אורד סיכמה אמות מידה פיננסיות חדשות עם בנק לאומי והבינלאומי

על פי המסוכם, בין היתר, הרווח הנקי של החברה לא יפחת מסך של 2.5 מיליון ש"ח בסוף ספטמבר 2020

מערכת ספונסר 25/05/2020 17:16

א+א-

חברת אורד מדווחת כי הוסכם בינה לבין בנק לאומי והבנק הבינלאומי, הבנקים המממנים של החברה, על אמות מידה פיננסיות חדשות כלפי כל אחד מהבנקים, אשר ההתחייבות של החברה על פיהן תחל מיידית. בין היתר סוכם כי:

סכום ההון העצמי של החברה (כהגדרתו בכתבי אמות המידה הפיננסיות) יגדל ויצטבר בכל שנה, בסכום השווה ל - 100% מהרווח הכולל של החברה באותה שנה.

ה - EBITDA לא תפחת מסך של: 9 מיליון ש"ח ביום 30.9.20, 14 מיליון ש"ח ליום 31.12.20 ו - 15 מיליון ש"ח החל מיום 31.3.21. ואילך, על בסיס של ארבעה רבעונים אחרונים.

הרווח הנקי של החברה לא יפחת מסך של: 2.5 מיליון ש"ח ביום 30.9.20, 4 מיליון ש"ח ב - 31.12.20 ו - 5 מיליון ש"ח החל מיום 31.3.20 ואילך, על בסיס של ארבעה רבעונים אחרונים.

אורד תדווח כנדרש בנוגע לעמידתה או אי עמידתה באמות המידה הפיננסיות, בדוחותיה העתיים אשר יפורסמו על ידה בעתיד.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה