איסתא צופה רווח של 24 מיליון ₪ ממכירת הפרויקט במגדל העמק

החברה מוכרת 50% מזכויותיה במקרקעין במגדל העמק הכולל שני בנייני תעשייה מושכרים; איסתא והרוכש יהיו שותפים בניהול הנכסים, ויחלקו בהוצאות ובהכנסות

חדשות ספונסר 11/05/2020 11:12

א+א-

חברת איסתא מדווחת היום כי חברת הבת איסתא נכסים שהיא בעלת זכויות חכירה במקרקעין במגדל העמק עליהם בנויים שני בנייני תעשייה המושכרים לצדדים שלישיים, התקשרה עם צד שלישי למכירת מחצית מזכויותיה בשטח ובמבנים בתמורה לסכום של 25 מיליון ₪.

 

תמורת העסקה תשולם בארבע פעימות. 750 אלף ₪ שולמו במועד ההתקשרות בהסכם, סך של 3 מיליון ₪ ישולם תוך 21 ימים, 8.25 מיליון ₪ נוספים יועברו תוך 45 ימים באמצעות הלוואה שיקח הרוכש ממוסד פיננסי תוך שעבוד זכויותיו בנכס.

 

יתרת התמורה תשולם תוך 60 יום, כאשר הרוכש רשאי לבקש לדחות את התשלום האחרון ב-18 חודשים ממועד חתימת ההסכם או עד למועד קבלת מימון חדש למקרקעין ובמקרה זה דחיית התשלום תיחשב כהעמדת הלוואת מוכר לרוכש.

 

הלוואת המוכר תובטח בין היתר על ידי שעבוד זכויות הרוכש על פי ההסכם (לרבות זכויותיו לקבלת מחצית מדמי השכירות המשולמים על ידי שוכרים בנכס החל ממועד התשלום השלישי מהתמורה), ותיפרע בתשלום אחד תוך 18 חודשים ממועד ההתקשרות בהסכם או במועד העמדת מימון חדש למקרקעין  ותישא ריבית שנתית בשיעור מוסכם.

 

השלמת העסקה תבוצע תוך 18 חודשים ממועד ההתקשרות בהסכם, באופן שבו לאחר השלמת העסקה הצדדים יהיו שותפים במקרקעין ובמבנים שעליו ויחסי השיתוף ביניהם יוסדרו בהסכם שיתוף שנחתם במקביל להסכם ויכנס לתוקף במועד ההשלמה.

 

לפי הסכם השיתוף, כל ההחלטות הקשורות לניהול המקרקעין או המבנים תתקבלנה פה אחד וההכנסות וההוצאות יחולקו בהתאם ליחס הבעלות. עוד כולל ההסכם הוראות נוספות המקובלות בהסכמים מסוג זה לרבות הוראות המסדירות העמדת מימון, דילול במקרה של אי העמדת מימון, זכות סירוב ראשון, מכירה כפויה במצב של מבוי סתום וכיו"ב.

 

איסתא מעריכה שהיא צפויה לרשום בדו"חות הכספיים של החברה רווח של כ-24 מיליון ₪ לפני מס כתוצאה מהמכירה.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה