חדשות שוק ההון

אמות: גידול של כ-15% ב-NOI ברבעון הראשון של 2020

ה-FFO גדל בכ-17% והסתכם לכ-142 מיליון שקל; החברה מורידה תחזיות ל-2020; דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 92 מיליון ₪

חדשות ספונסר 11/05/2020 10:18

א+א-

חברת הנדל"ן אמות השקעות מקבוצת אלוני חץ מדווחת היום על תוצאות הרבעון הראשון של 2020 ומציגה צמיחה בפרמטרים התפעוליים. ה-NOI ברבעון הראשון צמח בכ-15% בהשוואה לרבעון המקביל והסתכם בכ-201 מיליון ש"ח. ה- NOI מנכסים קיימים (Same property NOI) ברבעון הסתכם לכ- 176 מיליון ש"ח, עליה של כ-2% ביחס לרבעון המקביל. הגידול ב-NOI מנכסים קיימים בנטרול הכנסה בעלת אופי חד פעמי ביחס לרבעון המקביל אשתקד עומד על 1.2%.

 

ה-FFO ברבעון הראשון הסתכם לכ-142 מיליון ש"ח המהווה גידול של כ-17% בהשוואה לשנה קודמת.  ה-FFO למניה ברבעון הראשון הסתכם ל-37.3 אג’, עליה של כ-7% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד , כאשר במקביל חל גידול של 9% במספר המניות המשוקלל.

 

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-89 מיליון ש"ח לעומת 104 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 14%. הרווח הנקי לתקופה כולל הפחתת שווי הוגן בסך של 44 מיליון ש"ח: סך של 37 מיליון ש"ח בגין השפעת משבר הקורונה על נכסים מסחריים וכן הפחתת עלויות עסקה בהיקף של 7 מיליון ש"ח.

 

בעקבות התפשטות וירוס הקורונה וסגירת החנויות, החברה גיבשה תכנית הקלות מדורגת במרכזים המסחריים שלה בנוגע לתשלומי דמי שכירות וניהול במהלך התקופה מיום 15 במרץ ועד 30 ביוני 2020 . זאת, בכפוף להפחתת או התאמת סכומי ההקלות לכל שוכר שיהיה זכאי למענקים מהמדינה בהתאם לתכנית סיוע ממשלתית. היקף ההקלות מוערך על ידי החברה בסך של כ-33 מיליון ש"ח.

 

באמות מסבירים כי נכון למועד זה לא ניתן לצפות את משך הזמן עד לסיום המשבר ואת מלוא השפעתו על הפעילות העיסקית בארץ ובעולם. אבי מוסלר, מנכ"ל אמות מסר: "אנו מסכמים רבעון ראשון חזק לשנת 2020 וזאת למרות שבשבועיים האחרונים של הרבעון פעילות החברה הושפעה מהנחיות החירום להתנהלות המשק במשבר הקורונה. אנו מציגים ברבעון צמיחה דו ספרתית ב-NOI, וב-FFO וגידול ב-NOI מנכסים זהים, המעידים על איתנות החברה והחוסן שלה.

 

לאורך כל התקופה אנו עסוקים בניהול מוקפד, אחראי וצמוד של המשבר. יזמנו מספר מהלכים, ביניהם גיבוש תכנית הקלות מדורגת לשוכרים במרכזים המסחריים. פעילות המשרדים נכון להיום מתנהלת בצורה טובה ואנו שבעי רצון מהקשר עם השוכרים.

 

נכנסנו למשבר עם איתנות פיננסית חזקה, במצב נזילות מצוין עם יתרות מזומנים גבוהות ומסגרות אשראי לא מנוצלות, היקף משמעותי של נכסים בלתי משועבדים ופריסה מיטבית של החוב. בנוסף, תמהיל הנכסים והפיזור הרחב בין הסקטורים השונים, האיכות והמיקום של הנכסים ותמהיל השוכרים החזק והמגוון מהווים יתרון משמעותי.

 

 

במהלך תקופת המשבר ביצענו גיוסים משמעותיים המעידים על הבעת האמון בקרב המשקיעים בנכסי החברה וביכולתה לנווט את הספינה גם בתנאי אי וודאות. להערכתינו, כל אלה יאפשרו לנו להתמודד בצורה נאותה עם התקופה המאתגרת".

 

סך שווי הנדל"ן להשקעה של אמות ליום 31.03.2020 הסתכם בכ-13.6 מיליארד ש’’ח (נדל"ן מניב ונדל"ן בהקמה יחד). שיעור התפוסה בסיום הרבעון הראשון נותר גבוה ויציב ועומד על 97.6%. ההון עצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם לסך של 6 מיליארד ש"ח (הון עצמי למניה של 15.73 ש"ח) לעומת 6.1 מיליארד ש"ח (הון עצמי למניה של 16.02 ש"ח) בסוף 2019.

 

נכון למועד פרסום הדוח, לחברה יתרות מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של כ-800 מיליון ש"ח ומסגרות אשראי בלתי מנוצלות בסך של 740 מיליון ש"ח.

 

לגבי התחזית לשנת 2020, אמות מעדכנת את המספרים שלה מכיוון שהתחזית המקורית לא התייחסה להשפעות אפשריות של מגיפת הקורונה ומשקפת יעדים מאתגרים להנהלה ולכלל עובדי החברה. התחזית המעודכנת מתבססת על שלוש הנחות עבודה – מדד מחירים לצרכן ללא שינוי השנה, חוזי שכירות חתומים וצפי בדבר חידושי הסכמי שכירות שוטפים במהלך השנה וכן כי לא צפוי גל התפרצות נוסף של קורונה.

 

ה-NOI שהוערך בתחזית המקורית בטווח של 790-805 מיליון ₪, עודכן לטווח של 760-780 מיליון ₪ וה-FFO הריאלי שהיה בטווח של 575-590 מיליון ₪, עודכן לטווח של 540-560 מיליון ₪. ה-FFO למניה מוערך כעת בטווח של 141-147 אגורות למניה.

 

בחודש מרץ 2020 קבע דירקטוריון החברה כי בשנת 2020 בכוונת החברה לחלק דיבידנד שנתי מינימאלי בסך של 98 אג’ למניה, שישולם ב- 4 תשלומים רבעוניים. בגין הרבעון הראשון והשני של השנה 24 אגורות למניה ובגין הרבעון השלישי והרביעי 25 אגורות למניה, בכפוף להחלטה ספציפית של הדירקטוריון בתום כל רבעון.

 

בהתאם לכך, הכריזה החברה בחודש מרץ 2020 על חלוקת דיבידנד לרבעון הראשון בסך של 24 אג’ למניה (כ-92 מיליון ש"ח) אשר שולם בחודש מרץ. בנוסף, בחודש מאי 2020 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד לרבעון השני בסך של 24 אג’ למניה (92 מליון ש"ח) אשר ישולם בחודש מאי 2020.

 

 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה