קבוצת אשטרום גייסה בשלב המוסדי של הנפקת אג”ח כ-382 מיליון שקל

החברה זכתה לביקושים של כ-500 מיליון שקל; השלב המוסדי של ההנפקה ננעל במחיר של 1.033 שקל המשקף תשואה שנתית של 3.82%

חדשות ספונסר 03/05/2020 09:51

א+א-

קבוצת אשטרום השלימה בהצלחה את השלב המוסדי של הנפקת אג"ח, במסגרתה הרחיבה את סדרה ג’. בשלב המוסדי של ההנפקה זכתה החברה לביקושים בהיקף של כ-500 מיליון שקל, מתוכם בחרה לגייס בשלב זה סכום של כ-382 מיליון שקל.

 

השלב המוסדי של ההנפקה ננעל במחיר של 1.033 ₪, המשקף תשואה שנתית של 3.82% לעומת מחיר מינימום של 1.005 ₪, המשקף תשואה שנתית של 4.55%).

 

במסגרת ההנפקה, הציעה הקבוצה למשקיעים אגרת חוב שקלית קבועה, מסדרה ג’, עם מח"מ של כ-3.92 שנים. אגרת החוב עומדות לפירעון בין השנים 2020 עד 2029 ב-18 תשלומי קרן חצי שנתיים שווים בשיעור של 5.556% מהקרן. אגרת החוב מדורגת על ידי חברת הדירוג S&P מעלות בדירוג ’ilA’ עם אופק יציב.

 

רמי נוסבאום, יו"ר דירקטוריון קבוצת אשטרום: "אנו מודים לציבור המשקיעים על ההיענות הגבוהה בהנפקה, דבר המבטא את האמון לו זוכה החברה מצד המשקיעים, במיוחד על רקע התקופה המאתגרת הפוקדת את המשק ואת שוק ההון בימים אלה.

 

קבוצת אשטרום נכנסה לתקופה הנוכחית עם איתנות גבוהה, כשברשותה וברשות החברות הבנות שלה מזומנים ונכסים נזילים בהיקף משמעותי. הגיוס שביצענו עתה מגדיל את הנזילות ואת הגמישות הפיננסית של הקבוצה, ותומך במוכנותה להתמודד עם התרחישים השונים וכן יאפשר לה לנצל הזדמנויות עסקיות שעשויות להיווצר בשווקים בהם היא פועלת״.

 

את ההנפקה הובילו רוסאריו חיתום, ולצידם קונסורציום הכולל את מנורה חיתום, לידר הנפקות, איפקס הנפקות וברק קפיטל חיתום.

 

הקבוצה רשמה בדוחותיה ל-2019 גידול של כ-60% ברווח הנקי השנתי המיוחס לבעלי המניות שהסתכם בכ-502 מיליון שקל. תזרים המזומנים של הקבוצה מפעילות שוטפת עלה בשנת 2019 לכ-894 מיליון שקל. 

 

נכון ל-31.12.2019, בקופת הקבוצה והחברות הבנות שלה (על פי המאזן המאוחד) מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-1.83 מיליארד שקל.

חדשות ספונסר

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה