עליה של 10.7% ברווח הנקי של בזק ברבעון הראשון

שלמה רודב יו"ר בזק: "שינוי דרכי ההתנהלות של מגזרים שלמים במשק, תוך הישענות הולכת וגדלה על שירותי תקשורת, מהווים הזדמנות של ממש עבור קבוצת בזק"

חדשות ספונסר 21/05/2020 11:27

א+א-

ספקית התקשורת בזק פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2020 עם הכנסות שהסתכמו ב-2.19 מיליארד ₪ ורווח נקי של 332 מיליון ₪.

 

שלמה רודב, יו"ר בזק, "ברבעון הראשון של השנה, מגיפת הקורונה החלה להשפיע על ישראל והיוותה אתגר שירותי, ניהולי ועסקי עבור קבוצת בזק. בזכות היערכות מוקדמת ויכולות תפעוליות גבוהות, החברות בקבוצה הצליחו להתמודד היטב עם האתגרים הללו. כמות שיחות השירות והמכירה של החברות בקבוצה הגיעה לקרוב ל-100 אלף שיחות ביום, קפיצה של עשרות אחוזים לעומת ימי שגרה.

 

המעבר לעבודה מרוחקת היה מהיר מאד, כשלא פחות מ-80% מעובדי המטה והשירות עבדו מהבית. קרוב לאלף טכנאים בכל החברות בקבוצה, ממוגנים באופן מלא, ביצעו בכל יום במהלך משבר הקורונה אלפי משימות בשוק הפרטי והעסקי, עבור לקוחות אינטרנט, טלפון, טלוויזיה ושירותי תקשורת מתקדמים.

 

אנו חווים אמנם פגיעה בחלק מתחומי הפעילות שלנו, כמו הכנסות משירותי נדידה סלולריים ומכירות קמעונאיות, אבל השימוש הגובר בשירותי תקשורת שונים, ושינוי דרכי ההתנהלות של מגזרים שלמים במשק, תוך הישענות הולכת וגדלה על שירותי תקשורת, מהווים הזדמנות של ממש עבור קבוצת בזק".

 

עוד הוסיף רודב, "בבזק קווי רואים התייצבות בכמות מנויי האינטרנט וגידול בשימוש בטלפוניה, תוך אספקת שירותי תקשורת חדשים ומתקדמים המותאמים לעבודה ולימוד מרחוק. בפלאפון נרשמה ברבעון הראשון המשך צמיחה בכמות המנויים, ובזק בינלאומי ראתה בתקופת הקורונה עלייה בביקושים הן מצד הלקוחות הפרטיים והן מצד חברות תקשורת בינ"ל. חברת yes מפגינה שיפור מתמשך במדדים התפעולים כאשר ברבעון הראשון צמחה בכמות המנויים לראשונה מאז 2018 ועברה לרווח, תוך יישום תוכנית המעבר לשידורי IP".

 

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכמו בכ-2.19 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.26 מיליארד שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-3.1%. הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות בכל מגזרי הקבוצה העיקריים. 

 

הוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך ברבעון הסתכמו בכ-452 מיליון שקל בהשוואה לכ-466 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-3.0%. הירידה בהוצאות פחת, הפחתות וירידת ערך נבעה בשל קיטון ב-yes, פלאפון ובזק בינלאומי אשר קוזזה בחלקה ע"י גידול בבזק קווי.

 

ה-EBITDA ברבעון הראשון הסתכם בכ-918 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 42.0%) בהשוואה לכ-977 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 43.3%) ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-6.0%. ה-EBITDA המתואם (בנטרול סעיף הוצאות/הכנסות אחרות, נטו) הסתכם בכ-915 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 41.8%) בהשוואה לכ-952 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 42.2%) ברבעון הראשון אשתקד, ירידה של כ-3.9%.

 

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2020 הסתכם בכ-332 מיליון שקל, בהשוואה לכ-300 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-10.7%.

 

התזרים החופשי ברבעון הסתכם בכ-436 מיליון שקל, בהשוואה לכ-316 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד, עלייה של כ-38.0%. החוב הפיננסי נטו של הקבוצה הסתכם בכ-7.50 מיליארד שקל נכון ליום 31.3.2020, לסוף הרבעון הראשון, בהשוואה לכ-8.54 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. יחס החוב נטו ל-EBITDA מתואם עמד על כ-2.3 בהשוואה לכ-2.5 ב-31.3.2019.

 

לנוכח המשך מגיפת הקורונה ומגבלות התנועה והפעילות בקשר אליה ואי הוודאות הקיימת במשק ובעולם כתוצאה מכך, בשלב זה עדיין אין באפשרות החברה לפרסם תחזית מבוססת ביחס לתוצאות הקבוצה לשנת 2020. החברה רואה חשיבות בהמשך מתן תחזית, ולפיכך היא תמשיך לעקוב במהלך החודשים הקרובים אחר ההתפתחויות בעניין, ותשקול, בהתאם למצב, את המועד המתאים לפרסום תחזית ביחס לתוצאות הקבוצה.

 

מאז החלה התפשטות המגיפה פעלו חברות הקבוצה לשמירה על רציפות תפקודית כוללת לצורך מתן שרות מלא למלוא לקוחותיהן העסקיים והפרטיים וכן לניהול ההמשכיות העסקית שלהן וזאת בכפוף לכל המגבלות וההנחיות הממשלתיות. בנוסף, חברות הקבוצה נקטו בפעולות על מנת להתמודד עם הסיכונים והחשיפות הנובעים מהשלכות האירוע ובכלל זה הקטנת הוצאותיהן והתאמת פעילותן למצב.

 

לעניין זה יש לציין כי חברות התקשורת בכללותן, שייכות למגזר התשתיות אשר הינו מגזר חיוני, המחייב ומאפשר פעילות תפעולית כמעט מלאה וההכרח של תושבי המדינה לצריכת שירותי החברות הינו מובנה באירועים מסוג זה, כך שחשיפת החברה לסיכוני המשבר הינה מוגבלת יחסית ונמוכה ביחס למגזרים אחרים ובחלק מהשירותים אותם מספקת החברה אף נמדדה עליה בפעילות כתוצאה מהצעדים הרגולטוריים שנכפו עקב המגיפה.

 

בבזק מציינים כי למרות שמשבר הקורונה הינו בעל השפעות עולמיות ואף רוחביות, ענף התקשורת שאליו משתייכת קבוצת בזק הוא מקומי בעיקרו, בהיותו מבוסס על תשתיות מקומיות ואספקת שירותים בעיקר לשוק הצרכנים בישראל.

 

כתוצאה מכך, סך ההשפעה של המגיפה על המצב הכספי ומצב העסקים של חברות הקבוצה הייתה לא מהותית ברבעון הראשון בייחוד מאחר וההשפעות חלו בשבועות האחרונים של הרבעון בלבד.

 

הנחת העבודה של קבוצת בזק לעניין המשך התפשטות מגיפת הקורונה הינה שעיקר המגבלות המאטות פעילות כלכלית רחבה יוסרו באופן הדרגתי עד סוף יוני 2020 והחל מהמחצית השנייה של שנת 2020 יחזור המשק בהדרגה לפעילות רגילה ללא מגבלות כלל משקיות משמעותיות נוספות למעט בהיקף התיירות היוצאת והנכנסת. בהתאם, ובכפוף להנחות שלעיל, הקבוצה צופה כי השלכות מגיפת הקורונה על פעילותה יתבטאו בעיקר בירידה בהכנסות פלאפון משירותי נדידה ובמידה פחותה יותר גם בירידה במכירת ציוד קצה בקמעונות.

 

בשל המגבלות הללו, חברת הבת פלאפון מעריכה פגיעה בסדר גודל של כ-150 מיליון ושל כ-100 מיליון שקל בהכנסות וברווח התפעולי לשנת 2020, בהתאמה. כמו כן, צפויה ירידה מסוימת בהכנסות חברות הקבוצה מהמגזר העסקי.

 

התארכות המשבר או החרפתו עשויה להשפיע אף על זמינות העובדים, פעילות מערכי שירות הלקוחות והטכנאים, שרשרת האספקה, וסכומי ומועדי הגבייה מלקוחות חברות הקבוצה, אם כי החברה מעריכה כי איתנותה הפיננסית, כושר ייצור המזומנים העצמי שלה, יתרות המזומנים הגבוהות שלה, מבנה החוב שלה ונגישותה הגבוהה לשוק ההון ולספקי האשראי, יאפשרו לה להתמודד בצורה נאותה עם השפעות המשבר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה