דורון בלשר, מנכל אורמת טכנולוגיות קרדיט: יח"צ

הכנסות אורמת ברבעון הראשון של 2020 ירדו ב-3.5%

הרווח התפעולי גדל ב-13.6%; הרווח הנקי לבעלי המניות נותר ללא שינוי; החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד רבעוני של 11 סנט למניה

חדשות ספונסר 11/05/2020 12:12

א+א-

חברת האנרגיה אורמת טכנולוגיה פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון שהסתיים ביום 31 במרץ 2020. ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-192.1 מיליון דולר, קיטון של 3.5% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הכנסות מגזר החשמל הסתכמו ב-142.9 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות מגזר המוצרים קטנו ב-9.0% והסתכמו ב-47.4 מיליון דולר ברבעון לעומת 52.1 מיליון דולר ברבעון עקב פרויקטים בטורקיה וארה"ב אשר הושלמו ב-2019. הכנסות מגזר אגירת אנרגיה ושירותי ניהול הסתכמו ל-1.8 מיליון דולר לעומת 4.0 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מהכנסות חד פעמיות בגין פרויקט EPC ברבעון הראשון של 2019.

 

החברה הכירה ב- 4.9 מיליון דולר דמי ביטוח בגין אבדן רווחים (business interruption) כתוצאה מההתפרצות הגעשית בפונה, הוואי ב-2018 אשר שיבשה את הפעילות של התחנה. בהתאם לחוקי החשבונאות המקובלים, 2.5 מיליון דולר סווגו להקטנת עלות המכר בפונה ויתרת ה-2.4 מיליון דולר סווגו להקטנת הוצאות הנהלה וכלליות.

 

הוצאות הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון ב-14.4 מיליון דולר, 7.5% מההכנסות, לעומת 15.7 מיליון דולר, 7.9% מההכנסות, ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע בעיקר מדמי ביטוח בגין אבדן רווחים (business interruption) בתחנת פונה בסך של 2.4 מיליון דולר.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות הסתכם ברבעון ב-26.0 מיליון דולר, 0.51 דולר למניה, לעומת 25.9 מיליון דולר, 0.51 דולר למניה, ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה-EBITDA המתואם הסתכם ל-106.0 מיליון דולר לעומת 101.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

יצחק אנג’ל, מנכ"ל אורמת: "ברבעון השגנו תוצאות טובות הודות לשיפור ברווחיות של מגזר החשמל כתוצאה מהמאמץ המתמשך לפשט ולייעל את פעילות ייצור מגזר החשמל. בניכוי השפעת ההכנסה מתביעות ביטוח, שיעור הרווחיות הגולמית של מגזר החשמל השתפר בכ-350 נקודות בסיס והחברה הציגה רווחיות גבוהה יותר על אותה רמת הכנסות.

 

העולם מתמודד כיום עם משבר בריאותי גלובלי שיוצר סביבה כלכלית עם תנודתיות גבוהה, אשר השפעתה ואורכה עדיין אינם ברורים. ברבעון נקטנו בצעדים מידיים על מנת להבטיח את שלומם של עובדינו, לייעל את שרשרת האספקה של חומרי הגלם, ולשפר את מצב הנזילות שלנו על מנת לתמוך בהשקעות הצפויות ולממש את תכניות הצמיחה שלנו. צעדים אלה, יחד עם חוזים יציבים וארוכי טווח המובנים בפורטפוליו של מגזר החשמל אפשרו לנו להקטין את השפעת מגפת הקורונה בשלב זה.

 

תכנית חילופי ההנהלה מתקדמת בצורה חלקה וכמתוכנן. אסי גינצבורג הצטרף לחברתנו ב -10 במאי כסמנכ"ל הכספים החדש שלנו, וחיזק את צוות ההנהלה". 

 

דורון בלשר, נשיא החברה ומנכ"ל החברה הנבחר הוסיף: " הדירקטוריון מינה את מר אנג’ל כמועמד לדירקטוריון באסיפה הכללית השנתית של בעלי המניות הקרובה ואם ייבחר ימונה ליו"ר הדירקטוריון.

 

על מנת לתמוך בהשקעות ההוניות ותכניות הצמיחה, הגדלנו וניצלנו קווי אשראי ובאפריל 2020 גייסנו 64 מיליון דולר נוספים בהנפקה פרטית של אג"ח (סדרה 3) והרחבנו הלוואה קיימת ב- 50 מיליון דולר. הרבעון החזק, מחזק את ביטחוננו כי אורמת נמצאת בנתיב הנכון עם מודל עסקי יציב בעל גיוון בהכנסות ובפיזור הגיאוגרפי וצוות עובדים מצוין."

 

מר בלשר ייכנס לתפקידו כמנכ"ל החברה ב-1 ביולי 2020.

 

לגבי התחזית לשנת 2020 אמר יצחק אנג’ל: אנו מעדכנים את הציפיות שלנו לשנת 2020 כולה על רקע אי הוודאות סביב משכו של משבר הקורונה והשפעותיו וכן על רקע עדכון התחזית מפונה. אנו צופים כי ההכנסות בשנת 2020 יהיו בטווח שבין 710 מיליון דולר ל-740 מיליון דולר כאשר הכנסות מגזר החשמל יהיו בטווח שבין 550 ל-570 מיליון דולר והכנסות מגזר המוצרים בטווח שבין 140 ל150 -מיליון דולר.

 

ההכנסות בתחום שירותי אגירת האנרגיה יהיו בטווח שבין 15 ל-20 מיליון דולר. אנו צופים כי הEBITDA- המתואם יהיה בטווח שבין 400 מיליון דולר ל-415 מיליון דולר. ה-EBITDA המתואם המיוחס לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה לשנת צפוי להיות בהיקף של כ-26 מיליון דולר.

 

ב-8 במאי 2020, דירקטוריון החברה אישר חלוקת דיבידנד רבעוני של 11 סנט למניה בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה. הדיבידנד ישולם ב-2 ביוני 2020 לבעלי מניות הרשומים ב-21 במאי 2020.

  1. מניות בכתבה
  2. אורמת טכנו

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה