מעלות מכניסה את סטרוברי לרשימת מעקב עם השלכות שליליות

"להערכתנו, סטרוברי פילדס ריט לימיטד חשופה להשפעות שליליות אפשריות של מגפת הקורונה, בין היתר בשל ההשפעה האפשרית על מפעילי בתי האבות שלה"

חדשות ספונסר 10/05/2020 11:08

א+א-

חברת הדירוג מעלות מודיעה היום על הכנסת דירוגי חברת סטרוברי פילדס ריט לימיטד לרשימת מעקב עם השלכות שליליות בשל חשיפה להשפעות אפשריות של מגפת הקורונה. במעלות אומרים כי קיימת אי ודאות לגבי השפעת הקורונה על ביצועיהם של מפעילי בתי האבות שלה, שמרביתם חברות קשורות, וכתוצאה מכך ייפגעו התוצאות הפיננסיות והנזילות של החברה.

 

"להערכתנו, אומרים במעלות, בשנים האחרונות הציגו מפעילי בתי האבות של החברה שחיקה בביצועים התפעוליים, אשר באה לידי ביטוי בירידה עקבית לאורך השנים ביחס בין ה-EBITDAR של המפעילים לסך תשלומי דמי השכירות. זאת בהתאם למגמות השליליות בתחום בתי האבות בארה"ב עוד טרם התפרצות נגיף הקורונה.

 

התפרצות אפשרית של הנגיף בבתי אבות של החברה עלולה להוביל למעבר זמני של דיירים או אף לסגירת בתים לפעילות, ובכך להשפיע ישירות על יכולת המפעילים לקיים את התחייבויותיהם כלפי החברה. כל אלה עשויים לפגוע בתוצאות פעילות החברה, ואף להוביל לירידה בשווי הנכסים, הנגזר ישירות מהתוצאות התפעוליות שלהם.

 

יחד עם זאת, מציינים במעלות כי החברה דיווחה בדוחותיה הכספיים השנתיים לשנת 2019 כי נכון למועד הדוח, להתפרצות נגיף הקורונה לא הייתה השפעה שלילית מהותית על שוכרי החברה וכי בשלב זה אין כל השפעה על פעילות החברה.

 

על פי הערכת מעלות, יתרת המזומנים הפנויה העומדת כיום לרשות החברה נמוכה. ב-3 במאי דיווחה החברה כי קיבלה אישור של מחלקת השיכון והפיתוח העירוני להעמדת ערבות להלוואה למימון הנכס Creek Laurel בקנטקי המשועבד לטובת איגרות החוב של סדרה ב’. פירעון החלות הקרובה של סדרת אג"ח א’, הצפויה ב-1 ביולי, 2020 ,תלוי במידה ניכרת בהשלמת תהליך ההלוואה.

 

לפיכך, דירוג המנפיק של סטרוברי פילדס ריט לימיטד, ’-ilA ,’ודירוגי סדרות האג"ח שלה נכנסים לרשימת מעקב ((CreditWatch עם השלכות שליליות. בכוונת מעלות להוציא את הדירוגים מרשימת מעקב בחודשים הקרובים, כאשר ניתן יהיה להעריך את השפעת מגפת הקורונה על בתי האבות של החברה ועל הסיכון העסקי והפיננסי והנזילות של החברה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה