ביוליין מצפה לתוצאות משלושה ניסויים קליניים במחצית השניה של 2020

את הרבעון הראשון של השנה מסיימת החברה עם העמקה בהפסד ל-6.6 מיליון דולר; בקופת החברה מזומנים בסך של 21.2 מיליון דולר

חדשות ספונסר 20/05/2020 15:29

א+א-

ביוליין אר. אקס. הדואלית, חברה ביופרמצבטית בשלבי פיתוח קליניים מתקדמים שמתמקדת באונקולוגיה, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון שהסתיים ביום 31 במרץ 2020.

 

הוצאות מחקר ופיתוח בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2020 הסתכמו בסך של 5.4 מיליון דולר, גידול של 1.0 מיליון דולר, או 23.5%, בהשוואה לסך של 4.4 מיליון דולר בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2019. הגידול נובע בעיקר מהוצאות גבוהות יותר הקשורות לניסוי הקליני COMBAT של motixafortide, וכן מגידול בהוצאות בגין הטבת אופציות.

 

הכנסות הרבעון הראשון הסתכמו בסך של 0.5 מיליון דולר, בהשוואה להוצאות אחרות בסך של 0.3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות אחרות נובעות בעיקר משערוך התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן בגין כתבי אופציות. הוצאות אחרות בתקופה נובעות בעיקר מהוצאות בגין הנפקת כתבי אופציות בקיזוז שערוך התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן של כתבי אופציות.

 

ההפסד הנקי של החברה בתקופה של שלושת החודשים שהסתיימה ביום 31 במרץ 2020 הסתכם בסך של 6.6 מיליון דולר, בהשוואה להפסד נקי בסך של 6.2 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. מזומנים, שווי מזומנים ופיקדונות לזמן קצר נכון ליום 31 במרץ 2020 הסתכמו בסך של 21.2 מיליון דולר. 

 

פיליפ סרלין, מנכ"ל ביוליין אר. אקס. ציין, "המגפה העולמית, COVID-19, גרמה לשיבוש חסר תקדים בפעילות העסקית הגלובלית וממשיכה להשפיע על לוחות הזמנים של פיתוח התרופות ברחבי העולם. במהלך משבר זה, המשכנו להיות בקשר הדוק עם החוקרים הראשיים בניסויים שלנו, ואנו צפויים לדווח כמתוכנן נתוני הישרדות מזרוע הטיפול המשולש בניסוי הקליני Phase 2a, ,COMBAT/KEYNOTE-202 לטיפול בחולי סרטן לבלב גרורתי בקו טיפול שני, באמצע השנה.

 

התוצאות הראשוניות המבטיחות שדיווחנו בדצמבר, עבור 22 החולים שהיו כשירים להערכת יעילות, נותנות לנו תקווה כי הטיפול המשולש של motixafortide, KEYTRUDA® וכימותרפיה, עשוי להוות פריצת דרך משמעותית באחד מסוגי הסרטן הקשים ביותר לטיפול".

 

"בה בעת, אנו עדיין מצפים לתוצאות מהניסוי הקליני Phase 2b, BLAST, עבור motixafortide לטיפול בלוקמיה מיאלואידית חריפה (AML) וכן מהניסוי הקליני Phase 3, GENESIS, לניוד תאי גזע למחזור הדם לצורך השתלת תאי גזע בחולי מיאלומה נפוצה, וזאת עד סוף השנה.

 

"באשר לתרופה האונקולוגית השנייה שלנו, החיסון האנטי-סרטני AGI-134, הרי שפיתוחה הושפע מ-COVID-19, וגיוס החולים עבור הניסוי הקליני Phase 1/2a הושהה זמנית. לאור זאת, אנו מצפים כעת לתוצאות מניסוי זה במחצית השנייה של שנת 2021.

 

"בתגובה למגפה העולמית נקטנו בצעדים מהירים במטרה לשמר מזומנים ולוודא שנוכל לצלוח תקופה זו. יחד עם זאת, אנו נלהבים כתמיד לגבי הפוטנציאל הטיפולי הנרחב של motixafortide לטיפול בקשת רחבה של סוגי סרטן ואנו מצפים לשלוש אבני דרך משמעותיות עוד השנה" סיכם מר סרלין.

 

 

 

 

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה