מליסרון: הקורונה הפחיתה את שווי הנכסים וההפסד הרבעוני הגיע ל-86 מיליון ₪

ה- FFO ברבעון גדל בכ-10.8% לעומת הרבעון המקביל אשתקד ל-195 מיליון שקל; בימים האחרונים מאז פתיחתם המחודשת של הקניונים, מספר המבקרים מתקרב שוב לממוצע השנתי

חדשות ספונסר 21/05/2020 10:05

א+א-

חברת הנדל"ן המניב מליסרון מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2020 במהלכו נסגרו כל הקניונים של הרשת בשל המגבלות שהוטלו על ידי הממשלה על מנת להילחם בהתפשטות וירוס הקורונה, דבר שכמובן השפיע על התוצאות שמציגה החברה.

 

ה-NOI מנכסים זהים עלה ברבעון הראשון 2020 ב-1.7% לכ-296 מיליון שקל, בהשוואה לכ-291 מיליון שקל ברבעון המקביל 2019. ה-FFO המייצג גדל ב-10.8% ל-195 מיליון שקל, בהשוואה ל-176 מיליון שקל ברבעון המקביל 2019, בעיקר כתוצאה מהגידול האמור ב-NOI, לצד חיסכון בהוצאות המימון וקיטון בהוצאות הנהלה וכלליות.

 

החברה סיימה את הרבעון הראשון עם הפסד לבעלי המניות של כ-86 מיליון שקל, בהשוואה לרווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-138 מיליון שקל ברבעון המקביל 2019. ההפסד נגרם מירידת שווי נדל"ן להשקעה בסך של כ-311 מיליון שקל וזאת בעיקר כתוצאה מהפחתה חד פעמית בגין ההקלות שניתנו או שיינתנו לשוכרים בקניונים בהיקף של 150-200 מיליון שקל, בעקבות משבר הקורונה.

 

אופיר שריד, מנכ"ל מליסרון: "מתחילת שנת 2020 ועד מחצית חודש מרץ, המשיכה החברה להציג ביצועים גבוהים. למרבה הצער, במהלך המחצית השנייה של חודש מרץ ועד לפני כשבועיים, הופסקה מרבית הפעילות בקניונים של החברה עקב התפרצות משבר הקורונה.

 

מאותה נקודת זמן ואילך התמקדה החברה ביישום צעדים להתמודדות עם המשבר, שכללו בין היתר: צמצום בהוצאות התפעוליות לרבות הוצאת עובדים לחל"ת, הפחתה וולונטארית של שכר הבכירים, הגדלת נזילותה של החברה ושיפור גמישותה הפיננסית באמצעות גיוס אגרות חוב במח"מים ארוכים ונטילת מסגרות אשראי מבנקים, התאמת קניוני החברה לשגרה החדשה עם פתיחתם המחודשת, והכנת תכנית הקלות תוך שיח עם השוכרים. להערכתנו צעדים אלה יאפשרו לנו לצלוח את המשבר בצורה טובה.

 

מאז פתיחתם המחודשת של הקניונים אנו עדים לשיפור יומיומי מתמיד במספר המבקרים ובהיקף הפדיונות. אנו מאמינים כי פתיחתם הצפויה של בתי הקפה, המסעדות ובתי הקולנוע תביא אף לשיפור נוסף. במקביל, אנו ממשיכים בייזום הפרויקטים לבנייה כמתוכנן, על מנת להבטיח את המשך הצמיחה העתידית של מליסרון.

 

אני מבקש להודות לציבור שוכרינו על הבעת האמון הגדולה בחזרתן של 98% מהרשתות והחנויות הקמעונאיות עם פתיחתם המחודשת של הקניונים ומרכזי המסחר, ומאחל לכולנו חזרה מוצלחת ומהירה לשגרה".

 

מאז פתיחתם המחודשת של הקניונים ביום 7 במאי 2020, נרשם שיפור יומיומי מתמיד במספר המבקרים ובהיקף הפדיונות. בימים האחרונים אף התקרב מספר המבקרים היומי לממוצע הרב שנתי. על פי נתוני RIS, באותה תקופה, נרשם גידול של כ-10% בפדיונות בקניונים האזוריים והשכונתיים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. להערכת החברה, פתיחתם הצפויה של בתי הקפה, המסעדות ובתי הקולנוע תביא לשיפור בנתונים.

 

יחד עם זאת, סגירת הקניונים תשפיע על תוצאות הרבעון הבא, שכן במהלך חודש אפריל ועד 6 במאי 2020, פעילות העסקים החיוניים בקניונים הניבה לחברה כ-8% מהכנסותיה טרום סגירת הקניונים. בנוסף, במהלך התקופה האמורה פעילות המשרדים, המהווה כ-20% מהכנסות החברה, לא נפגעה.

 

בנוסף, בתחילת חודש מאי פרסמה החברה תכנית הקלות לשוכרים בקניונים בהיקף של 150-200 מיליון שקל הכוללת הנחות בדמי שכירות וניהול ופריסת תשלומים.

 

נתונים נוספים העולים מן המאזן שמפרסמת החברה מראים כי שווי הנדל"ן להשקעה הסתכם בכ-18.55 מיליארד שקל, המהווה קיטון של כ-261 מיליון שקל משוויו ליום 31 בדצמבר 2019. הקיטון נובע בעיקר מירידת השווי ההוגן של נכסי החברה כתוצאה מהשפעת משבר הקורונה מקוזז ע"י התקדמות בקצב ההשקעות בפרויקטים שנמצאים בשלבי הקמה.

 

האמצעים הנזילים של החברה (מזומנים ונכסים פיננסיים לזמן קצר) הסתכמו בכ-1.45 מיליארד שקל. החוב הפיננסי, נטו של החברה המשיך לרדת והסתכם בכ-8.8 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-8.9 מיליארד שקל בסוף שנת 2019. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות בתום רבעון ראשון 2020 הסתכם בכ-7.3 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-7.5 מיליארד שקל בסוף שנת 2019.

 

ליאורה עופר, יו"ר מליסרון: "החברה נמצאת כיום בתהליך מואץ של חזרה לשגרה, בהתאם לנהלי משרד הבריאות וכחלק מפתיחת המשק כולו, זאת לאחר פרק זמן שבו הקניונים היו סגורים בעקבות מגפת הקורונה. במהלך אותו פרק זמן ביצעה החברה שורה ארוכה של מהלכים שנועדו להבטיח חזרה מהירה לשגרה וכן התאמה של הקניונים לשגרה החדשה במטרה לשמור על בריאות ציבור המבקרים והעובדים בקניונים.

 

הכלכלה הישראלית חווה בימים אלה תקופה מורכבת ומאתגרת, אך אנו מעריכים כי הצעדים בהם נקטנו, לצד המשך תהליך החזרה לשגרה של המשק כולו, יאפשרו לחברה לצלוח תקופה זו בצורה מיטבית, במקביל להמשך פיתוח הפרויקטים שבבנייה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה