמי שיתופי הפעולה השונים של החברה. מרבית ההסכמים האלו כוללים גם תמלוגים עתידיים או הכנסות אחרות שינבעו מחלוקת רווחים ממוצרים שיפותחו בעתיד.

 

ההפסד ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם לסך של כ- 7.2 מיליון דולר בהשוואה להפסד בסך של כ- 3.8 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2019. הגידול בהפסד ברבעון הראשון של שנת 2020 משוייך לעלייה של כ-1.7 מיליון דולר בהוצאות שאינן כרוכות בתזרים מזומנים, בגין עלות תשלום מבוסס מניות, כמפורט לעיל ומרישום הוצאות מימון נטו לעומת הכנסות מימון נטו, ברבעון המקביל בשנת 2019.

 

עופר חביב, נשיא ומנכ"ל אבוג’ן אמר: "אני שמח לעדכן כי הפעילות של חברת אבוג’ן לא הושפעה באופן ניכר מהקורונה וכי לאחרונה אף חזרנו לפעילות כמעט מלאה, בהתאם להנחיות הרשמיות. החברה נקטה במספר צעדים בכדי להתמודד עם השפעת הווירוס ואני שמח לבשר כי נכון למועד זה אנו לא רואים צורך לשנות את היעדים והמטרות שתוכננו לשנת 2020, ואף הצלחנו להוריד את תחזית קצב שריפת המזומנים החזוי לשנה זו.

 

"אבוג’ן התמקדה בראשית דרכה ביישום יכולות הביולוגיה המיחשובית שלה בתחום החקלאות, תוך התמקדות בשיפור תכונות בזרעים על ידי הנדסה גנטית. שינויים בשוק החקלאות ובהעדפות הצרכנים, הובילו את אבוג’ן להחלטה להרחיב את החזון שלה ואת הפעילויות לתחומים ופלחי שוק נוספים.

 

"בשנים האחרונות הנהלת החברה נקטה בסדרת צעדים שסללו את הדרך להצעת הערך החדשה שלה. שתי החלטות מפתח נמצאות בבסיס שינוי זה; הראשונה - הרחבת היכולות הטכנולוגיות של החברה בתחום הביולוגיה המיחשובית כך שהן תכלולנה גם פיתוח מוצרים המבוססים על מיקרובים ומולוקולות קטנות, בנוסף לגנומיקה. השניה - הרחבת פעילות החברה לתחומים נוספים בחקלאות, ומעבר לחקלאות, כדוגמת תחום בריאות האדם.

 

"חשוב לציין כי לכל חברה בת יש אבני דרך עתידיות המסמנות את ההתפתחות שלה, כמפורט במצגת שפירסמנו בשבוע שעבר. אני שמח לציין שבמהלך הרבעון הראשון אגפלנוס השיגה אבן דרך שכזו עם ההודעה על שיתוף פעולה עם Corteva לפיתוח משותף של קוטלי עשבים בעלי מנגנון פעילות חדשני, על בסיס מועמדים שהתגלו על ידי אגפלנוס. אנו רואים בשיתוף פעולה זה הבטחה גדולה."

 

"אני שמח על ההתקדמות שעשינו עד כה ומאמין כי האסטרטגיה שלנו תניב פירות במהלך השנים הבאות. נמשיך לפתח את פלטפורמת ה-CPB ובמקביל נוודא את העמידה ביעדים של החברות הבנות, ונתמוך בהן בכל דרך אפשרית. אנחנו נמשיך לרתום את עוצמת פלטפורמת ה- CPB לטובת שיתופי פעולה אסטרטגיים נוספים ונפיק ערך כבעלי-מניות בחברות הבנות בציפייה שערכן ישתקף ויביא לידי ביטוי את ההישגים שלהן." – סיכם מר חביב.

 

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  מה היא יכולה להמציא

  מניעה מתה אבו בלוף . |18|
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  א1רובוט 26/05/2020 15:54

 2. 2
  זה מהשפעות הקורונה..סביר. שברבעון

  הבא תחזור לעצמה |13|
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  maxim2222 26/05/2020 15:45