הפחתות שווי ומשבר הקורונה גרמו לאפי נכסים הפסד של 242 מיליון ₪

לנוכח סגירת הקניונים ברומניה החברה צופה ירידה משמעותית בתוצאות התפעוליות ברבעון השני, אולם החל מהרבעון השלישי וביתר שאת ברבעון הרביעי צפוי שיפור משמעותי

חדשות ספונסר 21/05/2020 16:29

א+א-

חברת אפי נכסים, מדווחת היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2020, ובהתאם להערכותיה המוקדמות של החברה מודיעה על הפסד מיוחס לבעלים של כ-242.5 מיליון ₪ לעומת רווח של 39.5 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההפסד נבע בעיקר מהערכות שווי שביצעה החברה למרבית נכסיה על מנת לשקף את השפעת משבר הקורונה על שווים. הירידה בשווי הנדל"ן להשקעה הסתכמה בכ -280 מיליון ₪ (כ-3% משווי כלל נכסי הנדל"ן של החברה). עיקר ההפחתה (205 מיליון ₪) נרשמה בקניונים של החברה ברומניה אשר נסגרו במחצית השנייה של מרס, ונכון לעכשיו טרם ידוע המועד שבו יפתחו מחדש לציבור.

 

חלק החברה ב- NOI הסתכם ברבעון בכ- 110.7 מיליון ₪ לעומת כ- 106.9 מיליון ₪ ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בחלקו מרכישת חלק השותפים בפרויקט אירפורט סיטי בבלגרד, אשר קוזזה עקב השחיקה בשער האירו ברבעון הראשון לעומת הרבעון המקביל אשתקד בכ- 7% ומההשפעה של משבר הקורונה במהלך חודש מרס. 

 

ה- FFO הסתכם ברבעון הראשון בכ- 52.1 מיליון ₪ לעומת 40.8 מיליון ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-28% אולם החברה מבהירה כי לנוכח השפעות משבר הקורונה וההגבלות שהוטלו בעקבותיו, ה-FFO לרבעון הראשון אינו משקף את הקצב הצפוי בשנת 2020 כולה.

 

יתרת המזומנים ושווי המזומנים (כולל השקעות לזמן קצר) הסתכמה ליום 31 במרס 2020 בלמעלה ממיליארד ₪. ההון העצמי המיוחס לבעלים של החברה הסתכם ביום 31 במרס 2020 לכ-3,768 מיליון ₪.

 

פעילות הבניה של החברה נמשכה כסדרה בכל המדינות לאורך תקופת ההגבלות. בניני המשרדים היו פתוחים, ניתנו שרותי הניהול והחברה מחייבת את שוכריה בדמי שכירות בגין תקופה זאת. נכון לעכשיו גבתה החברה כ-90% מדמי השכירות לחודש אפריל. בקניונים ברומניה שסגורים עדיין לא נגבו דמי שכירות החל מתחילת אפריל ודיון בנושא (כמו גם דיון בנוגע למדיניות לאחר פתיחת הקניונים) יערך יחד עם השוכרים בהמשך.

 

אבי ברזילי, מנכ"ל החברה: "הפרמטרים התפעוליים ברבעון הראשון היו חזקים וה- FFO של החברה הגיע לרמת שיא. יחד עם זאת פנינו קדימה להתמודדות עם השלכות משבר הקורונה. אנו צופים כי, לנוכח סגירת הקניונים ברומניה נחווה ירידה משמעותית בתוצאות התפעוליות ברבעון השני, אולם אני מאמין שהחל מהרבעון השלישי וביתר שאת ברבעון הרביעי נהיה עדים לשיפור משמעותי. כולי תקווה כי נחזור לרמות השיא שנרשמו ברבעון הראשון ואולי אף נעבור אותם.

 

אנחנו ממשיכים בפעילות הפיתוח שלנו ובין היתר, מצפים לפתיחת הקניון השלישי של החברה בעיר בראשוב ברומניה ברבעון הרביעי של השנה. בעקבות משבר הקורונה והשלכותיו קיבלה החברה החלטה לבצע הערכות שווי חיצוניות למרבית נכסיה כבר ברבעון הראשון של השנה על מנת ליצור שקיפות מרבית למשקיעים באשר לפעילותה ושווי נכסיה. מצבה הפיננסי של החברה איתן והיא כאמור ממשיכה בפעילות הפיתוח שלה יחד עם ניסיון לאתר הזדמנויות חדשות."

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה