מיכה אבני, מנכל פנינסולה קרדיט: יח"צ

הרווח הנקי של פנינסולה גדל ברבעון הראשון של 2020 בכ-15.1%

ההכנסות גדלו ב-22.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו בכ-22.6 מיליון ₪; מקורות המימון העומדים לרשות החברה עומדים על למעלה ממיליארד ₪

חדשות ספונסר 19/05/2020 12:12

א+א-

קבוצת פנינסולה מבית מיטב דש מפרסמת את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2020 ומציגה צמיחה בהכנסות וברווח הנקי וכן גידול ביתרות המזומנים ובמקורות המימון.

 

ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכמו בכ-22.6 מיליון ש"ח, גידול של כ-22.5% לעומת כ-18.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הכנסות המימון ברבעון הסתכמו בכ-22.0 מיליון ש"ח, לעומת כ-17.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 23.2%. הגידול בהכנסות החברה בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע מגידול בהיקף תיק האשראי ללקוחות.

 

הוצאות המימון הסתכמו בכ-2.9 מיליון ש"ח לעומת כ-2.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות מימון החברה נובע מגידול באשראי המנוצל ששימש לגידול בתיק האשראי ומניצול מסגרות אשר טרם שימשו לביצוע עסקאות. גידול זה קוזז חלקית על ידי גידול בהון העצמי של הקבוצה במימון תיק האשראי.

 

הכנסות המימון, נטו (רווח גולמי) ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכמו בכ-19.1 מיליון ש"ח (כ-86.6% מהכנסות מימון), גידול של כ-24.3% בהשוואה לכ-15.4 מיליון ש"ח (כ-85.9% מהכנסות מימון) ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-8.1 מיליון ש"ח, גידול של 15.1% בהשוואה לכ-7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ממוצע תיק האשראי נטו ללקוחות ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכם בכ-993 מיליון ש"ח גידול של כ-34.4% בהשוואה לכ-739 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

האשראי הניתן לניצול מתאגידים בנקאיים הסתכם בסוף הרבעון הראשון בכ-470 מיליון ש"ח (אשראי מנוצל כ-428.2 מיליון ש"ח בהשוואה ל-281.5 מיליון ש"ח ברבעון מקביל אשתקד). הגידול באשראי מתאגידים בנקאיים נובע מניצול מסגרות בבנקים העומדות לרשות החברה אשר קוזז על ידי פירעון תשלום שוטף של אג"ח ופירעון של אשראי מגופים מוסדיים בתקופת הדוח.

 

ההון העצמי ליום 31 במרץ 2020 הסתכם בכ-456.4 מיליון ש"ח לעומת כ-202.4 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2019.

 

מיכה אבני, מייסד ומנכ"ל קבוצת פנינסולה מסר: "הרבעון הראשון לשנת 2020 המשיך את מגמת הצמיחה החיובית בכל הפרמטרים שאפיינה אותנו בשנים האחרונות, זאת בהתאם לתוכניות העבודה ולחזון החברה. בתחילת הרבעון, ביצענו גיוס הון משמעותי של מעל ל-250 מיליון ש"ח, ולמעשה הכפלנו את הון החברה, כחלק מהאסטרטגיה, באותה עת, להגדלת הנזילות ומקורות המימון העומדים לרשותנו והמשך הגידול בתיק האשראי.

 

לקראת סוף הרבעון הראשון, עם פרוץ משבר הקורונה בארץ ובעולם, ועל רקע חוסר הוודאות הכללי ששורר בשווקים, הגיבה החברה באופן מיידי, ונקטה בפעולות לטיוב תיק האשראי, להעלאת מרווחי האשראי ולצמצום הסיכון בתיק האשראי בין היתר על ידי עיבוי ביטחונות והקטנת התיק באופן זמני.

 

הצעדים שננקטו בתקופה זו, הציבו את פנינסולה איתנה, נזילה וחזקה מתמיד להתמודד עם השלכות המשבר. אנחנו ערוכים היטב לקראת ההזדמנויות שעשויות להיווצר בעתיד בשוק האשראי למתן אשראי איכותי יותר במרווחים גבוהים יותר וכן להזדמנויות אן-אורגניות שעשויות להיווצר במצב השוק הנוכחי".

 

"ממועד התפרצות הקורונה במדינת ישראל לקראת סוף הרבעון, ועד עכשיו, בהתאם למציאות המשתנה בשווקים, החברה מתנהלת באופן יעיל ושיטתי במטרה להקטין סיכונים מחד, ולשפר עמדות לעתיד מתוך ראייה של הזדמנויות רבות שצפויות להיווצר בתחום האשראי מאידך.

 

"אנו צופים כי למשבר הקורונה יהיו השלכות רוחביות רבות, כאשר המרכזיות שבהן יבואו לידי ביטוי בקטיעת מגמת הצמיחה במשק הישראלי, גידול באבטלה, קיטון בצריכה הפרטית והעסקית, קשיי נזילות וקושי בגישה למקורות אשראי לעסקים ועלייה בשיעור חדלות פירעון של משקי בית ושל עסקים.

 

אנו סבורים כי איתנותה הפיננסית מבחינת נזילות ויחס הון עצמי למאזן, עשויים להעניק לפנינסולה יתרון אסטרטגי מול מתחריה ועשויים לאפשר לקבוצה לנצל הזדמנויות עסקיות הנוצרות בעתות משבר כמו זו, בין היתר באמצעות הגדלת תיק האשראי בצורה אחראית, ומתן אשראי ללוים איכותיים יותר, מגובה בביטחונות טובים יותר ובמרווחים גבוהים יותר. במקביל, אנו מעריכים כי יהיו לא מעט הזדמנויות לגידול אורגני ואן-אורגני בעתיד".

  1. מניות בכתבה
  2. פנינסולה

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה