הכנסות אלוני חץ ברבעון הראשון זינקו ב-35% ל-365 מיליון ₪

ה-FFO ירד ל-132.4 מיליון ש"ח לעומת 139 מיליון ₪ ברבעון המקביל; החברה תחלק דיבידנד בהיקף של 50 מיליון ש"ח בחודש יוני

חדשות ספונסר 21/05/2020 12:58

א+א-

קבוצת אלוני חץ מדווחת היום על תוצאות הרבעון הראשון של 2020 ומציגה תוצאות חזקות לתקופה שלפני משבר הקורונה. הרוב המכריע של נכסי הקבוצה בארץ ובעולם הינו בתחום המשרדים. תחום המסחר אשר פעילותו נפגעה באופן קשה יותר בחודשים האחרונים, מהווה כ-9% בלבד מסך נכסי הקבוצה בארץ ובעולם.

 

בתקופה שתחילתה בחודש אפריל 2020 ועד למועד פרסום דוח זה, שיעור הגביה הכולל של חברות הקבוצה עמד על %92 בישראל )למעט מסחר( ובבריטניה ועל %98 בארה"ב. אולם המשך הטלת הגבלות המשפיעות על המשך עבודתם מהבית של עובדים רבים, עשוי להביא לשינוי בהרגלי התעסוקה, שעלול להביא לצמצום השימוש במשרדים.

 

אלוני חץ מתמקדת בשני תחומים בישראל ובחו"ל – תחום הנדל"ן המניב בדגש על ענף המשרדים ותחום האנרגיה המתחדשת. לקבוצה מספר חברות בנות ביניהן אמות, אנרג’יקס, CARR הפועלת בתחום המשרדים בוושינגטון ובוסטון, ברוקטון בתחום המשרדים בלונדון ועוד .

 

הכנסות החברה הסתכמו ב-365 מיליון ₪ ברבעון לעומת 270 מיליון ₪ ברבעון המקביל, עליה של 35%. הכנסות מדמי שכירות וניהול נדל"ן להשקעה – הסתכמו בתקופה המדווחת לסך של 240 מיליון ש"ח לעומת סך של 183 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 31% .

 

כ-30 מיליון ש"ח מהגידול נובע מהכנסות שנבעו מהנכסים שנרכשו על ידי Everlast Brockton במהלך שנת 2019 ובתקופה המדווחת, ואילו 29 מיליון ש"ח נבעו מגידול הכנסות באמות בעיקר בעקבות רכישת נכסים חדשים על ידה ואכלוס מגדל ToHa1 שהקמתו הסתיימה בשנת 2019 .

 

הכנסות מהתאמת שווי הוגן של נדל"ן להשקעה הסתכמו בתקופה המדווחת להפסד של 86 מיליון ₪ לעומת הפסד של 36 מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. ההפסד בתקופה נובע בעיקר מהפסדים שרשמה אמות בסך של 36 מיליון ₪ בעקבות השפעת משבר הקורונה על נכסים מסחריים.

 

נתן חץ, מנכ"ל אלוני חץ מסר: "המשבר הנוכחי שאנו מתנהלים בצילו יוצר אי וודאות ולא ניתן עדיין לצפות את מלוא השפעתו על הפעילות העסקית בארץ ובעולם. לאורך כל התקופה חברות הקבוצה בישראל, בארה"ב בבריטניה ושוויץ עסוקות בניהול דינמי, אחראי וצמוד של המשבר תוך התאמה להתפתחויות בכל אחת מהמדינות.

 

להערכתנו, קבוצת אלוני חץ, על כל חברותיה, ערוכה להתמודד עם אתגרי התקופה, לאור האיתנות הפיננסית החזקה, הנזילות הגבוהה ושיעורי המינוף ההולמים שעמם נכנסנו למשבר. בנוסף, במהלך הרבעון ולאחריו חלק מחברות הבנות ביצעו גיוסי חוב והון בהיקפים משמעותיים. 

 

אנו מאמינים כי האסטרטגיה שלנו להשקעה לטווח ארוך בתחומי הנדל"ן המניב ובאנרגיות מתחדשות, כמו גם איכות הנכסים של חברות הבנות והפיזור על פני מספר שווקים וכלכלות לצד האיתנות הפיננסית יוכיחו עצמם גם בתקופה מאתגרת זו."

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה ליום המאזן הינו 6.47 מיליארד ש"ח (הון עצמי של 37.44 ש"ח למניה) לעומת כ-6.34 מיליארד ₪ (כ-36.68 ₪ למניה). ההון העצמי למניה על בסיס NAV סחיר (לפני מיסים נדחים) להיום הינו 59 ש"ח.

 

בחודש מרץ 2020 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2020 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 116 אג’ למניה, שישולם ב-4 תשלומים רבעוניים שווים של 29 אג’ למניה. בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון.

 

בהמשך לאמור, קיבל דירקטוריון החברה במאי 2020 החלטה בדבר חלוקת דיבידנד לרבעון השני של שנת 2020 בסך של 29 אגורות למניה (כ-50 מיליון ש"ח) אשר ישולם במהלך חודש יוני 2020.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה