שיא בהכנסות אנרג’יקס ברבעון הראשון שהסתכמו לכ-70 מיליון ₪

הרווח הנקי גדל ב-22% והסתכם ב-28 מיליון ₪; בחודש ינואר השלימה החברה גיוס הון בהיקף מצטבר של כ-240 מיליון ₪; תחזית החברה לשנת 2020 נותרה ללא שינוי

חדשות ספונסר 14/05/2020 11:22

א+א- 1

חברת האנרגיה המתחדשת אנרג’יקס, שבשליטת אלוני חץ, מדווחת היום על תוצאות הרבעון הראשון ל-2020 אותו היא מסכמת עם שיא בהכנסות וגידול ברווחים, למרות משבר הקורונה העולמי.

 

הכנסות החברה הסתכמו ברבעון הראשון לכ-70 מיליון ש"ח, גידול של כ-6% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממכירת חשמל ברבעון הסתכמו לכ-49 מיליון ש"ח לעומת 48 מיליון ש"ח. 

 

השינוי משקף בין היתר גידול בהכנסות בחוות הרוח בפולין בסך של כ- 1 מיליון ש"ח, עקב גידול הספק הייצור במקביל לעלייה במחירי החשמל ביחס לתקופה המקבילה אשר קוזז על ידי קיטון בהכנסות השקליות ממכירת חשמל בפולין בסך של כ- 2 מיליון ש"ח בעקבות שחיקת שע"ח הממוצע של הזלוטי, ביחס לתקופה מקבילה אשתקד.

 

ההכנסות מייצור תעודות ירוקות הסתכמו ברבעון לכ-21 מיליון ש"ח בהשוואה ל- 18 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול בהכנסות נובע הן מעליה בהיקף הייצור והן מעלייה במחירי התעודות הירוקות במהלך הרבעון, ביחס לתקופה המקבילה. מנגד קטנו ההכנסות השקליות מייצור תעודות ירוקות אל מול תקופה מקבילה אשתקד בסך של כ- 2 מיליון ש"ח כתוצאה משחיקת הזלוטי. 

 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכם לכ-51.7 מיליון ש"ח, לעומת כ-52.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי לבעלי המניות ברבעון הראשון לשנת 2020 הסתכם לכ-28 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-23 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של 22%.

 

להתפשטות נגיף הקורונה לא הייתה עד כה ולא צפויה השפעה מהותית על פעילות החברה בטווח הקצר. עם זאת, בשלב זה לא ניתן להעריך את השפעת המשך התפשטות הקורונה לטווח הארוך, אשר עלולה להשפיע על כלל פעילות המשק ועל תחום האנרגיה המתחדשת בפרט.

 

במהלך הרבעון הראשון החברה הוגדרה כחברה חיונית בכל הטריטוריות בהן היא פועלת – בישראל, פולין וארה"ב. להערכת החברה, אופי פעילותה, חוסנה הפיננסי והיערכותה יאפשרו לה להמשיך לקדם את פעילותה בהתאם לאסטרטגיה שהתווה הדירקטוריון, גם במקרה של האטה כלכלית עולמית מתמשכת. החברה החליטה לפעול במשנה זהירות ביחס לעבודות הקמה של פרויקטים מחוץ לישראל אשר הקמתם תחל רק לאחר השלמת סגירה פיננסית או הבטחת מימון חיצוני .

 

יתרת המזומנים למועד הדוח עומדת על כ- 474.5 מיליון ש"ח אל מול סך של כ- 151 מיליון ש"ח לתום שנת 2019, עיקר הגידול נובע מתמורה מהנפקת מניות שביצעה החברה בחודש ינואר השנה, בסך כולל של כ- 237 מיליון ש"ח.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לתאריך המאזן הסתכם לכ-1,237 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-993 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2019. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מהנפקת מניות במהלך הרבעון הראשון בסך של כ- 237 מיליון ש"ח, ומרווח המיוחס לבעלים של החברה בסך של כ- 28 מיליון ש"ח.

 

אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג’יקס מסר: "אנו שמחים לסכם רבעון שיא בהכנסות החברה וברווח הנקי, וזאת כתוצאה מגידול בהספק המערכות המחוברות של החברה, ומביצועים יוצאי דופן של חוות הרוח שלנו בפולין על רקע תנאי רוח טובים במיוחד.

 

עם פרוץ משבר הקורונה כל המתקנים שלנו הוגדרו כחיוניים בכל הטריטוריות: בישראל, פולין וארה"ב. החברה המשיכה בפעילותה השוטפת בייזום, הקמה ותפעול מערכותיה וחוות הרוח שבבעלותה וכל הפרויקטים עובדים בצורה מלאה ורציפה.

 

להערכתנו, בטווח הקצר עוצמת ההשפעה של האירועים האחרונים על תוצאות החברה אינה מהותית. אנו מאמינים כי אופי פעילות החברה הדיפנסיבי, החוזק הפיננסי וההיערכות למשבר יאפשרו לחברה להמשיך לקדם את פעילותה בהתאם לאסטרטגיה, גם במקרה של האטה כלכלית עולמית מתמשכת.

 

בכוונתנו להמשיך לקדם את פעילות החברה בכל התחומים הן על ידי הקמת פרויקטים והן בהמשך פיתוח והרחבת צבר הפרויקטים, כמו גם לנצל הזדמנויות שיווצרו בתקופה זו. משבר הקורונה חיזק את הצורך בטיפול במשבר האקלים בעולם ובישראל והחזיר את השיח סביב המאזן האקולוגי ועשוי לתת רוח גבית משמעותית לתחום האנרגיה הירוקה.

 

אנו רואים צעדים אקטיביים מצד הרגולטוריים על מנת לתמוך ולקדם את התחום, גם כאסטרטגיית הוצאת המשק מהמשבר. ניכר כי אמנם היתה למגיפת הקורונה השפעה דרמטית לרעה על ייצור האנרגיה בעולם, ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת הוא התחום היחידי שלא רק הראה עמידות אלא גם צמיחה במהלך שנת 2020. המהפכה הירוקה שהתחילה כבר לפני שנים רבות, מקבלת משנה תוקף כיום, וללא ספק תמשיך להיות במוקד העניין."

 

תחזית החברה לשנת 2020 נותרה ללא שינוי והחברה מעריכה כי ההכנסות יסתכמו בטווח של בין 263-273 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי מהפרויקטים יסתכם בטווח של בין 220-230 וה-FFO מהפרויקטים (כולל אג"ח) יסתכם בטווח של בין 181-191 מיליון ש"ח.

 

 

 

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    האיום שאף אחד לא מתייחס אליו והאם

    הוא ייפגע באנרג'קס ? ההכנסות של אנרג'קס ברבעון הגיעו ל-70 מיליון שקל - עלייה של 6%, הרווחים עלו ל-28 מיליון שקל. התחזית ל-2020 נותרה כשהיתה, כשברף העליון החברה צופה להכנסות של 273 מיליון שקל, אבל... ארז ליבנה 14/05/2020, 11:24
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    zsarit9 14/05/2020 11:42