מג’יק: ההכנסות ברבעון הראשון עלו בכ-19% לכ-85.2 מיליון דולר

הרווח הנקי לבעלי המניות עלה בכ-41% ל-9.4 מיליון דולר; החברה מורידה את תחזית ההכנסות השנתית לטווח של 350-360 מיליון דולר

חדשות ספונסר 26/05/2020 15:24

א+א-

חברת ה-IT הדואלית מג’יק תעשיות תוכנה מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2020 אותו היא מסיימת עם גידול בהכנסות וברווחים למרות התפרצות הקורונה והמגבלות שהוטלו בעקבותיו.

 

ההכנסות ברבעון הראשון עלו בכ-19% לכ- 85.2 מיליון דולר, לעומת 71.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון הראשון עלה בכ-4% לכ- 8.7 מיליון דולר, לעומת 8.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה ברבעון הראשון עלה בכ-9% לכ– 5.9 מיליון דולר, או 12 סנט למניה בדילול מלא, לעומת 5.4 מיליון דולר, או 11 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון המקביל אשתקד.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ-13.1 מיליון דולר, בהשוואה לכ-10.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. נכון ל-31 במרץ 2020, סך המזומנים, שווי מזומנים, פקדונות לזמן קצר וארוך והשקעות בני"ע סחירים של החברה, נטו מהתחייבויות פיננסיות, עמד על 89.3 מיליון דולר.

 

בעקבות השפעת משבר מגיפת הקורונה מג’יק מעדכנת את תחזית ההכנסות שפרסמה בחודש פברואר עבור שנת 2020 וצופה כי ההכנסות השנתיות יסתכמו בטווח שבין 350 ל-360 מיליון דולר, המשקף שיעור צמיחה שנתי בטווח של 7.5%-10.6% בהשוואה לטווח הקודם אשר פרסמה שעמד על 360-370 מיליון דולר. בכך מעדכנת מג’יק את נקודת האמצע של טווח הכנסותיה בכ-2.7%. 

 

בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד עבור המחצית השניה של 2019 בסכום של 8 סנט למניה ובסכום כולל של כ- 3.9 מיליון דולר, המהווים ביחד עם הדיבידנד שחולק בגין הרבעון הראשון של 2019 סכום כולל של כ 7.6 מיליון דולר או כ- 56% מסך הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של החברה לשנת 2019.

 

הדיבידנד ישולם בדולר אמריקני עבור מניותיה הרגילות של מג’יק אשר נסחרות בבורסת תל אביב, ועבור מניותיה הרגילות שנסחרות בבורסת נאסד"ק. על פי חוקי המס בישראל, תפחית החברה  30% לכל בעל מניות המחזיק ב-10% לפחות ממניות החברה, או 25% לכל שאר בעלי המניות מהדיבידנד המשולם.

 

גיא ברנשטיין, מנכ"ל מג’יק תעשיות תוכנה: "תוצאותיה הכספיות של מג’יק במהלך הרבעון הראשון לשנת 2020 משקפות את המשך מיקוד פעילות החברה בתמיכה בלקוחותיה הקיימים ובסגירתן של עסקאות חדשות.

 

עם התפרצותה הפתאומית של מגיפת הקורונה העולמית בתחילת מרץ 2020, נקטנו בכל הצעדים הנדרשים על מנת להבטיח את בטחונם ושלומם של עובדי החברה ופוריותה העסקית. כמו-כן, הקפדנו לבצע בקרה על ההוצאות על מנת לתת מענה הולם לאתגרים שהציבו הכלכלה והשווקים העולמיים.

 

בנוסף, במטרה להמשיך ולבסס את מיצובה הפיננסי של החברה וכעדות לאמון שלנו בפעילויות העסקיות שלה, הגדלנו במהלך הרבעון הראשון את שיעור החזקתנו בחברת הבת ראשטוב תעשיות תוכנה בע"מ מ-60% לכ-80% ובחברת הבת קומבלאק אי.טי בע"מ מ-70% לכ-80%.

 

אני מאמין כי כל הצעדים בהם נקטנו יבטיחו כי בתום המשבר, עם התאוששות הכלכלה העולמית, מג’יק תהיה ממוצבת כחברה חזקה וצומחת".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה