הקורונה עשתה טוב לאבגול, הרווח הנקי זינק מ-3.9 מיליון דולר ל-8.2 מיליון דולר

למרות ירידה של 15.6% בהכנסות, כתוצאה מירידה במחירי חומרי הגלם החברה הצליחה להציג רווחיות גבוהה; החברה צופה השפעה חיובית על התוצאות ברבעון השני של 2020

חדשות ספונסר 12/05/2020 12:12

א+א-

חברת אבגול העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק בדים לא ארוגים (Nonwoven) עבור חיתולים לילדים ולמבוגרים, מוצרי היגיינה נשית, מוצרי היגיינה רפואיים, מגבונים, מסיכות היגייניות ועוד, מפרסמת את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2020.

 

במהלך הרבעון החלה החברה לייצר ולמכור בדים אשר נועדו לייצור מסיכות, חלוקים ומוצרים נוספים אשר נועדו להתמודדות עם מגפת הקורונה, דבר שהשפיע לחיוב על תוצאותיה הרבעוניות.

 

ההכנסות ברבעון הראשון של 2020 הסתכמו בכ-90.6 מיליון דולר, בהשוואה לכ-107.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה ב-2019. הירידה בהכנסות עומדת על כ-15.6%, על אף שבכמות הנמכרת חל קיטון של כ-1.8% בלבד; שיעור הירידה בהכנסות נבע בעיקר מירידה במחירי המכירה הממוצעים, אשר עודכנו כלפי מטה בעיקר כתוצאה מירידת מדדי מחירי חומרי הגלם ומהנחות במחירים שניתנו ללקוחות העיקריים של החברה.

 

על אף הירידה במחירי המכירה הממוצעים, החברה מציגה רווחיות גבוהה יותר, לאחר נטרול ההשפעה של מדדי מחירי חומר הגלם, בהשוואה לרבעון המקביל בשנה שעברה, ומאחר ומחירי חומר הגלם המשיכו לרדת במהלך התקופה.

 

במהלך הרבעון, אבגול חידשה הסכמים עם לקוחות עיקריים. חלק מההסכמים הינם לתקופה של שנה ואחרים לתקופה של שנתיים. ההסכמים כוללים צמיחה צפויה בהיקף המכירות, המלווה במתן הנחות במחירים שניתנו. החברה הצליחה לקזז חלק מהשפעת ההנחות במחיר על ידי שיפור הסכמי רכישת חומרי הגלם שנחתמו לשנת 2020.

 

הירידה בכמות הנמכרת במהלך התקופה נבעה מאירועים הקשורים לווירוס הקורונה, אשר הובילו לסגירה זמנית של מפעל החברה בסין לכחמישה שבועות. במהלך התקופה בה המפעל בסין היה סגור, הצלחנו למכור חלק מהמלאים אשר הוחזקו במחסנים. בנוסף, וכחלק מהגידול בדרישה למוצרי החברה בכלל האזורים הנוספים ברחבי העולם כתוצאה מאירועים הקשורים לווירוס הקורונה, יתרות המלאי של החברה הופחתו על מנת לספק את הביקושים הגבוהים.

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2020 הסתכם בכ-17.9 מיליון דולר, המהווה כ-19.8% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווח גולמי של 19.6 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019, אשר היווה כ-18.2% מסך ההכנסות בתקופה זו.

 

הגידול ברווח הגולמי במהלך הרבעון הראשון של 2020, לאחר נטרול ההשפעה של מדדי חומרי הגלם, נובעת בעיקר מהשיפור ביעילות התפעולית בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד במפעלי החברה בארה"ב, הודו ובדימונה, אשר תרמו לעלייה ברווחיות.

 

בנוסף, הצליחה החברה להיכנס לייצור של מסיכות פנים במפעל בסין ובברקן, אשר להן שולי רווח גבוהים משמעותית מתחום ההיגיינה. העלייה ברווחיות קוזזה בעיקר מהנחות במחירים שניתנו ללקוחות העיקריים של החברה וכן מהסגירה הזמנית של המפעל בסין, כתוצאה מאירועים הקשורים לווירוס הקורונה.

 

ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2020 נאמד בכ-16.3 מיליון דולר, ירידה של 0.6 מיליון דולר לעומת ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2019. בנטרול השינויים במחירי חומר הגלם, (הן במחירי הרכישה והן במחיר המכירה), ה-Underlying EBITDA ברבעון הראשון של 2020 הסתכם ב-14.0 מיליון דולר, עלייה של 1.8 מיליון דולר בהשוואה ל- Underlying EBITDA ברבעון הראשון של 2019. בנטרול הוצאה חד פעמית בתקופה המקבילה אשתקד, גדל הרווח ב 0.9 מיליון דולר.

 

בהתייחס לרבעון השני, באבגול מצפים לראות השפעה חיובית. במועד זה - עקב העלייה החדה בדרישה ומחירי melt blown PP - בלתי אפשרי לדעת כיצד מגמה זו תתפתח, ואיך היא צפויה כיצד תשפיע על תוצאות החברה לשנת 2020.

 

הוצאות מימון נטו ברבעון הראשון של 2020 הסתכמו ב-0.6 מיליון דולר, בהשוואה ל-6.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2020 הסתכם ב-8.3 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הנקי ברבעון הראשון של 2020 בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, נבעה בעיקר מהירידה בהוצאות המימון נטו, אשר קוזזה באופן חלקי מהירידה ברווח התפעולי ובעליה בהוצאות המיסים על הכנסה. 

 

תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת ברבעון הראשון הסתכם בכ-37.9 מיליון דולר, לעומת תזרים שלילי של כ-12.1 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2019.

 

מנכ"ל החברה, שחר רחים: במהלך הרבעון המשכנו לפתח ולממש את אסטרטגית החברה למקסם את ערכם של נכסי ההיגיינה של אבגול ברחבי העולם, הן בשווקים הקיימים בהם אנו פועלים והן בבחינת שווקים משיקים חדשים אשר יאפשרו את מינוף הידע הייחודי שלנו.

 

בדומה לשאר העולם, התמודדה החברה במהלך הרבעון עם אתגרים שנבעו מה- Covid-19, בכלל אזורי הפעילות ואתרי הייצור. ההתמודדות החלה עם סגירת מפעל החברה, הממוקם במחוז ווהן בסין, למשך שישה שבועות, דבר שגרם לאובדן ייצור בתקופה זו (במהלך התקופה נמכרו המלאים שהחזיקה החברה מה שגרם למיתון השפעת אי הייצור על התוצאות הכספיות).

 

מיד עם הפעלת אתר הייצור מחדש בתחילת חודש מארס כמפעל חיוני, חזרנו לפעילות מלאה תוך כניסה מהירה לשוק חדש של ייצור בד למסיכות פנים ולמוצרי מיגון אישיים (PPE - חלוקים רפואיים, מגבונים סטריליים וכו). יכולות אלו הועברו והופעלו מיד לאחר מכן לכל מפעלי החברה. עם התפשטות המגיפה ליתר האזורים בעולם חלה עלייה משמעותית בביקוש מצד לקוחותינו הגלובליים, ואנו פעלנו במשנה מרץ על מנת לספק את הדרישות ולאפשר להם להמשיך ולפעול עם מינימום הפרעה.

 

הגידול בביקוש מצד ממשל המקומי באזורים בהם אנו פועלים, לייצור בדים למוצרי מיגון כנגד מגיפת הקורונה, גרם להקטנת יכולות הייצור שלנו המיועדות לייצור מוצרי היגיינה; אנו פעלנו ופועלים להבטיח את ההמשכיות של שרשרת האספקה שלנו.

 

כחלק מהתגובה שלנו לשינויים שחלו בשוק החלטנו להתאים באופן מידי את אחד מקווי הייצור במפעל בברקן ליצור בד MB ליישומי מסיכות פנים רפואיות לרחבי העולם. הקו החל לפעול באופן מסחרי ב-1 באפריל. יש לציין, שייצור הבדים ליישומים רפואיים ובעיקר למסיכות פנים מאופיין בהיקף תוצרת נמוך יותר ממוצרי הגיינה רגילים, אולם הדרישה הגבוהה ומחירי השוק הנוכחיים מפצים על כך.

 

בהינתן שלא יחולו שינויים מהותיים בתנאים העסקיים והרגולציה הממשלתית, אנו צופים השפעה חיובית על תוצאותינו ברבעון השני של 2020.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה