ספאנטק: ההכנסות ברבעון הראשון עלו ב-21%, הרווח הנקי נותר ללא שינוי

התפשטות נגיף הקורונה הביאה לגידול בביקוש למוצרי החברה ולהשפעה חיובית על פעילות החברה; הרווח הנקי הסתכם ב-12.7 מיליון ₪

חדשות ספונסר 24/05/2020 12:12

א+א-

חברת ספאנטק מפרסמת היום את דוחות הרבעון הראשון של 2020 ומדווחת על שיפור בהכנסות. החברה שמייצרת חומרי גלם לייצור מגבונים לחים ובין השאר מגבוני חיטוי למוסדות בריאות ולשימוש ביתי, נהנתה מעליית המודעות לשמירה על היגיינה בתקופת התפרצות הקורונה ומגידול בביקושים. מפעלי החברה פעלו לאורך כל התקופה ללא הפרעות בייצור.  

 

יחד עם זאת, מכיוון ש-99.6% ממכירות הקבוצה מתבצעות מחוץ לישראל, רובן בארה"ב ובאירופה וכל מכירות הקבוצה הן במט"ח, בעיקר בדולר ובאירו. היקף הנכסים ותוצאות הפעילות מושפעים משינויים בשערי החליפין.

 

כמו כן החברה מסייגת כי המשך התפשטות נגיף הקורונה עלול להיות בעל השלכות שליליות על פעילותה העסקית של החברה אם תהיה פגיעה בכושר הייצור של החברה כתוצאה מפגיעה בשרשרת האספקה העולמית או ירידה בזמינות העובדים עקב הדבקות ובידוד.

 

הכנסות החברה הסתכמו ב-172.1 מיליון ₪ לעומת 142 מיליון ₪ ברבעון המקביל, עליה של 21% הנובע מגידול בביקוש וירידת מחירי חומרי הגלם בעולם, אולם התחזקותו של השקל ביחס לדולר ולאירו גרעו כ-7.5 מיליון ₪ מהיקף המכירות השקלי של החברה.

 

הרווח התפעולי עמד על 18.9 מיליון שקל, לעומת 14.4 מיליון שקל ברבעון המקביל והרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-12.7 מיליון ש"ח לעומת כ-12.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

בתקופת הדוח תזרים המזומנים המאוחד אשר נבע מפעילות שוטפת הסתכם בכ-24.3 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-7.9 מיליון ש"ח אשר שימשו לפעילות שוטפת בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר השינוי בתזרים מפעילות שוטפת נובע מהירידה בהיקף ההון החוזר של החברה בסך של כ- 30.9 מיליון ש"ח בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

 

יתרת ההון של הקבוצה בסוף הרבעון עמדה על 236.1 מיליון ₪, לעומת 232.4 מיליון ₪ ברבען המקביל. הגידול בהון נבע בעיקר מרווח נקי של כ-12.7 מיליון ₪ בתוספת קיטון בקרן הון בגלל הפרשי מטבע וקיזוז הדיבידנד.

 

  1. מניות בכתבה
  2. ספאנטק

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה